Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Översikt över 1 Thessalonikerna

 • A. INTRODUKTION (1:1–10)

  • Paulus inledande hälsning (1:1)

  • Paulus tackar Gud för thessalonikernas tro (1:2–7)

  • Thessalonikerna övergav sina livlösa avgudar och vände sig till en levande Gud (1:8–10)

 • B. PAULUS OCH HANS MEDARBETARES TJÄNST I THESSALONIKE (2:1–3:13)

  • Paulus vittnar modigt trots motstånd (2:1–4)

  • Paulus behandlade sina medtroende varsamt (2:5–12)

  • De kristna i Thessalonike tar emot Guds ord och uthärdar motstånd från sina ”egna landsmän” (2:13–16)

  • Paulus längtar efter att få träffa sina bröder och systrar i Thessalonike (2:17–20)

  • Paulus väntar oroligt i Aten; han sänder Timoteus till Thessalonike (3:1–5)

  • Timoteus uppmuntrande rapport (3:6–10)

  • Paulus ber att de kristna i Thessalonike ska flöda över i kärlek (3:11–13)

 • C. VÄGLEDNING OM HUR MAN SKA LEVA FÖR ATT BLI GODKÄND AV GUD (4:1–12)

  • Hur man ska leva för att bli godkänd av Gud (4:1, 2)

  • Varning för sexuell omoral (4:3–8)

  • Älska varandra ännu mer (4:9–12)

 • D. TANKAR OM UPPSTÅNDELSEN OCH JEHOVAS KOMMANDE DAG (4:13–5:11)

  • De döda som var förenade med Kristus ska uppstå först (4:13–18)

  • ”Jehovas dag kommer precis som en tjuv om natten” (5:1–5)

  • Håll er vakna och sansade; ha tro, kärlek och hopp (5:6–11)

 • E. VÄGLEDNING OM HUR MAN SAMARBETAR I FÖRSAMLINGEN (5:12–22)

  • Respektera dem som har ledningen; stöd de svaga och nedstämda (5:12–15)

  • Be ständigt, och släck inte andens eld (5:16–22)

 • F. AVSLUTANDE ORD (5:23–28)

  • Paulus ber att hela församlingen ska bevaras ren (5:23, 24)

  • Paulus vill att bröderna ska be för honom och hans medarbetare och att hans brev ska bli uppläst för alla (5:25–28)