Lucas 14:1-35

  • Nagapalanghubawhubaw gin-ayo sa Adlaw nga Inugpahuway (1-6)

  • Mangin mapainubuson nga bisita (7-11)

  • Agdaha ang indi makabalos sa imo (12-14)

  • Ilustrasyon tuhoy sa mga gin-agda nga namalibad (15-24)

  • Ang luyag mangin disipulo (25-33)

  • Asin nga indi na maparat (34, 35)

14  Sang isa ka Adlaw nga Inugpahuway, nagkaon si Jesus sa balay sang isa sa mga lider sang mga Fariseo, kag ginpanilagan nila sia sing maayo.  Didto may isa ka tawo sa atubangan niya nga nagapalanghubawhubaw ang lawas.*  Gani ginpamangkot ni Jesus ang mga sampaton sa Kasuguan kag ang mga Fariseo: “Ginatugot bala sang kasuguan ang pagpang-ayo sa Adlaw nga Inugpahuway ukon wala?”+  Apang naghipos lang sila. Gani gintungtong niya ang iya kamot sa iya kag gin-ayo sia. Dayon ginpalakat niya sia.  Kag nagsiling sia sa ila: “Sin-o sa inyo ang indi gilayon magkuha sang iya anak ukon baka kon mahulog ini sa bubon+ sa Adlaw nga Inugpahuway?”+  Wala sila makasabat.  Sang nakita niya nga ang mga gin-agda nagapili sang mga pulungkuan nga para sa dungganon nga mga bisita,+ nagsugid sia sa ila sang isa ka ilustrasyon:  “Kon may mag-agda sa imo sa punsion sa kasal, indi ka magpungko sa pulungkuan nga para sa dungganon nga mga bisita.+ Basi may gin-agda sia nga mas dungganon pa sa imo.  Dayon ang nag-agda sa inyo magapalapit kag magasiling sa imo, ‘Ihatag ina nga pulungkuan sa sini nga tawo.’ Gani mahuy-an ka kag magasaylo sa pulungkuan para sa pinakakubos nga mga bisita. 10  Apang kon gin-agda ka, magpungko ka sa pulungkuan para sa mga pinakakubos, agod kon mag-abot ang nag-agda sa imo, magasiling sia sa imo, ‘Abyan, magsaylo ka sa pulungkuan para sa mga dungganon.’ Gani mapadunggan ka sa atubangan sang tanan nga bisita.+ 11  Kay ang tanan nga nagapakataas sang iya kaugalingon paubson, kag ang nagapaubos sang iya kaugalingon pakataason.”+ 12  Nagsiling man sia sa nag-agda sa iya: “Kon maghanda ka sang panyaga ukon panihapon, indi pag-agdaha ang imo mga abyan ukon ang imo mga utod ukon ang imo mga paryente ukon ang imo mga kasilingan nga manggaranon. Basi agdahon ka man nila, kag mabaton mo ang imo balos. 13  Apang kon maghanda ka sang sinalusalo, agdaha ang imol, ang baldado, ang piang, ang bulag;+ 14  kag mangin malipayon ka, bangod wala sila sing ibalos sa imo. Kay mabaton mo ang imo balos sa pagkabanhaw+ sang mga matarong.” 15  Pagkabati sa sini sang isa man nga gin-agda, nagsiling sia kay Jesus: “Malipayon ang magakaon* sa Ginharian sang Dios.” 16  Nagsiling si Jesus sa iya: “May isa ka tawo nga naghanda sang engrande nga panihapon,+ kag madamo ang iya gin-agda. 17  Sa tion sang panihapon ginsugo niya ang iya ulipon nga tawgon na ang mga gin-agda, ‘Kari kamo, kay handa na ang panihapon.’ 18  Apang tanan sila nagpamalibad.+ Ang nahauna nagsiling sa iya, ‘Nakataba ako sang uma kag kinahanglan nga kadtuan ko ini kag tan-awon; gani pasensiaha lang anay ako.’ 19  Ang isa pa nagsiling, ‘Nakabakal ako sang lima ka paris nga baka kag malakat ako agod tan-awon ini; gani pasensiaha lang anay ako.’+ 20  Ang isa pa gid nagsiling, ‘Bag-o lang ako makasal kag bangod sini, indi ako makakadto.’ 21  Gani nagbalik ang ulipon kag ginsugid ini sa iya agalon. Kag ang agalon sang panimalay naakig kag nagsiling sa iya ulipon, ‘Magkadto ka sa mayor nga mga dalan kag sa mga alagyan sang siudad, kag dalha diri ang imol kag baldado kag bulag kag piang.’ 22  Sang ulihi nagsiling ang ulipon, ‘Agalon, natuman ko na ang imo ginsugo, apang may lugar pa.’ 23  Ang agalon nagsiling sa ulipon, ‘Magkadto ka sa mga dalan kag sa mga alagyan, kag pilita sila sa pagkari agod mapuno ang akon balay.+ 24  Kay nagasiling ako sa inyo, wala gid sing bisan isa sa mga tawo nga gin-agda ko ang makatilaw sang akon ginhanda nga panihapon.’”+ 25  Sang nagpadayon sia sa paglakbay, madamo nga tawo ang nag-upod sa iya. Ginbalikid niya sila kag ginsilingan: 26  “Kon ang bisan sin-o luyag nga mangin disipulo ko dapat higugmaon niya ako sing labaw pa sa* iya amay, iloy, asawa, mga anak, mga utod nga lalaki, mga utod nga babayi, kag bisan sa iya kaugalingon nga kabuhi.*+ Kon indi, indi sia mangin disipulo ko.+ 27  Ang bisan sin-o nga wala nagapas-an sang iya usok sang pag-antos* kag wala nagasunod sa akon indi mangin akon disipulo.+ 28  Halimbawa, sin-o sa inyo nga luyag magtukod sang torre ang wala anay nagapungko kag nagasuma sang gasto agod mahibaluan kon bala may bastante sia nga inugpahuman sa sini? 29  Kay kon indi, basi sadsaran lang ang mapasad niya apang indi niya mapatapos ini, kag ang tanan nga makakita sini magayaguta sa iya. 30  Magasiling sila: ‘Ini nga tawo nagsugod sa pagtukod apang wala makapatapos.’ 31  Ukon sin-o nga hari ang makig-away sa isa pa ka hari nga indi anay magpungko kag makigsapol sa iban kon bala masarangan niya atubangon upod sa iya 10,000 ka soldado ang kaaway niya nga hari nga may 20,000 ka soldado? 32  Kon indi niya masarangan, magapadala sia sang mga embahador kag makighidait samtang malayo pa ang kaaway. 33  Sa amo man, wala sing bisan sin-o sa inyo nga indi magbiya sang tanan niya nga pagkabutang ang mangin akon disipulo.+ 34  “Sa pagkamatuod, ang asin maayo. Apang kon ang asin indi na maparat, paano ini mapaparat liwat?+ 35  Indi na ini magamit para sa duta ukon sa abono. Ginahaboy ini sang mga tawo. Ang makabati magpamati sing maayo.”+

Footnote

Ukon “nga may edema,” sobra nga pagdamo sang likido sa lawas.
Sa literal, “magakaon sing tinapay.”
Sa literal, “dapat dumtan niya ang,” buot silingon, higugmaon sing kubos.
Ukon “kalag.”
Tan-awa ang Glossary.