Přejít k článku

Přejít na obsah

Škola a vrstevníci

Škola a vrstevníci

 4. ODDÍL

Škola a vrstevníci

Zvládáš některé předměty jen tak tak?

□ Ano

□ Ne

Už se ti stalo, že tě někdo ve škole šikanoval nebo sexuálně obtěžoval?

□ Ano

□ Ne

Máš někdy chuť společně se spolužáky udělat něco, o čem víš, že to není správné?

□ Ano

□ Ne

Možná si říkáš, že jestli přežiješ školu, přežiješ snad už všechno. A na tom je kus pravdy. Škola totiž prověří tvoje rozumové, duševní i duchovní schopnosti. Jak můžeš získat kvalitní vzdělání a nenakazit se přitom postoji některých tvých vrstevníků, kteří se neřídí Božími měřítky? To se dozvíš v 13.–17. kapitole.

[Celostránkový obrázek na straně 112 a  113]