Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč čekat se sexem až do manželství?

Proč čekat se sexem až do manželství?

 5. KAPITOLA

Proč čekat se sexem až do manželství?

„Chtěla bych vědět, jaké to je.“ Kelly

„Připadám si divně, protože jsem ještě s žádnou holkou nespal.“ Jordon

„TYS ještě s žádnou holkou nespal?“ „Ty jsi ještě panna?“ Když ti někdo položí takovou otázku, možná se cítíš trapně. V mnoha částech světa je totiž mladý člověk, který ještě se sexem nemá žádné zkušenosti, považován za kuriozitu nebo exota. Není tedy divu, že mnozí mladí lidé si sex vyzkouší už jako náctiletí.

 Zevnitř touha, zvenku tlak

Pokud jsi křesťan, víš, že se podle Bible máš ‚zdržovat smilstva‘. (1. Tesaloničanům 4:3) Přesto je pro tebe možná těžké mít své sexuální touhy pod kontrolou. „Někdy na sex začnu myslet, aniž bych věděl proč,“ přiznává mladý Paul. Takové pocity jsou do značné míry normální.

A rozhodně není nijak příjemné, když se ti kvůli tomu, že ještě nemáš se sexem žádné zkušenosti, druzí neustále smějí a nenechají tě na pokoji. Co když ti například říkají, že dokud se s někým nevyspíš, nejsi opravdový muž nebo žena? „Vrstevníci mluví o sexu jako o něčem samozřejmém  a úžasném,“ říká Ellen. „Když nevyužiješ každou příležitost s někým se vyspat, myslí si, že jsi divná.“

Existuje ale i druhá stránka, o které už tvoji kamarádi nebo kamarádky asi moc nemluví. Například Maria, která se vyspala se svým přítelem, vzpomíná: „Cítila jsem se pak trapně a strašně jsem se styděla. Měla jsem vztek na sebe i na něj.“ Takové pocity jsou mnohem častější, než si většina mladých myslí. Ztráta panenství nebo panictví je totiž pro spoustu svobodných lidí bolestným citovým zážitkem a mívá smutné následky.

Možná tě ale podobně jako mladou Shandu napadne: „Proč Bůh dává mladým lidem sexuální touhy, když chce, aby je uspokojili až v manželství?“ To je dobrá otázka. Ale uvažuj:

Je sexuální touha jedinou silnou touhou, kterou máš? Vůbec ne. Jehova tě stvořil tak, že dokážeš pociťovat širokou škálu různých tužeb a emocí.

Musíš okamžitě uspokojit jakoukoli touhu, kterou pocítíš? Ne, protože Bůh tě stvořil i se schopností ovládat se.

Co z toho tedy vyplývá? Tomu, že čas od času pocítíš různé touhy, zřejmě nezabráníš, ale můžeš ovládnout svou reakci. Uspokojit sexuální touhu pokaždé, když ji pocítíš, by  bylo stejně špatné a hloupé, jako praštit někoho vždycky, když se naštveš.

Pravdou je, že Bůh nikdy nechtěl, abychom dar sexu používali nesprávně. Bible říká, že každý z nás by měl vědět, „jak se ujmout vlády nad svou vlastní nádobou [svým vlastním tělem] v posvěcení a cti“. (1. Tesaloničanům 4:4) Podobně jako je „čas milovat a čas nenávidět“, je také čas, kdy je vhodné své sexuální touhy uspokojovat, a čas, kdy to vhodné není. (Kazatel 3:1–8) Jsi přece silnější než tvé touhy, a tak se jimi nenech ovládat.

Jak ale můžeš reagovat, když se ti někdo posmívá a nevěřícně se tě zeptá: „Tys fakt ještě s žádnou holkou nespal?“ nebo „Ty jsi fakt ještě panna?“ Nenech se tím zaskočit. Tomu, kdo se tě jen snaží shodit, můžeš říct: „Jo fakt. A víš co? Vůbec se za to nestydím.“ Nebo můžeš odpovědět: „To je moje osobní věc a s druhými se o tom nebavím.“ * (Přísloví 26:4; Kolosanům 4:6) Možná se ti ale zdá, že tomu, kdo se tě ptá, by bylo dobré říct víc. V tom případě se můžeš rozhodnout, že mu svůj postoj založený na Bibli vysvětlíš.

Napadá tě, co ještě by se dalo odpovědět tomu, kdo tě chce takovou otázkou zesměšnit? Pokud ano, napiš si to sem:

․․․․․

Vzácný dar

Jak se Bůh cítí, když si lidé chtějí vyzkoušet sex ještě před manželstvím? Představ si, že někomu ze svých přátel  koupíš dárek, jenže on ho ještě před tím, než mu ho dáš, najde a jen tak ze zvědavosti rozbalí. Jak by ti bylo? Podobně se asi bude cítit Bůh, když se sexem začneš ještě před svatbou. Přeje si totiž, abys s tím počkal až do manželství. (1. Mojžíšova 1:28)

Co tedy máš se svými sexuálními touhami dělat? Jednoduše řečeno, nauč se je ovládat. Určitě to dokážeš! Modli se k Jehovovi o pomoc. Díky působení jeho ducha se dokážeš ovládat líp. (Galaťanům 5:22, 23) Nezapomeň, že Jehova „nezadrží nic dobrého těm, kdo chodí v bezúhonnosti“.  (Žalm 84:11) Mladý Gordon říká: „Když mě někdy napadne, že by sex před manželstvím možná nebyl zas tak špatný, honem si připomenu, jaké následky by to mělo na můj duchovní stav, a řeknu si, že žádný hřích nestojí za to, abych si pokazil vztah k Jehovovi.“

Skutečnost je taková, že pokud jsi panna nebo panic, není na tom nic divného ani nenormálního. Ponižující a škodlivá je totiž sexuální nemravnost. Nenech se tedy tím, co vidíš a slyšíš všude kolem sebe, dovést k závěru, že pokud se držíš biblických měřítek, není s tebou něco v pořádku. Naopak, chráníš tím své fyzické i psychické zdraví a — co je ze všeho nejdůležitější — svůj vztah k Bohu.

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 1. DÍLE, VE 24. KAPITOLE

[Poznámka pod čarou]

^ 15. odst. Je zajímavé, že ani Ježíš neodpověděl na každou Herodovu otázku. (Lukáš 23:8, 9) Nevhodné otázky je často dobré přejít mlčením.

BIBLICKÝ TEXT

„Jestliže však někdo . . . učinil toto rozhodnutí ve svém vlastním srdci, že si zachová své vlastní panenství, udělá dobře.“ (1. Korinťanům 7:37)

TIP

Nestýkej se s lidmi, kteří nemají pevné morální zásady, i když možná tvrdí, že věří tomu samému co ty.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Ty, kdo mají ve zvyku střídat partnery, manželství samo o sobě asi nezmění. Ale ti, kdo jsou za svobodna věrní Bohu a dodržují jeho morální měřítka, budou pravděpodobně věrní i svému manželskému partnerovi.

MŮJ PLÁN

Pokud si chci uchovat panenství/panictví až do manželství, tak musím ․․․․․

Pokud na mě moji přátelé mají takový vliv, že je pro mě těžké se tímto rozhodnutím řídit, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

Proč se podle tebe někteří posmívají těm, kdo ještě neměli sex?

Proč může být těžké čekat se sexem až do manželství?

V čem to může být prospěšné?

Jak bys to vysvětlil(a) mladšímu sourozenci?

[Praporek na straně 51]

„K tomu, abych odolala pokušení dopustit se sexuální nemravnosti, mi pomáhá, když si připomínám, že ‚žádný smilník ani nečistý nemá žádné dědictví v království Boha‘.“ (Efezanům 5:5) Lydia

[Rámeček na straně 49]

Zvláštní tabulka

Co bude dál?

Tvoji vrstevníci i populární zábava často líčí předmanželský sex v tom nejlepším světle. Skutečnost, že mívá nepříjemné následky, zůstává skryta. Přemýšlej o následujících třech situacích. Co by se podle tebe s těmito mladými lidmi dělo dál?

● Spolužák se vytahuje, že už měl hodně holek. Říká, že to je super a nikomu to neublíží. Co by se ale s ním s těma holkama dělo dál? ․․․․․

● Film končí tím, že se spolu dva svobodní mladí lidé na důkaz své lásky vyspí. Co by se ve skutečném životě dělo dál? ․․․․․

● Potkáš skvělého kluka, který se s tebou chce vyspat. Přesvědčuje tě, že se to nikdo nedozví. Pokud by ses nechala přemluvit a pak by ses to snažila zakrýt, co by se dělo dál? ․․․․․

[Obrázek na straně 54]

Mít sex před manželstvím je jako rozbalit dárek ještě před tím, než ho dostaneš