Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak můžu zvládat svoje emoce?

Jak můžu zvládat svoje emoce?

26. KAPITOLA

Jak můžu zvládat svoje emoce?

ZNÁŠ rčení, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán? Je pravda, že když tě během chladných zimních večerů hřeje oheň z krbu, je to velmi příjemné. Ale pokud se oheň vymkne kontrole a rozšíří se, může pohltit celý dům a způsobit katastrofu.

A podobné je to s tvými emocemi. Když je projevuješ vyrovnaně, jsou přínosné a pomůžou ti vytvořit si vřelá přátelství. Když je ale neovládáš, můžeš hodně uškodit jak sobě, tak i svému okolí.

Během dospívání možná zažíváš chvíle, kdy tebou cloumá vztek nebo tě přepadne sklíčenost. Jak můžeš mít tyto emoce pod kontrolou? Obě situace si teď rozebereme.

Když tebou cloumá vztek

Když se k tobě někdo zachová nehezky, není vůbec jednoduché vypořádat se s nepříjemnými pocity, které to vyvolá. Někteří v takovou chvíli ztratí sebeovládání. I Bible mluví o lidech, kteří jsou ‚hněviví‘ a mají „sklon k vzteku“. (Přísloví 22:24; 29:22) Takové emoce není dobré brát na lehkou váhu. Když totiž jednáš pod vlivem hněvu, můžeš udělat něco, čeho pak budeš litovat. Jestliže ti tedy někdo ublíží, jak můžeš své emoce zvládnout?

Nejdřív se zkus nad tou situací upřímně zamyslet. Můžeš to vyřešit „ve svém srdci“? * (Žalm 4:4) Uvědom si, že když oplatíš „urážku urážkou“, jen tím všechno zhoršíš. (1. Tesaloničanům 5:15) Pokud si tu situaci rozebereš a budeš se ohledně ní modlit k Jehovovi, možná se ti podaří přestat se zlobit. Když to dokážeš, nebude tě už hněv tolik ovládat. (Žalm 37:8)

Co když to ale přejít prostě nedokážeš? Bible říká, že je „čas být zticha a čas mluvit“. (Kazatel 3:7) Můžeš si s tím, kdo ti ublížil, promluvit? Pokud by to nebylo rozumné, možná ti pomůže, když o svých pocitech řekneš rodičům nebo někomu z dospělých, komu důvěřuješ. Jestliže tě někdo uráží, vynasnaž se chovat se k němu laskavě. Na základě  tabulky na následující straně přemýšlej o tom, jak jinak můžeš řešit situace, ve kterých jsi až doteď reagoval impulzivně.

V každém případě se modli k Jehovovi a pros ho, aby ti pomohl se na člověka, který ti ublížil, nezlobit. Nezapomeň, že to, co se stalo, změnit nemůžeš, ale můžeš ovlivnit svoji reakci. Pokud se necháš zlobou pohltit, budeš stejně bezmocný jako ryba na háčku. Dovolíš totiž, aby tvoje myšlení a emoce ovládal někdo jiný. Copak je nechceš mít pod kontrolou ty? (Římanům 12:19)

Když tě přepadne sklíčenost

„Poslední dobou jsem náladová a sama se sebou nespokojená,“ říká 16letá Laura. „Nemám vůbec z ničeho radost, a než usnu, často brečím.“ Podobně jako Laura, hodně mladých lidí má pocit, že je život příliš náročný. A co ty? Nároky rodičů, kamarádů a učitelů, emocionální a fyzické změny v dospívání nebo pocit vlastní neschopnosti kvůli nějakému malému selhání — to všechno může přispívat k tomu, že se trápíš.

Někteří mladí lidé se dokonce snaží svoji úzkost zmírnit tím, že sami sobě ubližují. * Pokud to děláš i ty, zkus zjistit, co tě k tomu vede. Lidé, kteří si působí zranění, se tak často snaží ulevit si od nějakého stresu. Jsou v tvém životě určité situace, ať už v rodině nebo ve vztazích s kamarády, které tě stresují?

Co ti pomůže sklíčenost nebo úzkost překonat? Jedním z nejlepších způsobů je promluvit si o tom s rodičem nebo s někým z dospělých spoluvěřících. Možná zjistíš, že takový křesťan je přítelem, „který se narodil pro čas tísně“. (Přísloví 17:17) Šestnáctiletá Liliana si o tom, co ji trápí, popovídala s několika dospělými sestrami z křesťanského sboru. Říká o tom: „Jsou starší než já, a tak mi dokážou dobře poradit. Hodně jsme se sblížily.“ * Patnáctileté Daně pomohlo, když trávila víc času ve službě. „Nemohla jsem udělat nic lepšího,“ vzpomíná. „Bylo to nejšťastnější období v mém životě.“

Pokud je ti smutno nebo bojuješ se sklíčeností, nejdůležitější je nepřestat se modlit k Jehovovi. David, pisatel biblických žalmů, kterému pocity sklíčenosti nebyly cizí, napsal: „Uvrhni své břemeno na Jehovu, a on sám tě podpoří.“ (Žalm 55:22) Jehova ví, co tě trápí, a ‚pečuje o tebe‘. (1. Petra 5:7) A pokud máš sklon sám sebe odsuzovat, pamatuj, že ‚Bůh je větší než tvoje srdce a zná všechno‘. (1. Jana 3:20) Tomu, proč jsi tak sklíčený, rozumí dokonce líp než ty. Může ti pomoct tvoje citové problémy překonat.

Pokud se ale sklíčenosti nemůžeš zbavit, je možné, že se jedná o nějaký zdravotní problém, jako je například deprese. * V tom případě by bylo dobré vyhledat lékařskou pomoc. Kdybys svůj problém přehlížel, bylo by to podobné, jako kdybys v autě zesílil rádio, abys neslyšel klepání v motoru. Mnohem lepší bude situaci řešit. Za svoje problémy se vůbec nemusíš stydět. Mnoha mladým lidem, kteří trpí depresí a s ní souvisejícími potížemi, odborná léčba pomáhá.

Nezapomínej, že s emocemi je to podobné jako s ohněm. Když je máš pod kontrolou, můžou být přínosné. Když se kontrole vymknou, můžou napáchat hodně škody. Snaž se je proto ovládat. Pravděpodobně sice občas řekneš nebo uděláš něco, čeho pak budeš litovat, ale neztrácej trpělivost. Časem se naučíš svoje emoce zvládat.

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Je tvým problémem perfekcionismus? Pokud ano, co ti pomůže líp snášet svoje chyby?

[Poznámky pod čarou]

^ 8. odst. Pokud tě někdo šikanuje, praktické podněty k tomu, co v takové situaci můžeš dělat, najdeš ve 14. kapitole této knihy. Pokud tě rozzlobil někdo z tvých přátel, pomůžou ti informace z 10. kapitoly.

^ 13. odst. Působí si například řezné rány, popáleniny, modřiny nebo škrábance.

^ 14. odst. Pokud si o tom s někým nedokážeš promluvit osobně, zkus mu zavolat nebo napsat dopis. Svěřit se někomu je často prvním krokem k tomu, aby se citové šrámy zahojily.

^ 16. odst. Další informace o depresi najdeš v 1. díle, ve 13. kapitole.

BIBLICKÝ TEXT

„Nedej se přemoci zlem, ale neustále přemáhej zlo dobrem.“ (Římanům 12:21)

TIP

Každý den řekni mámě a/nebo tátovi, co hezkého jsi zažil(a), i když to bude jen něco malého. Až pak vyvstane nějaký závažný problém, bude pro tebe snazší s tím za nimi přijít a oni si tě spíš vyslechnou.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Emoce se hůř zvládají, když je člověk unavený nebo hladový.

MŮJ PLÁN

Negativní emoce, se kterou bojuju nejvíc, je ․․․․․

Můžu ji překonat tak, že ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč se Bohu nelíbí, když někdo neovládá svůj vztek?

● Když se snadno rozzlobíš, jak tím škodíš sám sobě?

● Například co ti může pomoct překonat sklíčenost?

[Praporek na straně 223]

„Nejdůležitější pro mě bylo vědět, že někomu na mně opravdu záleží a že si mám s kým popovídat, když je mi nejhůř.“ Jennifer

[Tabulka a obrázek na straně 221]

 Zvláštní tabulka

Ovládej svůj hněv

Doplň si tabulku

Situace

Spolužák se mi posmívá

Impulzivní reakce

Vrátím mu to

Lepší reakce

Jeho poznámky budu ignorovat a nenechám se vyprovokovat

Situace

Sestra si bez dovolení vzala něco z mého šatníku

Impulzivní reakce

Taky si vezmu něco jejího

Lepší reakce

․․․․․

Situace

Rodiče mi zakážou jít ven

Impulzivní reakce

․․․․․

Lepší reakce

․․․․․

[Obrázek na straně 220]

Člověk, který v sobě živí zlobu, se podobá rybě na háčku — oba dva jsou ovládáni někým jiným