Přejít k článku

Přejít na obsah

Peníze

Peníze

 5. ODDÍL

Peníze

Potřebuješ peníze ke štěstí?

□ Vůbec ne

□ Částečně

□ Rozhodně ano

Jak často mluvíš o penězích nebo o tom, co se za ně dá pořídit?

□ Málokdy

□ Občas

□ Často

Od rodičů asi často slýcháš, že peníze nerostou na stromě. A to je pravda. Právě proto se musíš naučit zacházet s nimi zodpovědně. Peníze hrají v životě důležitou roli, ale taky můžou působit stres, narušit přátelství a zničit tvůj vztah k Bohu. Tvůj postoj k penězům rozhodně ovlivňuje různé stránky tvého života. V 18.–20. kapitole se dozvíš, co ti pomůže projevovat v tomto ohledu vyrovnanost.

 [Celostránkový obrázek na straně 148 a 149]