Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se můžu stát Božím přítelem?

Jak se můžu stát Božím přítelem?

 35. KAPITOLA

Jak se můžu stát Božím přítelem?

V dětství se Jeremy musel vyrovnávat s tím, že jejich rodinu opustil otec. V tomto těžkém období si uvědomil, jak je důležité mít blízký vztah s Bohem. „Táta od nás odešel, když mi bylo dvanáct,“ vzpomíná. „Jednou večer jsem se v posteli modlil a prosil jsem Jehovu, aby se k nám táta vrátil.“

Jeremy si v této zoufalé situaci začal číst Bibli. Hluboce na něj zapůsobil Žalm 10:14. V tomto verši se o Jehovovi říká: „Tobě se svěřuje nešťastný, chlapec bez otce. Sám ses stal jeho pomocníkem.“ Jeremy vypráví: „Měl jsem pocit, že Jehova mluví přímo ke mně a říká mi, že je mým pomocníkem a Otcem. Mohl bych snad mít za otce někoho lepšího?“

 AŤ UŽ prožíváš něco podobného jako Jeremy nebo ne, Bible ukazuje, že Bůh si přeje, aby ses stal jeho přítelem. V Bibli se píše: „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8) Přemýšlej o tom, co tato slova znamenají — i když Jehovu nemůžeš vidět a v žádném ohledu si nejste rovni, vybízí tě, aby ses stal jeho přítelem.

Ale pokud chceš Boží přátelství získat, musíš pro to něco udělat. Uvažuj o tomhle znázornění: Pokud máš doma nějakou květinu, víš, že neroste sama od sebe. Aby se jí dobře dařilo, musíš ji pravidelně zalévat a vytvořit jí dobré podmínky. A totéž platí o přátelství s Bohem. Co můžeš udělat pro to, aby „vzkvétalo“?

Důležité je studium Bible

Přátelství se neobejde bez dobré komunikace a k té patří jak naslouchat, tak mluvit. A v přátelství s Bohem je to stejné. Naslouchat tomu, co nám Bůh říká, můžeme tak, že čteme a studujeme Bibli. (Žalm 1:2, 3)

 Studium ale možná nepatří k tvým nejoblíbenějším činnostem. Hodně mladých lidí se radši dívá na televizi, hraje nějakou hru nebo si s přáteli někam vyrazí. Ale jestliže se chceš stát Božím přítelem, nemáš jinou možnost. Musíš mu naslouchat, a to bez studia jeho Slova nepůjde.

Ale neboj se. Studium Bible nemusí být nějaká nepříjemná povinnost. Můžeš se naučit mít z něj radost, i když zrovna nejsi studijní typ. Především si na něj musíš vyhradit čas. Lais říká: „Naplánovala jsem si to tak, že si každé ráno nejdřív přečtu jednu kapitolu z Bible.“ Patnáctiletá Maria to dělá jinak. „Čtu si Bibli každý večer před spaním.“

Pokud si chceš vytvořit vlastní rozvrh studia, můžeš začít tím, že si přečteš  rámeček na následující straně. Pak si sem napiš, kdy si můžeš na studium Božího Slova vyhradit asi půl hodiny.

․․․․․

Udělat si rozvrh je jenom první krok. Když pak Bibli začneš číst, možná zjistíš, že to není vždycky jednoduché. Asi budeš souhlasit s tím, jak se vyjádřil 11letý Jezreel, který  upřímně přiznal: „Některé části Bible jsou těžce srozumitelné, a ne moc zábavné.“ Pokud to tak připadá i tobě, nevzdávej to. Vždycky považuj studium Bible za příležitost naslouchat svému příteli, Jehovovi Bohu. Koneckonců, studium Bible bude tak zábavné a přínosné, jak si ho uděláš.

Nepůjde to bez modlitby

Mluvit s Bohem můžeme prostřednictvím modlitby. Přemýšlej o tom, jak úžasným darem modlitba je. Můžeš se na Jehovu obrátit v kteroukoli noční i denní hodinu. Nikdy se nestane, že by byl nedostupný. A navíc si to, co mu říkáš, vyslechnout chce. Právě proto tě Bible vybízí: „Ve všem [dávej] své prosebné žádosti na vědomí Bohu modlitbou a úpěnlivou prosbou spolu s díkůvzdáním.“ (Filipanům 4:6)

Z tohoto verše je vidět, že s Jehovou můžeš mluvit o všem možném, například i o svých starostech a problémech. Taky mu můžeš říct, za co jsi vděčný. Vždyť když pro tebe něco udělá tvůj kamarád, taky mu poděkuješ. A zrovna tak bys měl děkovat Jehovovi, který pro tebe udělal víc než kdokoli jiný. (Žalm 106:1)

Napiš si sem, za co například jsi Jehovovi vděčný.

․․․․․

 Nepochybně máš občas taky nějaké starosti a obavy. V Žalmu 55:22 se říká: „Uvrhni své břemeno na Jehovu, a on sám tě podpoří. Nikdy nedovolí, aby se spravedlivý potácel.“

Napiš si sem, co tě trápí a o čem bys Jehovovi rád řekl v modlitbě.

 ․․․․․

Osobní zážitky s Jehovou

K přátelství s Jehovou patří ještě další důležitá věc. Žalmista David napsal: „Ochutnejte a vizte, že Jehova je dobrý.“ (Žalm 34:8) Když David skládal 34. žalm, právě měl za sebou hrozné období. Byl na útěku před králem Saulem, který ho chtěl zavraždit, což už samo o sobě bylo dost děsivé. Navíc aby mu unikl, musel hledat útočiště přímo uprostřed svých nepřátel, Filištínů. V této situaci ho před jistou smrtí zachránilo to, že předstíral, že přišel o rozum. (1. Samuelova 21:10–15)

David si ale nemyslel, že vyvázl díky svému důvtipu. Zásluhu za svoji záchranu připisoval Jehovovi. Předtím než napsal výše uvedená slova, uvedl: „Dotazoval jsem se Jehovy, a on mi odpověděl a osvobodil mě od všeho, čeho  jsem se lekal.“ (Žalm 34:4) Když tedy David napsal „ochutnejte a vizte, že Jehova je dobrý“, bylo to na základě jeho vlastních zážitků s Jehovou. *

Máš i ty nějaký zážitek, ze kterého je vidět, že se o tebe Jehova postaral? Pokud ano, napiš si ho sem. Nemusí to být nic velkého. Přemýšlej o obyčejných každodenních věcech, které by člověk snadno mohl brát jako samozřejmost.

․․․․․

Pokud tě o Bibli učili rodiče, máš velkou výhodu. Přesto si přátelství s Bohem musíš vytvořit sám. Pokud jsi to ještě neudělal, využij myšlenky z této kapitoly a začni na tom pracovat. Jehova ti s tím určitě pomůže. Bible říká: „Neustále proste, a bude vám dáno; neustále hledejte, a naleznete.“ (Matouš 7:7)

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 1. DÍLE, VE 38. A 39. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Je pro tebe těžké mluvit o Bohu s druhými? Dozvíš se, jak můžeš svoji víru obhájit.

[Poznámka pod čarou]

^ 24. odst. V některých překladech Bible výrok „ochutnejte a vizte“ zní „okuste a vizte“, „zkuste a poznáte“ a „z vlastní zkušenosti poznáte“. (Jeruzalémská bible, Šrámek, The Bible in Basic English)

BIBLICKÝ TEXT

„Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3)

TIP

Když budeš číst každý den čtyři stránky z Bible, přečteš ji celou asi za rok.

VÍŠ, ŽE . . . ?

To, že čteš tuhle knihu a uplatňuješ biblické rady, které obsahuje, svědčí o tom, že Jehova se o tebe zajímá. (Jan 6:44)

MŮJ PLÁN

Abych měl(a) ze studia Bible víc, tak ․․․․․

Nezapomínat na pravidelné modlitby mi pomůže, když ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Co můžeš udělat pro to, aby tě studium víc bavilo?

● Proč Jehova rád naslouchá modlitbám nedokonalých lidí?

● Jak můžeš svoje modlitby zkvalitnit?

[Praporek na straně 291]

„Když jsem byla mladší, říkala jsem v modlitbě pořád to samé. Teď se snažím říkat Jehovovi, co jsem ten den zažila dobrého i špatného. A protože každý den je jiný, nestane se mi, že bych pořád dokola opakovala stejné věci.“ Eve

 [Rámeček a obrázek na straně 292]

 Dobře Bibli poznej

1. Vyber si nějakou biblickou zprávu, kterou si chceš přečíst. Modli se o to, abys jí dokázal porozumět.

2. Pozorně si ji přečti. Nespěchej. Při čtení používej představivost. Zapoj co nejvíc smyslů. Snaž se vidět tu scénu, slyšet jednotlivé postavy, cítit různé vůně, vnímat chuť jednotlivých jídel a tak dále. Nech tu zprávu ve svojí mysli ožít.

3. O tom, co si přečteš, přemýšlej. Polož si například otázky:

● Proč dal Jehova do Bible tuhle zprávu zapsat?

● Které postavy chci napodobovat a které jsou výstražným příkladem?

● Co praktického se z této zprávy můžu naučit?

● Co se z toho dozvídám o Jehovovi a o tom, jak jedná?

4. Krátce se k Jehovovi pomodli. Řekni mu, co ses při tomto studiu Bible dozvěděl a jak to chceš ve svém životě uplatnit. Bible je dar od Jehovy, a tak mu za ni nikdy nepřestaň děkovat.

[Obrázek]

„Tvé slovo je lampou mé noze a světlem mé vozové cestě.“ (Žalm 119:105)

[Rámeček a obrázek na straně 294]

Nejdřív to důležité

Připadá ti, že nemáš čas se modlit nebo studovat Bibli? Často záleží na tom, v jakém pořadí věci děláš.

Udělej tenhle pokus: Vezmi nějaký kyblík a dej do něj několik velkých kamenů. Pak ho až po okraj naplň pískem. Do kyblíku se vejdou kameny písek.

Teď kyblík vyprázdni, ale kameny i písek si nech a zkus to udělat opačně. Nejdřív dej do kyblíku písek a až potom kameny. Že se to tam nevejde? Je to tím, že tentokrát jsi jako první nasypal písek.

Co z toho vyplývá? Bible nás vybízí, abychom se „ujišťovali o důležitějších věcech“. (Filipanům 1:10) Pokud dáš ve svém životě na první místo méně důležité věci, jako je například zábava, na důležitější věci — činnosti, které souvisí se službou Bohu — ti čas nikdy nezbude. Když se ale budeš řídit touto biblickou radou, najdeš si čas na oboje — jak na duchovní věci, tak i na zábavu. Všechno záleží na tom, co dáš do „kyblíku“ nejdřív.

[Obrázek na straně 290]

S přátelstvím s Bohem je to podobné jako s květinou — o obojí se musí pečovat