Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak je to s přátelstvím on-line?

Jak je to s přátelstvím on-line?

 11. KAPITOLA

Jak je to s přátelstvím on-line?

Jak nejradši komunikuješ?

□ osobně

□ po telefonu

□ přes počítač

S kým je pro tebe nejsnazší se bavit?

□ se spolužáky

□ se členy rodiny

□ se spolukřesťany

V jakém prostředí se nejmíň zdráháš mluvit s druhými?

□ ve škole

□ doma

□ na shromáždění

PODÍVEJ se, co máš zaškrtnuté u první otázky — je pro tebe snazší komunikovat přes počítač než bavit se s někým osobně? Pokud ano, zdaleka nejsi výjimkou. Pomocí internetu navazuje a udržuje přátelství hodně mladých lidí. „Možnost seznámit se s lidmi z celého světa, které by člověk jinak neměl šanci potkat, je opravdu lákavá,“ říká Elaine. Devatenáctiletá Tammy uvádí ještě jinou výhodu: „Můžeš ovlivnit, co si o tobě lidé budou myslet. Když se s někým bavíš osobně a zrovna nezapadneš do jeho představ, už s tím nic nenaděláš.“

A co máš zaškrtnuté u druhé a třetí otázky? Pokud je pro tebe snazší bavit se se spolužáky než se spolukřesťany na shromáždění, není to nijak zvlášť překvapující. „Ve škole je mnohem větší pravděpodobnost, že potkáš lidi, kteří  prožívají to co ty,“ říká 18letá Jasmine. „V jejich společnosti je mnohem jednodušší se uvolnit.“

Když to všechno vezmeme v úvahu, není nic překvapivého na tom, že chceš být se spolužáky v kontaktu i přes internet. Tammy to určitou dobu dělala. „Spolužáci všechno probírali on-line a já jsem nechtěla být mimo,“ vypráví. * Dvacetiletá Natalie chtěla být v kontaktu se svými přáteli, a proto si založila webovou stránku. „Technologie se pořád vyvíjí,“ říká, „a lidi můžou komunikovat novými způsoby. A tenhle mi připadá bezva.“

Hrozí nějaké riziko?

Není tedy pochyb o tom, že navazovat a udržovat přátelství on-line je pro někoho prostě jednodušší. „Internet dá člověku určitou míru sebedůvěry, kterou by jinak neměl,“ říká Natalie. S tím souhlasí i Tammy. „Když je někdo uzavřený, při komunikaci přes internet si svoje slova může předem promyslet.“

S komunikací přes internet je ale spojené i určité nebezpečí a bylo by nerozumné ho ignorovat. Zamysli se: Vydal by se člověk do nějaké nebezpečné oblasti se zavázanýma očima? Podobné by bylo brouzdat po internetu a zavírat oči před nebezpečím, které se tam může skrývat.

Uvažuj o tom, proč může být nebezpečné hledat si přátele na internetu. „Není vůbec složité narazit na pochybná individua,“ říká Elaine, která kdysi komunikovala on-line s lidmi, které neznala. Dodává:  „Někdy to trvá jenom pár minut, než někdo začne dělat sprosté narážky nebo se začne ptát: ‚Jsi ještě panna? Zkusilas už orální sex?‘ Někteří ti dokonce rovnou nabídnou cybersex.“

Co když si ale jen povídáš s dobrým kamarádem? I tehdy je namístě opatrnost. „Na netu můžeš strávit až moc času s někým opačného pohlaví, i když to je pro tebe ‚jenom kamarád‘,“ říká Joan. „A čím víc času s ním trávíš, tím jste si bližší a vaše rozhovory můžou být tím důvěrnější.“

Ti, kdo „tají, co jsou“

Král David si uvědomoval, že je dobré vyhýbat se špatné společnosti. Napsal: „Nesedal jsem s muži nepravdy; a s těmi, kdo tají, co jsou, nevcházím.“ (Žalm 26:4)

O lidi, jaké popsal David, není na internetu nouze. Máš s tím už nějaké zkušenosti? Proč takoví lidé „tají, co jsou“? ․․․․․

Netajíš ale někdy na internetu svoji totožnost i ty? „Vždycky jsem si začala s někým povídat a pak jsem rozhovoru přizpůsobila svoji osobnost,“ říká Abigail, která dřív ráda chatovala.

 I Leanne určitým způsobem podváděla. Vypráví: „Pravidelně jsem si přes internet psala s jedním klukem z vedlejšího sboru. Netrvalo dlouho a už jsme si ‚vyznávali lásku‘. Když šli rodiče okolo, stránku jsem schovala, a tak neměli ani tušení, co se děje. Myslím, že by je ani ve snu nenapadlo, že jejich třináctiletá dcera bude psát čtrnáctiletému klukovi zamilované básničky.“

Jak se riziku vyhnout

Samozřejmě, že komunikace přes internet není vždycky špatná. Mnoho lidí, včetně dospělých, takto například udržuje kontakt se svými přáteli. Pokud to děláš i ty, jak se můžeš případnému nebezpečí vyhnout? Uvažuj o následujících radách:

Sleduj, kolik času na internetu trávíš, a nedovol, aby to bylo na úkor důležitějších věcí, včetně spánku. „Někteří spolužáci přijdou do školy s tím, že viseli na netu až do tří do rána,“ říká Brian. (Efezanům 5:15, 16)

Komunikuj jen s lidmi, které znáš nebo jejichž totožnost si můžeš ověřit. Na internetu se často potloukají jedinci s nemravnými úmysly a mezi mladými si hledají nic netušící oběti. (Římanům 16:18)

 Opatrnost je nezbytná i při obchodních transakcích. Dávej si pozor, komu poskytneš osobní údaje. Jinak se snadno můžeš stát obětí podvodu, nebo něčeho ještě horšího. (Matouš 10:16)

Když přátelům posíláš svoje fotky, polož si otázku: Opravdu by měl takhle vypadat člověk, který o sobě tvrdí, že je Božím služebníkem? (Titovi 2:7, 8)

Podobně jako při osobním kontaktu, pokud se on-line rozhovor stočí na „věci, které se nesluší“, bez váhání ho ukonči. (Efezanům 5:3, 4)

 Pokud jde o používání internetu, nic neskrývej. Když před rodiči musíš ‚tajit, co jsi‘, něco není v pořádku. „S mamkou se bavím otevřeně,“ říká dospívající Kari. „Ukazuju jí, co na netu dělám.“ (Hebrejcům 13:18)

„Počkat se vyplatilo“

To, že chceš mít přátele, je úplně normální. Lidé byli stvořeni tak, že jsou rádi ve společnosti druhých. (1. Mojžíšova 2:18) Když tedy toužíš po přátelství, je to proto, že tě tak Bůh vytvořil. Musíš si jenom dávat pozor, jaké přátele si vybereš.

Nejlepší přátele určitě najdeš tehdy, když se při jejich výběru budeš řídit Božími měřítky. Jedna 15letá dívka říká: „Není lehké najít kamarády, kteří mají rádi tebe i Jehovu. Ale když je najdeš, zjistíš, že počkat se vyplatilo.“

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Říká se, že slova můžou ublížit. A někdy můžou dokonce bodat jako meč. Jak se tomu dá zabránit?

[Poznámka pod čarou]

^ 17. odst. Přátelství se spolužáky se bude podrobněji rozebírat v 17. kapitole.

BIBLICKÝ TEXT

„Nesedal jsem s muži nepravdy; a s těmi, kdo tají, co jsou, nevcházím.“ (Žalm 26:4)

TIP

Když jsi na netu, čas doslova letí. Urči si proto, jak dlouho tam budeš, a dodržuj to. Pokud je to nutné, nařiď si na stanovenou dobu budík.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Stačí jen pár informací, které na netu uvedeš — například tvoje příjmení, adresa školy a tvoje telefonní číslo —, a člověk s nekalými úmysly si tě už snadno najde.

MŮJ PLÁN

Čas, který trávím na netu, chci omezit na ․․․․․ za týden a to se mi podaří, když ․․․․․

Když na netu navážu kontakt s někým, koho neznám, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Jaké má komunikace on-line výhody a nevýhody oproti komunikaci tváří v tvář?

● Proč je jednoduché na netu předstírat, že máš jinou povahu než ve skutečnosti?

● Jak můžeš mít pod kontrolou čas, který na netu strávíš?

● K čemu užitečnému je možné komunikaci přes internet využít?

[Praporek na straně 103]

„Nejsem přes net v kontaktu s nikým, koho neznám nebo s kým bych se v reálném životě nestýkala.“ Joan

[Obrázek na straně 100 a 101]

Vydal by se člověk do nějaké nebezpečné oblasti se zavázanýma očima? Podobné by bylo komunikovat on-line a přitom ignorovat nebezpečí