Přejít k článku

Přejít na obsah

Co mi pomůže zlepšit se ve škole?

Co mi pomůže zlepšit se ve škole?

 13. KAPITOLA

Co mi pomůže zlepšit se ve škole?

 PŘEDSTAV si následující situaci: Jsi uprostřed džungle a skrz mohutné koruny stromů k tobě nepronikají téměř žádné sluneční paprsky. Ze všech stran tě obklopuje bujná vegetace a stěžuje ti každý pohyb. Pokud se chceš odsud dostat, musíš si cestu prosekat mačetou.

Někteří školáci si dnes připadají podobně. A není se čemu divit — celý den jsou zavření ve třídě a ani večer se pro samé úkoly nemůžou nikam hnout. Znáš to taky? Napiš sem, který předmět je pro tebe nejtěžší.

․․․․․

Pokud od rodičů a učitelů pořád slyšíš, že se máš v tomto předmětu víc snažit, není to proto, že by ti chtěli znepříjemnit život. Prostě by z tebe rádi dostali to nejlepší. Co ale můžeš dělat, když máš kvůli jejich vysokým nárokům pocit, že ani nemá cenu se snažit? Když budeš mít správné nástroje, dokážeš si cestu školní „džunglí“ prosekat. Jaké nástroje to jsou?

1. nástroj: Pozitivní postoj k učení. Pokud tě učení moc nebaví, asi těžko nacházíš motivaci k tomu, aby ses ve škole snažil. Zkus se na to tedy podívat v širších souvislostech. Křesťanský apoštol Pavel napsal: „Muž, který orá, by měl orat s nadějí, a muž, který mlátí, by to měl dělat s nadějí, že bude podílníkem.“ (1. Korinťanům 9:10)

Oráče při jeho namáhavé práci motivuje naděje na dobrý výsledek. Tobě ale může připadat, že prokousávat se určitými předměty žádný smysl nemá. Proč? Protože možná alespoň prozatím nechápeš, k čemu ti probírané informace budou.  Když ale získáš vědomosti z různých oblastí, budeš líp rozumět věcem kolem sebe. Taky se díky tomu staneš „lidem všeho druhu vším“ a dokážeš se bavit s lidmi z nejrůznějšího prostředí. (1. Korinťanům 9:22) A přinejmenším budeš rozvíjet své rozumové schopnosti, což se ti z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí.

2. nástroj: Sebedůvěra. Díky škole v sobě možná objevíš skryté vlohy. Pavel napsal Timoteovi, aby ‚jako oheň rozněcoval Boží dar, který je v něm‘. (2. Timoteovi 1:6) Timoteovi byl svěřen nějaký zvláštní úkol v křesťanském sboru. Ale i přesto, že své schopnosti neboli „dar“ dostal od Boha, musel je neustále rozvíjet, aby neležely ladem a nepřišly vniveč. Tvoje výsledky ve škole samozřejmě nejsou přímo darem od Boha. Přesto máš určité schopnosti, kterými se odlišuješ od druhých. Škola ti je může pomoct objevit a rozvíjet.

Nepřiprav se o dobré výsledky tím, že nad sebou už předem zlomíš hůl. Když tě přepadnou negativní myšlenky, snaž se uvažovat pozitivně. Například apoštola Pavla  lidé možná neoprávněně kritizovali kvůli tomu, jaký byl řečník, ale on odpověděl: „I když jsem neobratný v řeči, v poznání určitě nejsem.“ (2. Korinťanům 10:10; 11:6) Pavel znal své slabé stránky, ale taky věděl, co mu jde dobře.

A jak jsi na tom ty? Co jde dobře tobě? Pokud na nic nemůžeš přijít, zkus se zeptat někoho z dospělých, kdo ti dobře rozumí. Takový blízký člověk ti může pomoct uvědomit si, jaké jsou tvoje silné stránky a jak je můžeš co nejlíp využít.

3. nástroj: Dobré studijní návyky. Nedá se nic dělat — pokud chceš, aby ti to ve škole dobře šlo, dřív nebo později se budeš muset začít učit. Už to samotné slovo ti možná nahání hrůzu. Ale učení přináší dobré výsledky. A když se budeš aspoň trochu snažit, možná tě dokonce začne i bavit.

Pokud chceš zlepšit svoje studijní návyky, musíš si dobře organizovat čas. Nezapomeň, že dokud chodíš do školy, má učení přednost před méně důležitými věcmi. Je  pravda, že podle Bible je „čas se smát“ a „čas poskakovat“. (Kazatel 3:1, 4; 11:9) A tak stejně jako většina mladých lidí, i ty pravděpodobně chceš nějaký čas věnovat zábavě. *Kazateli 11:4 je ale určité varování: „Kdo dává pozor na vítr, nebude zasévat semeno; a kdo se dívá na oblaka, nebude sklízet.“ Jaké poučení z toho vyplývá? Nejdřív povinnosti, pak zábava. Ale neboj se — určitě se ti podaří najít čas na obojí.

Jak si poradit s domácími úkoly

Co když se ale na tebe valí jeden úkol za druhým? Možná jsi na tom podobně jako 17letá Sandrine. Ta říká: „Úkoly dělám dvě až tři hodiny každý den a k tomu ještě  o víkendech.“ Jak můžeš takový nápor zvládnout? Vyzkoušej návrhy na předchozí straně.

Prosekej si cestu

Když Pavel Timoteovi radil, co může dělat pro svůj duchovní růst, napsal: „Snaž se [své schopnosti] rozvíjet v práci, aby každý viděl, že rosteš a děláš pokroky.“ (1. Timoteovi 4:15, Slovo na cestu) A podobné to může být s tebou — když se budeš ve škole ze všech sil snažit, i tvoje zlepšení bude vidět.

Přemýšlej o znázornění ze začátku této kapitoly. Člověk, který by si chtěl prosekat cestu džunglí, by k tomu potřeboval dobrý nástroj — například mačetu. A totéž platí o škole. Kvůli požadavkům rodičů a učitelů tedy nemusíš propadat beznaději. Použij tři nástroje, o kterých jsme mluvili v této kapitole, a snaž se ve škole zlepšit. Až se pak dostaví výsledky, rozhodně nebudeš vynaloženého úsilí litovat.

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 1. DÍLE, V 18. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Jako kdyby problémů ve škole nebylo už dost, ještě tě někdo šikanuje. Co s tím můžeš dělat?

[Poznámka pod čarou]

^ 13. odst. Další informace o využívání volného času najdeš v 8. oddíle této knihy.

BIBLICKÝ TEXT

„Kdo dává pozor na vítr, nebude zasévat semeno; a kdo se dívá na oblaka, nebude sklízet.“ (Kazatel 11:4)

TIP

Při učení si látku zběžně projdi a udělej si o ní přehled. Pak přemýšlej o tom, co se bude rozebírat pod každým mezititulkem. Potom si látku přečti a tyto informace tam hledej. Nakonec si zkus zopakovat, co ses dozvěděl(a).

VÍŠ, ŽE . . . ?

Když budeš podvádět, můžeš ztratit důvěru druhých a ve škole to moc daleko nedotáhneš. A co víc, narušíš tím svůj vztah k Bohu. (Přísloví 11:1)

MŮJ PLÁN

Na vysvědčení bych chtěl(a) mít ․․․․․ z předmětu: ․․․․․

Zlepšit se v tomto předmětu mi pomůže, když ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč bys neměl(a) školu odbývat?

● Kdy se ti nejlíp dělají úkoly a přípravy do školy?

● Kde se doma nejradši učíš a děláš si domácí úkoly?

● Co můžeš udělat pro to, abys kvůli koníčkům a zábavě neměl(a) špatné známky?

[Praporek na straně 117]

„U svých vrstevníků pozoruju, že se jejich studijní návyky odráží v přístupu k duchovním věcem. Ti, kteří nepřišli na chuť učení ve škole, se nehrnou ani do osobního studia Bible.“ Sylvie

 [Rámeček a obrázek na straně 119]

Najdi si k učení vhodné místo. Nemělo by tě tam nic rozptylovat. Pokud je to možné, seď u stolu. Nezapínej televizi.

Nejdřív udělej to nejdůležitější. Škola je důležitá, a tak se rozhodni, že dokud nebudeš mít hotové úkoly, nezapneš televizi ani se nebudeš věnovat jiné zábavě.

Nic neodkládej. Naplánuj si, kdy budeš úkoly dělat, a drž se toho.

Napiš si seznam. Rozhodni se, co uděláš jako první, co jako druhé a tak dál. Napiš si, kolik času chceš jednotlivým úkolům věnovat. Když pak úkol dokončíš, odškrtni si ho.

Dělej si přestávky. Když se už nedokážeš soustředit, na chvíli si odpočiň. K učení se ale vrať co nejdřív.

Věř si. Měj na paměti, že dobrý student se od špatného většinou liší spíš přístupem než inteligencí. I tobě to ve škole může jít. Když se budeš snažit, přinese to dobré výsledky.

[Obrázek na straně 116]

Zvládnout školu může být stejně obtížné jako prosekat si cestu džunglí — se správnými nástroji se ale dá obojí