Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak daleko je příliš daleko?

Jak daleko je příliš daleko?

 4. KAPITOLA

Jak daleko je příliš daleko?

Správně, nebo špatně?

Když spolu dva lidé chodí, neměli by mezi sebou mít žádný fyzický kontakt.

□ Správně

□ Špatně

Dva lidé se můžou dopustit smilstva, i když spolu nemají pohlavní styk.

□ Správně

□ Špatně

Pokud dva lidé nedávají projevům náklonnosti volný průchod, nemají se doopravdy rádi.

□ Správně

□ Špatně

ASI to není poprvé, co o tom přemýšlíš. Koneckonců pokud s někým chodíš, není možná jednoduché určit, co při projevování náklonnosti je nebo není vhodné. Rozebereme si teď tři uvedená tvrzení a podíváme se, jak na základě Božího  Slova můžeme najít odpověď na otázku, jak daleko je příliš daleko.

Když spolu dva lidé chodí, neměli by mezi sebou mít žádný fyzický kontakt.

Špatně. Bible nezakazuje vhodné projevy náklonnosti. Vypráví například o lásce Šulamitky a mladého pastýře. Jejich vztah byl počestný, ale to neznamená, že před tím, než se vzali, se jeden druhého ani nedotkli. (Šalomounova píseň 1:2; 2:6; 8:5) Podobně dnes možná dvojice, které vážně přemýšlejí o svatbě, nepovažují za špatné si náklonnost vhodným způsobem projevovat. *

Ti, kdo spolu chodí, si ale musí dávat dobrý pozor. Líbání, objímání nebo cokoli jiného, co podněcuje sexuální touhu, totiž může vést k tomu, že dvojice zajde příliš daleko. I ti, kdo nemají špatné úmysly, se velmi snadno můžou nechat unést a dopustit se nemravnosti. (Kolosanům 3:5)

Dva lidé se můžou dopustit smilstva, i když spolu nemají pohlavní styk.

Správně. Původní řecké slovo, které se překládá jako „smilstvo“ (por·neiʹa), má široký význam. Vztahuje se na jakoukoli sexuální aktivitu mezi lidmi, kteří spolu nejsou v manželství, a týká se nesprávného používání pohlavních orgánů. Smilstvo tedy nezahrnuje pouze pohlavní styk, ale i dráždění pohlavních orgánů jiné osoby nebo orální či anální sex.

 Bible navíc neodsuzuje jen samotné smilstvo. Apoštol Pavel napsal: „Skutky těla jsou zjevné, totiž smilstvo, nečistota, nevázané chování.“ A dodal: „Ti, kdo provádějí takové věci, nezdědí Boží království.“ (Galaťanům 5:19–21)

Co je to „nečistota“? Původní řecké slovo se týká nečistoty všeho druhu, tedy v chování i v mluvě. Nečisté by například bylo sahat druhému pod oblečení, svlékat ho nebo hladit intimní části těla, například prsa. V Bibli se o hlazení prsou mluví jako o potěšení, které patří pouze do manželství. (Přísloví 5:18, 19)

Někteří mladí však Boží měřítka drze ignorují. Vědomě zacházejí příliš daleko anebo se chovají chamtivě a najdou si víc lidí, se kterými se můžou sexuální nečistoty dopouštět. Tak se můžou provinit tím, co Pavel nazval „nevázané chování“. Tímto spojením se překládá řecké slovo, které znamená ‚zpupnost, zhýralost, drzost a nezkrocený chtíč‘. Ten, kdo se ‚oddá nevázanému chování, aby chamtivě páchal kdejakou nečistotu‘, ukazuje, že ‚za sebou nechal všechen mravní smysl‘. A to ty určitě nechceš. (Efezanům 4:17–19)

 Pokud dva lidé nedávají projevům náklonnosti volný průchod, nemají se doopravdy rádi.

Špatně. Přestože si někteří lidé myslí, že projevy náklonnosti vztah dvou lidí vždycky utuží, o nevhodných projevech to neplatí. Ty naopak nahlodají vzájemnou úctu a důvěru. Podívejme se, co se stalo Lauře. Vzpomíná: „Jednou, když mamka nebyla doma, k nám přišel můj kluk s tím, že se budeme dívat na televizi. Nejdřív mě jenom držel za ruku, ale pak se jeho ruce najednou začaly toulat po mém těle. Netroufla jsem si mu říct, ať toho nechá, protože jsem se bála, že se naštve a odejde.“

Myslíš, že Lauřinu klukovi opravdu záleželo na ní, nebo na tom, co chtěl on? A když se někdo snaží přimět k nečistému jednání tebe, skutečně tím ukazuje, že tě miluje?

Když kluk dívku tlačí do jednání, kterým by porušila křesťanské zásady nebo jednala proti svému svědomí, přestupuje tím Boží zákon. Možná tvrdí, že ji opravdu miluje, ale chová se přesně naopak. A dívka, která se takovému nátlaku podvolí, ukazuje, že se snadno nechá využít. Ale co je ještě horší, dopouští se nečistoty, nebo možná dokonce smilstva. * (1. Korinťanům 6:9, 10)

Určete si jasné hranice

Když s někým chodíš, co můžete udělat pro to, abyste  nezašli příliš daleko? Je moudré určit si předem jasné hranice. Přísloví 13:10 říkají: „U těch, kdo se spolu radí, je moudrost.“ A tak si dohodněte, co je a co není vhodné. Odkládat to až do nějaké emocemi nabité situace by bylo podobné jako odkládat instalaci požárního alarmu až do doby, kdy dům začne hořet.

Je pravda, že mluvit o tomto choulostivém tématu může být těžké, nebo si při tom můžeš dokonce připadat trapně, a to zejména pokud spolu chodíte teprve krátce. Ale když si určíte hranice, vyhnete se spoustě vážných problémů, do kterých byste se mohli dostat později. Rozumné hranice vám poslouží jako kouřové čidlo, které spustí alarm už  při prvních náznacích požáru. Z toho, jak dokážete o těchto věcech komunikovat, taky můžete poznat, jakou má váš vztah šanci. A navíc, když se naučíte projevovat sebeovládání, trpělivost a nesobeckost, budete mít dobrý základ pro to, aby vám v sexuální oblasti manželství přineslo uspokojení. (1. Korinťanům 7:3, 4)

Je pravda, že držet se Božích měřítek není vždycky snadné. Ale radám od Jehovy můžeš důvěřovat. U Izajáše 48:17 o sobě totiž říká, že je „Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit“. Ano, Jehova pro tebe chce jen to nejlepší.

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 1. DÍLE, VE 24. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Pokud jsi ještě neměl pohlavní styk, neznamená to, že s tebou něco není v pořádku. Naopak, je to rozumné. Chceš vědět proč?

[Poznámky pod čarou]

^ 15. odst. V některých zemích se považuje za nevhodné a pohoršující, aby si ti, kdo nejsou manželé, náklonnost projevovali na veřejnosti. Křesťané nechtějí svým chováním druhé pobuřovat. (2. Korinťanům 6:3)

^ 25. odst. Myšlenky z tohoto odstavce pochopitelně platí, i když se role otočí.

BIBLICKÝ TEXT

‚Láska se nechová neslušně.‘ (1. Korinťanům 13:4, 5)

TIP

Scházejte se ve skupině nebo pokaždé požádejte někoho o doprovod. Pokušení se můžete vyhnout například tím, že spolu nebudete sami v zaparkovaném autě, v domě nebo v bytě.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Pokud jste zasnoubení, budete muset probrat některé intimní záležitosti. Ale rozhovor, jehož cílem je vyvolat sexuální touhu, je určitou formou nečistoty, a to i když probíhá po telefonu nebo přes esemesky.

MŮJ PLÁN

Pokušení zahrávat si s nemravností se můžu vyhnout tak, že ․․․․․

Když se mě můj kluk/moje holka bude snažit svést k nečistému chování, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

Kde by podle tebe měla být hranice, pokud jde o fyzický kontakt s osobou opačného pohlaví?

Jaký je rozdíl mezi smilstvem, nečistotou a nevázaným chováním?

[Praporek na straně 46]

„S mým snoubencem jsme si četli články, které na základě Bible ukazovaly, jak můžeme svůj vztah udržet čistý. Díky nim jsme si mohli uchovat čisté svědomí.“ Leticia

[Rámeček na straně 44]

Co když jsme zašli příliš daleko?

Co když jste se zapletli do nevhodného chování? Pokud si myslíte, že se s tím dokážete vypořádat sami, pak se mýlíte. Jedna dívka vzpomíná: „Modlila jsem se, ať nám Jehova pomůže to už znovu neudělat. Někdy to pomohlo, ale někdy taky ne.“ Proto si o tom promluv s rodiči. V Bibli je také dobrá rada, abyste „k sobě [zavolali] starší muže sboru“. (Jakub 5:14) Tito křesťanští pastýři vám můžou dobře poradit nebo vás usměrnit a tak vám pomoct, abyste svůj vztah s Bohem urovnali.

[Obrázky na straně 47]

Odkládal bys instalaci požárního alarmu až do doby, kdy tvůj dům začne hořet? Tak neotálej a s partnerem si dohodněte hranice ještě předtím, než se necháte unést vášní