Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se můžu bránit?

Jak se můžu bránit?

 14. KAPITOLA

Jak se můžu bránit?

Zaškrtni, co si myslíš.

1. Šikana zahrnuje jenom fyzické ubližování.

□ Správně

□ Špatně

2. O sexuální obtěžování se jedná jen v případě fyzického kontaktu.

□ Správně

□ Špatně

3. Šikanovat a obtěžovat druhé můžou i holky.

□ Správně

□ Špatně

4. Když tě někdo šikanuje nebo sexuálně obtěžuje, nemůžeš s tím nic dělat.

□ Správně

□ Špatně

 STRACH a úzkost jsou každodenní součástí života milionů mladých lidí, kteří ve škole zažívají šikanu. Ryan říká: „Patnáctiminutová cesta autobusem pro mě byla utrpením a připadala mi nekonečná. Moji ‚mučitelé‘ začali slovy a skončili fyzickým útokem.“ Jiní mladí lidé jsou zase sexuálně obtěžováni. „Jeden kluk, který byl ve škole oblíbený, mě na chodbě zatlačil do kouta a začal mě osahávat,“ vypráví Anita. „Řekla jsem mu, ať toho nechá, ale po dobrém to nešlo. Nepochopil, že to myslím vážně.“

Někteří dospívající šikanu od spolužáků zažívají dokonce i po internetu. Setkáváš se se šikanou nebo s obtěžováním i ty? Pokud ano, můžeš s tím něco dělat? Ano, a je toho hodně. Ale nejdřív se vraťme k výrokům na začátku této kapitoly a ukažme si, co jsou fakta a co mýty.

1. Špatně. Většina těch, kdo druhé šikanují, používá slova, a ne pěsti. Formou šikany může být vyhrožování, nadávky, sarkastické poznámky a ponižování.

2. Špatně. K sexuálnímu obtěžování můžou patřit i „komplimenty“ se sexuálním podtextem, sprosté vtipy a vyzývavé pohledy.

3. Správně. Šikanovat nebo obtěžovat druhé můžou jak kluci, tak holky.

4. Špatně. Zamezit špatnému zacházení se dá. Jak?

Jak útočníka „přeprat“ i bez rvačky

Někteří šikanují druhé jen kvůli tomu, že je chtějí vyprovokovat.  Bible ale radí: „Neukvapuj se ve svém duchu, takže by ses urazil.“ (Kazatel 7:9) Pravda je taková, že když budeš ‚odplácet zlé zlým‘, jen tím přileješ olej do ohně a zaděláš si na další problémy. (Římanům 12:17) Jak tedy můžeš toho, kdo tě šikanuje, „přeprat“ bez rvačky?

Neber si to příliš k srdci. Pokud nějaká poznámka byla jenom pokusem o vtip, hned se neurážej, ale zkus ji prostě ignorovat. „Někdy stačí, když člověk nebere taková slova příliš vážně,“ říká Eliu. Když ten, kdo tě šikanuje, uvidí, že ničeho nedosáhl, možná tě nechá na pokoji.

Reaguj mírně. Bible říká: „Odpověď, když je mírná, odvrací vztek.“ (Přísloví 15:1) Laskavá odpověď je to, co útočník očekává asi ze všeho nejmíň, a může napjatou situaci uklidnit. Je pravda, že zachovat v dané chvíli chladnou hlavu rozhodně vyžaduje sebeovládání. Ale je to vždy nejlepší řešení. V Příslovích 29:11 je uvedeno: „Hlupák, ten vypouští celého svého ducha, ale kdo je moudrý, udržuje jej v klidu až do konce.“ Mírnost je dokladem síly. Mírného člověka jen tak něco z rovnováhy nevyvede, zatímco ten, kdo druhé šikanuje, je často zmítán emocemi, protože má malé sebevědomí a je nejistý. Bible  opodstatněně říká: „Kdo je pomalý k hněvu, je lepší než silný muž.“ (Přísloví 16:32)

Buď obezřetný. Když se dostaneš do vyhrocené situace, bude asi nejlepší pokusit se najít nějakou únikovou cestu. Přísloví 17:14 říkají: „Dříve než propukne hádka, rozluč se.“ Když ti tedy někdo chce ublížit, odejdi, nebo i uteč. Pokud to možné není, snaž se chránit, jak nejlíp umíš.

Řekni to. Tvoji rodiče mají právo vědět, co se děje. Možná ti taky poradí, co by bylo dobré udělat. Můžou ti například navrhnout, ať si o tom promluvíš s někým z učitelů nebo s výchovným poradcem. Neměj obavy — tvoji rodiče i učitelé určitě dokážou situaci řešit tak, aby ti nezpůsobili další problémy.

Co je tedy důležité vědět? Ten, kdo tě šikanuje, nemůže zvítězit, pokud nepřistoupíš na jeho hru. Nenech se proto vyprovokovat, ale snaž se uplatňovat uvedené návrhy a díky tomu mít situaci pod kontrolou.

Když tě někdo sexuálně obtěžuje

Pokud tě někdo sexuálně obtěžuje, máš plné právo pociťovat zlost. Dá se ale tato  situace nějak změnit? Rozhodně ano. Přemýšlej o následujících podnětech.

Jakékoli pokusy rázně zaraž. Ten, kdo tě obtěžuje, si může váhavé ne vyložit jako ano nebo aspoň jako možná. Pokud nechceš, aby se to stalo, musíš ho přesvědčit o opaku. Tvoje ne by mělo znamenat ne. (Matouš 5:37) I když jsi možná na rozpacích, nehihněj se a nechovej se tak, že to bude vypadat, že jenom děláš drahoty. Můžeš tak totiž vyslat špatný signál. Jednej rázně a na rovinu. To je ten nejlepší způsob obrany!

Udělej scénu. Anita vypráví o tom, co udělala klukovi, který ji obtěžoval: „Musela jsem ho zesměšnit před jeho kamarády. Nahlas jsem mu řekla, ať na mě nesahá.“ K čemu  to vedlo? „Všichni jeho kamarádi se mu začali smát. Nějakou dobu se ke mně choval odměřeně, ale za několik dní se mi omluvil, a když mě pak obtěžoval někdo jiný, dokonce se mě zastal.“

Když slova nepomáhají, odejdi. A nebo ještě líp — uteč. Pokud to není možné, máš právo se bránit. (5. Mojžíšova 22:25–27) Jedna křesťanka vypráví: „Když mě chtěl jeden kluk popadnout, vší silou jsem ho praštila a utekla jsem.“

Řekni to někomu. „Přesně to jsem nakonec musela udělat,“ vzpomíná 16letá Adrienne. „Poprosila jsem rodiče, aby mi poradili, co mám udělat, když mě kluk, kterého jsem považovala za dobrého kamaráda, prostě nenechal na pokoji. Čím víc jsem mu dávala najevo, že se mi to nelíbí, tím neodbytnější byl. Skoro jako kdyby to byla nějaká  hra.“ Díky dobrým radám, které Adrienne od svých rodičů dostala, dokázala tuto situaci vyřešit. I tvoji rodiče ti určitě pomůžou.

Pokud tě někdo šikanuje nebo sexuálně obtěžuje, není to žádná legrace. Nikdy ale nezapomeň, že mladí křesťané, které někdo šikanuje, nemusí být jen bezmocnými oběťmi. A ti, které někdo obtěžuje, by si to neměli nechat líbit a už vůbec by jim takový „zájem“ neměl lichotit. Když uplatníš uvedené návrhy, dokážeš si s takovými situacemi dobře poradit.

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 1. DÍLE, V 18. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Tlak vrstevníků na tebe může působit silněji než cokoli jiného. Přečti si, jak mu můžeš úspěšně odolávat.

BIBLICKÝ TEXT

„Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem.“ (Římanům 12:18)

TIP

Když tě někdo šikanuje, jednej pevně, ale ne agresivně. Rázně mu řekni, aby toho nechal. V klidu odejdi. Pokud šikana pokračuje, oznam to.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Cílem útoku se můžeš stát, pokud nosíš barvy nebo věci typické pro určitou skupinu lidí, například dres nějakého klubu. V některých zemích hodně mladých patří k pouličním gangům. Jeden bývalý člen takového gangu vypráví: „Když se někdo oblékal jako my, ale nebyl jeden z nás, hrozilo mu, že si ho podáme. Buď se k nám přidal, nebo jsme ho zmlátili.“

MŮJ PLÁN

Když mě někdo chce urazit nebo vyprovokovat, tak ․․․․․

Abych nepřitahoval(a) problémy, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Co můžeš udělat pro to, abys působil(a) sebevědomě a vyrovnaně a snížil(a) tak pravděpodobnost, že se staneš obětí šikany?

● Co můžeš dělat, když tě někdo sexuálně obtěžuje? (Přemýšlej o konkrétních situacích a o tom, jak v nich můžeš reagovat.)

● Proč by sis sexuální obtěžování rozhodně neměl(a) nechat líbit?

[Praporek na straně 123]

„Když vidíš, že se schyluje ke rvačce, nejlepší je hledět si svého a jít domů. Ti, kdo tam zůstanou a okouní, se dostanou do problémů.“ Jairo

[Rámeček na straně 125]

Jak sexuálnímu obtěžování předejít

Neflirtuj. Tím si totiž o obtěžování vysloveně říkáš. Bible upozorňuje: „Cožpak si může někdo shrnout oheň do klína, a nespálit si oděv?“ (Přísloví 6:27, vydání Křesťanské misijní společnosti) Flirtování je opravdu jako hra s ohněm.

Dobře si vybírej své přátele. Ostatní totiž budou předpokládat, že máš stejná měřítka jako tvoji kamarádi. Carla říká: „Když se budeš kamarádit s lidmi, kterým jsou poznámky a pozornost druhých příjemné, staneš se cílem takového ‚zájmu‘ i ty.“ (1. Korinťanům 15:33)

Dávej si pozor na to, jak se oblékáš. Pokud nosíš vyzývavé oblečení, vysíláš tím jasný signál, že stojíš o pozornost opačného pohlaví. A té se ti taky dostane. (Galaťanům 6:7)

Netaj, že jsi křesťan(ka). Jak mají druzí vědět, že se držíš křesťanských měřítek, když to o sobě neřekneš? (Matouš 5:15, 16)

[Obrázek na straně 124]

Když se necháš vyprovokovat, jen tím přiliješ olej do ohně

[Obrázek na straně 127]

Toho, kdo tě obtěžuje, rázně odkaž do patřičných mezí