Přejít k článku

Přejít na obsah

Co je špatného na pornografii?

Co je špatného na pornografii?

 33. KAPITOLA

Co je špatného na pornografii?

Jak často na pornografii narazíš nechtěně?

□ Nikdy

□ Občas

□ Často

Kde na ni narazíš nejčastěji?

□ Na internetu

□ Ve škole

□ V televizi

□ Jinde

Co v tu chvíli uděláš?

□ Okamžitě se začnu dívat jinam.

□ Ze zvědavosti se chvíli dívám.

□ Dívám se dál a pak si vyhledám ještě něco.

 KDYŽ byli vaši v tvém věku, musel ten, kdo se chtěl dostat k pornografii, pořádně hledat. Dneska se zdá, že je to opačně — pornografie si tě najde sama. Jedna 19letá dívka říká: „Někdy brouzdám nebo nakupuju na internetu nebo tam jenom kontroluju stav účtu a z ničeho nic se objeví sprostý obrázek.“ To není nic neobvyklého. Z jedné studie vyplynulo, že na pornografii na internetu nechtěně narazilo 90 procent lidí ve věku od 8 do 16 let. Většinou to bylo tehdy, když si dělali úkoly do školy.

Vzhledem k tomu, jak je dnes pornografie rozšířená, se možná ptáš, jestli je opravdu tak špatná. Odpověď je ano! Pornografie snižuje důstojnost jak těch, kdo ji produkují, tak těch, kdo se na ni dívají, a její sledování je často prvním krokem k sexuální nemravnosti. Ale to není všechno.

Sledování pornografie může být návykové a mít dlouhotrvající zhoubné následky. Zamysli se nad tím, co říká Jeff. Pornografií se přestal zabývat už před čtrnácti lety, ale přesto připouští: „Je to každodenní boj. Touha je sice mnohem slabší, ale nezmizela úplně. Zůstala i určitá zvědavost. To, co jsem viděl, mám pořád v mysli. Nikdy jsem s něčím tak hnusným neměl začít! Zpočátku to vypadalo naprosto neškodně, ale dneska vím, že to tak není. Pornografie je zhoubná, perverzní a degraduje všechny, kdo s ní mají co do činění. Ať už její zastánci tvrdí cokoli, není na ní nic, ale absolutně nic pozitivního.“

Zamysli se

Co můžeš udělat pro to, abys na pornografii nenarazil ani nechtěně? Nejdřív se zamysli nad tím, jestli k tomu nevede vždycky totéž. Uvažuj o následujících příkladech:

 Je pravděpodobné, že ti někteří spolužáci pošlou pornografický materiál e-mailem nebo na mobil? Pokud ano, bude rozumné takovou zprávu smazat, aniž ji otevřeš.

Otevírají se na internetu nějaká okna automaticky, když do vyhledávače zadáš určitá slova? Pokud ano, může pomoct, když si při zadávání klíčových slov budeš dávat větší pozor a budeš konkrétnější.

Napiš si sem různé situace, při kterých jsi na pornografii narazil.

․․․․․

Můžeš udělat něco pro to, aby takových situací bylo míň nebo aby ses do nich vůbec nedostal? Napiš si sem, jak to chceš udělat.

․․․․․

Když už jsi pornografii propadl

Narazit na pornografii náhodou je jedna věc, ale dívat se na ni záměrně je něco úplně jiného. Co když se to dokonce stalo tvým zvykem? Nemysli si, že přestat je snadné. Můžeme si to znázornit: Představ si, že máš ruce svázané bavlněnou nití. Abys ji přetrhl, pravděpodobně bude  stačit rukama škubnout. Ale co kdyby byla kolem tvých rukou omotaná několikrát? Přetrhnout ji by bylo mnohem těžší. A podobně jsou na tom lidé, kteří mají ve zvyku sledovat pornografii. Čím víc se na ni dívají, tím pevněji jsou svázaní. Pokud je to i tvůj případ, jak se můžeš tohoto zlozvyku zbavit?

Uvědom si, čím pornografie ve skutečnosti je. Není to nic jiného než Satanův pokus snížit to, čemu Jehova dal důstojné místo. Když se na pornografii budeš dívat z tohoto hlediska, pomůže ti to ‚nenávidět, co je špatné‘. (Žalm 97:10)

Přemýšlej o následcích. Pornografie ničí manželství. Degraduje nejen ty, kdo v ní účinkují, ale i ty, kdo se na ni dívají. Ne nadarmo tedy Bible  říká: „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt.“ (Přísloví 22:3) Napiš si, jaké „neštěstí“ tě například může potkat, když budeš mít ve zvyku se na pornografii dívat.

․․․․․

Rozhodni se, co uděláš. „Dal jsem slavnostní slib, že se na žádnou dívku nebudu dívat žádostivě,“ řekl věrný Boží služebník Job. (Job 31:1, Today’s English Version) K ‚slavnostním slibům‘, které si můžeš dát ty, patří například:

Nebudu používat internet, když jsem v místnosti sám.

Okamžitě zavřu jakékoli vyskakovací okno nebo stránku, které obsahují něco nevhodného.

Pokud se k pornografii vrátím, svěřím se nějakému dospělému příteli.

Napadají tě ještě nějaká předsevzetí, která by sis mohl v boji s pornografií dát? Pokud ano, napiš si je sem.

․․․․․

Modli se. Žalmista Jehovu prosil: „Dej, aby mé oči přešly a neviděly, co je bezcenné.“ (Žalm 119:37) Jehova si  přeje, abys svůj návyk překonal, a může ti dát sílu dělat to, co je správné. (Filipanům 4:13)

Promluv si s někým. To, že si najdeš někoho, komu se můžeš svěřit, je často důležitým krokem k tomu, abys se svým návykem skončil. (Přísloví 17:17) Napiš si jméno nějakého zralého člověka, se kterým o tom můžeš bez zábran mluvit.

․․․․․

Buď si jistý, že v boji s pornografií můžeš být úspěšný. Pokaždé, když pokušení odoláš, dosáhneš významného vítězství. Řekni o něm Jehovovi a poděkuj mu za to, že ti dal sílu. Nikdy nezapomeň, že pornografie je mor, a že pokud se jí vyhýbáš, rozradostňuješ tím Jehovovo srdce. (Přísloví 27:11)

BIBLICKÝ TEXT

„Umrtvujte proto své tělesné údy, . . . pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost, jež je modlářstvím.“ (Kolosanům 3:5)

TIP

Zablokuj si v počítači přístup na pornografické stránky. Také neklikej na odkazy, které jsou v nevyžádané poště.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Ten, kdo je závislý na pornografii, projevuje podobnou posedlost sexem jako ničemní duchové v Noemově době. (1. Mojžíšova 6:2)

MŮJ PLÁN

Vyhýbat se pornografii se budu tak, že ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

Jak pornografie degraduje to, co má mít důstojné místo?

Jak bys pomohl(a) sourozenci, kdyby měl se sledováním pornografie problém?

[Praporek na straně 278]

„Než jsem začal studovat Bibli, ve velkých dávkách jsem bral skoro všechny známé drogy. Ale ze všech závislostí pro mě bylo nejtěžší zbavit se té na pornografii. Zvládl jsem to jen díky pomoci od Jehovy.“ Jeff

[Obrázek na straně 276]

Čím víc se na pornografii díváš, tím víc tě tento návyk svazuje a o to těžší pak je zbavit se ho