Přejít k článku

Přejít na obsah

Koho můžeš napodobit — Ezekjáš

Koho můžeš napodobit — Ezekjáš

 Koho můžeš napodobit — Ezekjáš

Ezekjáš zažívá velkou změnu ve svém životě. V pouhých 25 letech začíná vládnout Judě. Jakým králem bude? Nechá se ovlivnit špatným příkladem svého otce, krále Achaza? Ten byl až do smrti nekajícným odpadlíkem. Podporoval pohanské náboženství, a dokonce nechal nejméně jednoho Ezekjášova bratra spálit na pohanském oltáři. (2. Paralipomenon 28:1–4) Ezekjáš se pokryteckým jednáním svého otce nenechal od uctívání Jehovy odradit ani si nemyslel, že je odsouzený k tomu, aby jeho chyby opakoval. Místo toho se stále „přidržoval Jehovy“. (2. Královská 18:6)

Pohrdá jeden z tvých rodičů uctíváním Jehovy? Zachází s tebou hrubě nebo má nějaký ošklivý návyk? Pokud ano, jeho chyby nemusíš opakovat. Ezekjáš nedovolil, aby to, v jakém prostředí vyrostl, zničilo jeho život. Právě naopak — stal se tak dobrým králem, že „po něm se neprokázal být nikdo takový mezi všemi judskými králi“. (2. Královská 18:5) Podobně jako on, i ty můžeš v životě navzdory složité rodinné situaci obstát. Díky čemu? Díky tomu, že se budeš stále ‚přidržovat Jehovy‘.