Přejít k článku

Přejít na obsah

Dvojí život — mám o tom někomu říct?

Dvojí život — mám o tom někomu říct?

 16. KAPITOLA

Dvojí život — mám o tom někomu říct?

□ Piju alkohol

□ Kamarádím se s lidmi, které rodiče považují za špatnou společnost

□ Poslouchám pochybnou muziku

□ Chodím na party

□ Tajně s někým chodím

□ Dívám se na násilné nebo nemravné filmy nebo hraju násilné počítačové hry

□ Mluvím sprostě

 PODÍVEJ se na předchozí stranu. Děláš něco z uvedených věcí za zády svých rodičů? Pokud ano, pak pravděpodobně víš, že to není správné. A možná kvůli tomu máš i výčitky svědomí. (Římanům 2:15) Přesto ti je asi pomyšlení na to, že bys to rodičům řekl, velmi nepříjemné. A když si představíš, co by asi následovalo, tak si možná říkáš: „Co rodiče nevidí, to je nebolí.“ Uvědomuješ si ale, že když takhle jednáš, vedeš ve skutečnosti dvojí život? Zamysleme se teď nad tím, proč to mladí lidé dělají.

Kouzlo nezávislosti

Bible říká, že jednoho dne „muž opustí svého otce a svou matku“. (1. Mojžíšova 2:24) A totéž platí i o ženách. Je tedy úplně normální, že chceš dospět, mít vlastní názory a samostatně se rozhodovat. Když ale mladým lidem rodiče něco nedovolí, protože to považují za nerozumné nebo špatné, tito mladí na to někdy reagují tak, že se vzepřou.

Je pravda, že někteří rodiče jsou možná až příliš přísní. „Málokdy se můžeme podívat na nějaký film,“ stěžuje si Kim a dodává: „Táta nám nedovolí poslouchat skoro žádnou muziku.“ Když mají mladí lidé pocit, že se na ně valí jeden nerozumný zákaz za druhým, někdy začnou závidět svým vrstevníkům, kteří si zdánlivě můžou dělat, co chtějí.

Tammy poukazuje na jiný důvod, proč někteří mladí lidé vedou dvojí život — chtějí zapadnout mezi své vrstevníky. „Nejdřív jsem začala mluvit sprostě,“ vzpomíná. „Měla jsem díky tomu pocit, že mezi ně patřím. Pak jsem začala kouřit a taky se opíjet. Potom jsem začala chodit s klukama, ale tajně, protože rodiče byli přísní, a tak jsem to měla zakázané.“

 Dospívající Pete zažil něco podobného. „Vyrůstal jsem v rodině svědků Jehovových a strašně jsem se bál, že se mi druzí budou posmívat.“ K čemu ho tyto pocity dovedly? „Chtěl jsem být oblíbený,“ říká. „Po svátcích jsem si vždycky vymýšlel různé důvody, proč jsem nedostal žádné dárky.“ Jak jednou Pete začal dělat kompromisy v malých věcech, netrvalo dlouho a dopustil se něčeho závažnějšího.

Jehova vidí všechno

Dvojí život není nic nového. Vedli ho už někteří Izraelité ve starověku. Doufali, že se to nikdo nedozví, ale prorok Izajáš je varoval: „Běda těm, kdo zacházejí velmi hluboko ve skrývání rady před Jehovou a jejichž skutky se staly na temném místě, zatímco říkají: ‚Kdo nás vidí a kdo o nás ví?‘“ (Izajáš 29:15) I když si to Izraelité přestali uvědomovat, Bůh viděl všechno, co dělají. A v určitou dobu je za jejich hříchy taky potrestal.

A totéž platí dnes. I když se ti daří tajit nějaké špatné jednání před rodiči, nemůžeš ho skrýt před Jehovou. V Hebrejcům 4:13 se píše: „Není stvoření, které není zjevné jeho zraku, ale všechno je obnažené a otevřeně vystavené očím toho, jemuž máme skládat účty.“ K čemu je tedy nějaké skrývání? Uvědom si, že Boha neoklameš tím, že budeš na náboženských shromážděních předstírat svou oddanost. Jehova pozná, když ho  lidé ‚ctí rty, ale jejich srdce je od něj daleko vzdáleno‘. (Marek 7:6)

Víš, že když někdo vede dvojí život, Jehovovi je to líto? Je vůbec možné, aby na něj naše jednání takhle působilo? Rozhodně ano. Když obyvatelé starověkého Izraele nedodržovali Boží zákony, ‚působili tím Bohu bolest‘. (Žalm 78:41) I dnes ho určitě velmi bolí, když mladí lidé vychovaní „v kázni a v Jehovově myšlenkovém usměrňování“ potají dělají to, co je špatné. (Efezanům 6:4)

Dej věci do pořádku

Přiznat se k tomu, co děláš potají, bys měl nejen kvůli Bohu, ale i kvůli rodičům a kvůli sobě. Možná, že se pak budeš cítit trapně a že to bude mít i nějaké nepříjemné důsledky. (Hebrejcům 12:11) Pokud sis například zvykl rodičům lhát a podvádět je, podkopal jsi tím jejich důvěru. Nediv se tedy, když ti toho zakážou ještě víc než předtím. Jít s pravdou ven je přesto tím nejlepším řešením. Proč?

Přemýšlej o následujícím znázornění: S rodinou jste se  vydali na výlet do přírody. Když se rodiče nedívají, neposlechneš jejich pokyn, že se máš držet blízko nich, sejdeš z cesty a ztratíš se. Najednou začneš zapadat do bažiny. Bude ti trapné volat o pomoc? Budeš se bát, že tě rodiče za tvou neposlušnost potrestají? Určitě ne. Budeš křičet z plných plic.

Pokud vedeš dvojí život, jsi v podobné situaci. Naléhavě potřebuješ pomoc. Minulost sice změnit nemůžeš, ale můžeš ovlivnit to, co uděláš v budoucnosti. I když to pro tebe nepochybně bude bolestivé a těžké, je rozumné požádat o pomoc dřív, než ještě víc uškodíš sobě nebo své  rodině. Pokud budeš svého jednání upřímně litovat, Jehova ti milosrdně odpustí. (Izajáš 1:18; Lukáš 6:36)

Řekni proto rodičům pravdu. Uvědom si, že jim to ublížilo, a přijmi jakýkoli trest. Pokud to uděláš, budou z toho mít radost nejen rodiče, ale i Jehova Bůh. A ty zažiješ, jak příjemné je mít zase čisté svědomí. (Přísloví 27:11; 2. Korinťanům 4:2)

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Se svými spolužáky toho máš hodně společného. Co je ale dobré o přátelství s nimi vědět?

BIBLICKÝ TEXT

„Kdo přikrývá své přestupky, nebude mít úspěch, ale tomu, kdo je vyznává a opouští, bude projeveno milosrdenství.“ (Přísloví 28:13)

TIP

Svoje chyby nezlehčuj, ale ani se přehnaně neobviňuj. Nezapomeň, že Jehova je přichystaný odpouštět. (Žalm 86:5)

VÍŠ, ŽE . . . ?

Výčitky svědomí můžou být prospěšné — člověka totiž můžou dovést k tomu, že se napraví. Ale když někdo se špatným jednáním nepřestane, jeho svědomí se otupí. Stane se necitlivým podobně jako jizva po spálenině. (1. Timoteovi 4:2)

MŮJ PLÁN

Pokud vedu dvojí život, promluvím si o tom s ․․․․․

Přijmout jakýkoli trest mi pomůže ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč někteří mladí lidé vedou dvojí život?

● Jaké může mít dvojí život následky?

● Proč stojí za to s takovým jednáním skončit?

[Praporek na straně 140]

„Myslím, že mladí by o sobě měli říct, že jsou křesťané a že mají své zásady. Měli by to udělat co nejdřív. Čím dýl to budou odkládat, tím těžší to pak bude.“ Linda

[Obrázek na straně 141]

Pokud zapadáš do bažiny dvojího života, musíš volat o pomoc