Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se můžu vypořádat s kritikou?

Jak se můžu vypořádat s kritikou?

 21. KAPITOLA

Jak se můžu vypořádat s kritikou?

„Máma se chovala jako policajt. Pořád na mně hledala chyby. Než jsem stačil něco dokončit, už kontrolovala, jestli jsem to udělal pořádně.“ Craig

„Rodiče mi pořád něco vyčítali. Říkali mi, že si nedokážu zorganizovat život. S ničím, co jsem dělal ve škole, doma i ve sboru, nebyli spokojení.“ James

 MÁŠ pocit, že tvoji rodiče nikdy nejsou spokojení s tím, co děláš? Připadá ti, jako by pod lupou zkoumali každý tvůj krok? Zdá se ti, že neustále pozorují a hodnotí tvoje jednání a že jejich požadavky nikdy nedokážeš splnit?

Kterou z následujících vět slýcháš nejčastěji?

□ Zase máš v pokoji nepořádek.

□ Moc koukáš na televizi.

□ Chodíš pozdě spát.

□ Pořád tě někdo musí tahat z postele.

Napiš si sem, jaká připomínka nebo výčitka rozčiluje nejvíc tebe.

․․․․․

Různé příkazy a kritika, kterou slyšíš od rodičů, ti můžou lézt na nervy. Ale co kdyby tě rodiče nikdy neusměrňovali nebo neukázňovali? Nepřipadalo by ti pak, že se o tebe vůbec nezajímají? (Hebrejcům 12:8) Tím, že tě rodiče ukázňují, dávají najevo, že tě mají rádi. Bible říká, že otec kárá „syna, v němž nalézá zalíbení“. (Přísloví 3:12)

Můžeš tedy být vděčný, pokud tě rodiče mají natolik rádi, že se tě snaží usměrňovat. Koneckonců jako mladý člověk máš ještě málo zkušeností a dřív nebo později budeš nějaké rady určitě potřebovat. Bez jakéhokoli vedení by tě totiž snadno mohly přemoct ‚touhy, které provázejí mládí‘. (2. Timoteovi 2:22)

Člověku to přijde líto

„Žádné ukázňování se ovšem v přítomnosti nezdá radostné, ale zarmucující“, a to zejména když jsi mladý. (Hebrejcům 12:11) A není divu — tvoje osobnost se mění a ty ještě dospíváš a poznáváš sám sebe. Proto tě kritika, i když je dobře promyšlená a podaná laskavě, může docela rozhodit.

 Na tom není nic divného. To, jak o tobě mluví druzí, totiž může mít velký vliv na to, co si o sobě myslíš ty sám. A zejména názory rodičů můžou tvým sebevědomím snadno otřást. Když tě proto jeden z nich pořád napomíná nebo když kritizuje všechno, co děláš, může to být frustrující.

Když tvoji rodiče poukazují na některé tvoje chyby, znamená to, že nedokážeš dobře udělat nic nebo že jsi beznadějný případ? Tak to rozhodně není. Nikdo z nás není dokonalý. (Kazatel 7:20) A ze svých chyb se člověk může i ledacos naučit. (Job 6:24) Co když ale tvoji rodiče mají vždycky plno řečí, když se ti něco nepovede, ale málokdy tě pochválí za to, co uděláš dobře? Asi ti to přijde líto. Ale neznamená to, že jsi k ničemu.

Co je za tím

Někdy se může zdát, že rodiče jsou příliš kritičtí, aniž jsi jim k tomu dal důvod. Možná prostě mají špatnou náladu. Má za sebou maminka těžký den? Má nějaký zdravotní problém? Pak je pravděpodobnější, že ti vynadá, když v pokoji nebudeš mít perfektně uklizeno. Je táta nervózní, protože mu dělá starosti rodinný rozpočet? Možná pak bezmyšlenkovitě řekne něco, čím tě jakoby ‚bodne‘. (Přísloví 12:18) Není divu, že když se staneš terčem takové nespravedlivé kritiky, rozčílí tě to. Ale pokud se budeš na takové nespravedlivé zacházení zaměřovat, rozzlobí tě to ještě víc. Proto se snaž být k chybám rodičů shovívavý. Nezapomeň, že „všichni . . . mnohokrát klopýtáme. Jestliže  někdo neklopýtá ve slovu, je to dokonalý muž.“ (Jakub 3:2)

Jelikož ani rodiče nejsou dokonalí, můžou se i oni potýkat s pocity nedostatečnosti. Když se něco nedaří tobě, mají možná pocit, že vlastně selhávají oni. Když například maminka vynadá svojí dceři, že přinesla špatné vysvědčení, v tu chvíli se jí možná honí hlavou, že není dobrá matka, protože nedokáže svou dceru motivovat k tomu, aby se dobře učila.

Jak si zachovat chladnou hlavu

Ať už se ale za kritikou skrývá cokoli, otázkou je, co s tím můžeš dělat. Především se snaž nevybuchnout. Přísloví 17:27 říkají: „Každý, kdo zadržuje své řeči, vlastní poznání, a muž s rozlišovací schopností je chladného ducha.“ Jak si můžeš chladnou hlavu zachovat i pod palbou kritiky? Vyzkoušej následující podněty:

Naslouchej. Nezačni se hned bránit nebo ospravedlňovat, ale snaž se ovládnout a rodiče si vyslechni. Učedník Jakub napsal křesťanům, aby byli ‚rychlí k slyšení, pomalí k mluvení a pomalí k zlobě‘. (Jakub 1:19) Když rodičům naštvaně skočíš do řeči, budou si myslet, že neposloucháš, co ti říkají. To je rozzlobí, a místo aby výčitek ubylo, naopak jich přibude.

 Zaměř se na to podstatné. Někdy máš možná pocit, že ti to rodiče mohli říct trochu laskavěji. Nezaměřuj se ale na způsob, jakým to řekli, spíš přemýšlej o tom, co řekli. Polož si otázky: Nemají v něčem pravdu? Nestěžovali si na to už víckrát? Co mi to udělá, když je poslechnu? I když to tak možná v tu chvíli nevypadá, uvědom si, že rodiče tě ukázňují proto, že tě mají rádi. Kdyby tě rádi neměli, tak by to nedělali. (Přísloví 13:24)

Dej najevo, žes to pochopil. Když pokyn, který ti rodiče dali, uctivě zopakuješ svými slovy, ukážeš tak, že chápeš, co po tobě chtějí. Dejme tomu, že jeden z rodičů přijde domů a řekne: „Zase máš v pokoji binec. Dokud si to neuklidíš, nikam nepůjdeš.“ Ty si možná myslíš, že tvůj pokoj je docela uklizený. Pokud to ale řekneš nahlas, moc si tím asi nepomůžeš. Snaž se na to dívat očima svých rodičů. Možná by pomohlo, když — bez jakékoli ironie — řekneš něco jako: „Máš pravdu, je tam nepořádek. Stačí když to uklidím po večeři?“ Pokud uznáš, že rodiče mají pravdu, možná je to trochu uklidní. To, co ti řekli, pak ale samozřejmě taky musíš udělat. (Efezanům 6:1)

 Počkej. Jakékoli vysvětlování si nech až na dobu, kdy uděláš to, co ti rodiče řekli. Bible říká: „Ten, kdo ovládá své rty, jedná rozvážně.“ (Přísloví 10:19) Když rodiče uvidí, že nasloucháš ty jim, pak si ochotněji vyslechnou oni tebe.

Napiš, který z těchto čtyř podnětů je pro tebe nejtěžší uplatnit. ․․․․․

Proč se to vyplatí

Představ si, že jsi zlatokop. Byl bys proto, abys zlato našel, ochotný snášet nepříznivé podmínky? Bible říká, že mnohem větší hodnotu než zlato má moudrost. (Přísloví 3:13, 14) Jak ji můžeš získat? V Příslovích 19:20 čteme: „Naslouchej radě a přijímej ukázňování, abys v budoucnosti zmoudřel.“ Je pravda, že ukázňování a rady nejsou člověku vždy příjemné. Když se ale budeš snažit v každé kritice, kterou od někoho uslyšíš, najít alespoň zrnko moudrosti, získáš poklad mnohem hodnotnější než zlato.

 Nedá se nic dělat, kritika k životu prostě patří. Teď se s ní setkáváš ze strany rodičů a učitelů a v budoucnosti bude nepochybně přicházet od tvého zaměstnavatele i jiných lidí. Když se naučíš vypořádat se s kritikou doma, bude z tebe lepší student, ceněný zaměstnanec a vyrovnanější člověk. Snést trochu kritiky tedy určitě stojí za to.

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Připadáš si doma jako ve vězení? Dozvíš se, jak být spokojený i s tou mírou svobody, kterou máš, a jak jí můžeš získat víc.

BIBLICKÝ TEXT

„Moudrý bude naslouchat a přijme více poučení.“ (Přísloví 1:5)

TIP

Co ti pomůže přijmout ukáznění od rodičů:

V kritice si všímej i pochvaly.

Když přesně nechápeš, v čem je problém nebo co se od tebe očekává, popros o vysvětlení.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Pro některé rodiče je těžké jednat se svými dětmi laskavě, protože v rodině, kde vyrůstali, nedostali potřebnou lásku a pochopení.

MŮJ PLÁN

Až mě příště rodiče budou za něco kritizovat, tak ․․․․․

Když budu mít pocit, že rodiče jsou příliš kritičtí, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

Proč je pro tebe těžké přijmout kritiku?

Co může tvoje rodiče vést k tomu, že tě kritizují?

Jak můžeš z rad, které dostaneš, vytěžit co nejvíc?

[Praporek na straně 177]

„Dřív to u nás vypadalo tak, že máma na mě ječela a já jsem si to nenechala líbit. Teď se ale snažím uplatňovat to, co říká Bible. A funguje to. I mamka změnila svůj přístup. Díky tomu, že žiju podle Bible, máme lepší vztah a víc ji chápu.“ Marleen

[Obrázek na straně 180]

Když se budeš snažit v každé kritice, kterou od někoho uslyšíš, najít alespoň zrnko moudrosti, získáš mnohem hodnotnější poklad než zlato