Přejít k článku

Přejít na obsah

Hodíme se k sobě?

Hodíme se k sobě?

 3. KAPITOLA

Hodíme se k sobě?

 Zamysli se nad následujícími otázkami.

Co momentálně považuješ za důležité u budoucího manželského partnera? Udělej u čtyř rysů, na kterých ti nejvíc záleží.

□ vzhled □ duchovní smýšlení

□ přátelská povaha □ spolehlivost

□ oblíbenost □ dobrá morálka

□ smysl pro humor □ cílevědomost

Když jsi byl(a) mladší, byl(a) jsi do někoho zamilovaný/zamilovaná? Udělej × u rysu, který pro tebe byl nejdůležitější tehdy.

ŽÁDNÝ z uvedených rysů není sám o sobě špatný a všechny jsou určitým způsobem přitažlivé. Přesto možná budeš souhlasit s tím, že když jsou mladí lidé zamilovaní, zaměřují se hlavně na to, co je vidět na první pohled, například na rysy uvedené v levém sloupci.

Jak ale dospíváš, dochází ti, že opravdu důležité jsou spíše rysy uvedené ve sloupci napravo. Například si začínáš uvědomovat, že na tu nejkrásnější dívku z okolí se nedá moc spolehnout nebo že ten nejoblíbenější kluk ze třídy se nechová zrovna hezky. Když už máš za sebou rozkvět mládí, pravděpodobně se při řešení otázky, jestli se k sobě hodíte, nebudeš zaměřovat jen na to, co je vidět na první pohled.

Poznej nejdřív sebe

Než začneš přemýšlet o tom, kdo se k tobě hodí, musíš nejdřív dobře znát sebe. Pomůže ti, když si odpovíš na následující otázky:

Jaké mám dobré vlastnosti? ․․․․․

 Jaké jsou moje slabé stránky? ․․․․․

Jaké mám citové a duchovní potřeby? ․․․․․

Poznat sám sebe není vůbec jednoduché, ale pro začátek ti může pomoct, když si budeš klást tyto a podobné otázky. Čím líp budeš znát sebe, tím snazší pro tebe bude najít někoho, kdo ti pomůže tvoje dobré vlastnosti zkvalitňovat a ty špatné překonávat. * Co když si myslíš, že už někoho takového znáš?

Může být tím pravým člověkem kdokoli?

„Mohli bychom se líp poznat?“ Při této otázce ti buď ztuhne krev v žilách, nebo budeš štěstím bez sebe — záleží na tom, kdo se zeptá. Předpokládejme, že nabídku přijmeš. Podle čeho pak můžeš poznat, zda se k sobě opravdu hodíte?

Dejme tomu, že si chceš koupit nové boty. Jdeš do obchodu a nějaké se ti tam budou líbit. Vyzkoušíš si je, ale ke svému velkému zklamání zjistíš, že ti nesedí. Co uděláš? Koupíš si je i tak, nebo budeš hledat dál? Lepší samozřejmě  bude vrátit je a podívat se po jiných. Přece nebudeš chodit v botách, které ti nejsou!

A podobné je to s výběrem manželského partnera. Během doby možná potkáš víc lidí opačného pohlaví, kteří se ti budou líbit. To ale neznamená, že dobrým partnerem pro tebe může být kdokoli. Chceš přece někoho, kdo se k tobě bude opravdu hodit a s kým budeš mít podobné cíle. (1. Mojžíšova 2:18; Matouš 19:4–6) Máš už někoho takového? Pokud ano, jak můžeš poznat, jestli se k sobě hodíte?

Dívej se pod povrch

Odpověď na druhou otázku můžeš zjistit tak, že se na toho, s kým chodíš, podíváš objektivně. Dej si ale pozor, protože člověk má sklon vidět jen to, co vidět chce. Nespěchej tedy. Snaž se poznat, jaký je ten druhý doopravdy. Budeš sice muset vynaložit nějaké úsilí, ale to k tomu patří. Přemýšlej o tomto znázornění: Představ si, že si chceš koupit auto. Jak důkladně si ho předtím prohlédneš? Budeš se zajímat pouze o to, jak vypadá, nebo by bylo rozumnější podívat se i pod kapotu a zjistit, v jakém stavu je například motor?

 Výběr manželského partnera je samozřejmě mnohem závažnější než výběr auta. Přesto se mnozí z těch, kdo s někým chodí, pod povrch nedívají. Místo toho hned vysypou seznam věcí, které mají společné: „Líbí se nám stejná muzika.“ „Máme stejné zájmy.“ „Shodneme se úplně ve všem.“ Jak bylo řečeno dřív, pokud jsi už za rozkvětem mládí, nebudeš se zajímat jen o to, co je vidět na první pohled. Budeš vědět, že je důležité poznat ‚utajeného člověka srdce‘. (1. Petra 3:4; Efezanům 3:16)

Možná bude užitečnější nezaměřovat se hlavně na to, na čem všem se shodnete, ale všímat si taky toho, co se stane, když se neshodnete. Jinými slovy, jak ten druhý řeší situace, kdy se vaše názory rozcházejí? Trvá na svém a možná ‚vybuchne hněvem‘ a mluví ‚utrhačně‘? (Galaťanům 5:19, 20; Kolosanům 3:8) Nebo jedná rozumně a v zájmu zachování pokoje je ochotný ustoupit, pokud nejde o zásadní věci? (Jakub 3:17)

Můžeš uvažovat ještě o něčem jiném: Má ten druhý sklon s ostatními manipulovat? Je majetnický nebo žárlivý? Chce vědět o každém tvém kroku? „Vím o párech, které se hádají, když jeden z nich nenahlásí, kde je a co dělá,“ říká Nicole. „Myslím, že to je špatné znamení.“ (1. Korinťanům 13:4)

To, o čem jsme mluvili doposud, souvisí s povahou a jednáním toho, s kým chodíš. Je ale taky důležité vědět, jakou má tento člověk pověst. Co si o něm myslí druzí? Možná bude dobré promluvit si s těmi,  kdo ho už nějakou dobu znají, například zralými křesťany v jeho sboru. Tak zjistíš, jestli o něm podávají „dobrou zprávu“. (Skutky 16:1, 2)

Možná ti pomůže, když si poznamenáš své postřehy k tomu, jak na tom tvůj přítel nebo přítelkyně je, pokud jde o:

vlastnosti ․․․․․

chování ․․․․․

pověst ․․․․․

Můžeš využít i myšlenky z rámečku „ Byl by dobrým manželem?“ na straně 39 nebo „ Byla by dobrou manželkou?“ na straně 40. Pomocí uvedených otázek můžeš zjistit, zda by člověk, se kterým chodíš, byl dobrým manželským partnerem.

Co když ale po důkladné úvaze dojdeš k závěru, že tomu tak není? V tom případě stojíš před závažným rozhodnutím:

Máme se rozejít?

Někdy je rozchod tím nejlepším, co můžeš udělat. Uvažuj o tom, co zažila Jill. Vzpomíná: „Nejdřív mi lichotilo, že se můj kluk pořád zajímá o to, kde a s kým jsem byla a co jsem dělala. Ale došlo to tak daleko, že už jsem nemohla trávit čas s nikým jiným. Žárlil dokonce i tehdy, když jsem byla se svou rodinou, zvlášť s mým tátou. Když jsem náš vztah ukončila, strašně se mi ulevilo.“

 Něco podobného musela řešit i Sarah. Začala si všímat, že její přítel John je sarkastický, hrubý a že se mu nedá ničím zavděčit. Sarah vypráví: „Jednou k nám přišel o tři hodiny později. Když mu mamka otevřela, úplně ji ignoroval a jen řekl: ‚Jdeme. Máme zpoždění.‘ Neřekl: ‚Mám zpoždění‘, ale ‚Máme zpoždění‘. Měl se omluvit a vysvětlit, proč nepřišel včas. A především se měl k mamce chovat slušně.“ Když se něco takového stane jen výjimečně nebo když ti na tom druhém vadí jen jedna špatná vlastnost, neznamená to automaticky, že je váš vztah odsouzen k zániku. (Žalm 130:3) Sarah si ale uvědomila, že to, jak se John zachoval, nebylo momentální selhání, ale že tak jedná často, a proto se rozhodla vztah s ním ukončit.

Co když podobně jako Jill a Sarah zjistíš, že ten, s kým chodíš, by pro tebe nebyl dobrým manželským partnerem? Pak své pocity nepřehlížej. I když pro tebe může být těžké si to připustit, ukončit takový vztah zřejmě bude to nejlepší. V Příslovích 22:3 se říká: „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt.“ Pokud například u toho druhého pozoruješ jeden či víc varovných příznaků popsaných na straně 39 a 40, možná by bylo nejlepší se rozejít, alespoň do doby, než své jednání změní. Je pravda, že ukončit vztah není vůbec jednoduché.  Ale manželství je trvalý svazek, a proto je lepší chvíli se trápit teď než pak litovat po celý zbytek života.

Jak to říct

Jakým způsobem můžeš váš vztah ukončit? Nejprve přemýšlej o tom, jaké prostředí a okolnosti budou nejvhodnější. Můžeš se zamyslet nad tím, co by bylo v podobné situaci přijatelné pro tebe. (Matouš 7:12) Líbilo by se ti, kdyby ti to ten druhý řekl před ostatními? Asi těžko. Nebylo by ani dobré ukončit vztah prostřednictvím vzkazu na záznamníku, esemesky nebo e-mailu, i když někdy to vzhledem k okolnostem může být jediné rozumné řešení. Zvol tedy takovou dobu a prostředí, které ti umožní tuto závažnou věc v klidu vysvětlit.

Co můžeš v takové chvíli říct? Apoštol Pavel křesťany vybízí, aby ‚mluvili pravdu‘. (Efezanům 4:25) Nejlepší bude mluvit taktně, ale rozhodně. Jasně vysvětli, proč si myslíš, že by vám to spolu neklapalo. Nemusíš tomu druhému vyjmenovat celý seznam jeho chyb nebo ho zasypat kritikou. Místo výroků typu „Ty neděláš . . .“ nebo „Ty nikdy . . .“ mluv o svých pocitech. Například můžeš říct: „Potřebuju někoho, kdo . . .“ nebo „Myslím, že bychom se měli rozejít proto, že . . .“

V této situaci není prostor pro nerozhodnost ani není dobré podlehnout nátlaku. Nezapomeň, že máš vážný  důvod, proč se chceš rozejít. Dej si tedy pozor, když se s tebou ten druhý snaží manipulovat a tak tě přimět ke změně názoru. Lori vzpomíná: „Když jsem se rozešla se svým klukem, dával pořád najevo, jak moc ho to vzalo. Myslím, že to dělal proto, abych ho litovala. A mně ho líto opravdu bylo. Ale jeho jednáním jsem se nenechala dotlačit k tomu, abych své rozhodnutí změnila.“ Podobně jako Lori musíš vědět, co chceš. Na svém rozhodnutí trvej. Ať tvoje ne znamená ne! (Jakub 5:12)

Po rozchodu

Nenech se zaskočit tím, že se nějakou dobu po rozchodu budeš potýkat s rozporuplnými pocity. Možná si budeš připadat podobně jako jeden z pisatelů Bible, který řekl: „Jsem rozladěný, hluboce jsem se sklonil až do krajnosti; celý den chodím smutný.“ (Žalm 38:6) Někteří přátelé tě možná s dobrým úmyslem budou přemlouvat, ať dáš vašemu vztahu ještě jednu šanci. Nezapomeň ale, že  následky svého rozhodnutí poneseš ty, a ne tvoji přátelé. I když je ti možná líto, že to takhle dopadlo, neboj se stát si na svém.

Bolest způsobená rozchodem určitě nebude trvat donekonečna. Mezitím můžeš podniknout určité kroky, které ti pomůžou se přes vzniklou situaci přenést.

Například si promluv o svých pocitech s někým, komu důvěřuješ. * (Přísloví 15:22) Modli se k Jehovovi. (Žalm 55:22) Stále se něčím zaměstnávej. (1. Korinťanům 15:58) Neizoluj se od ostatních. (Přísloví 18:1) Snaž se být ve společnosti těch, kdo tě můžou povzbudit. Zaměřuj se na to, co je pozitivní. (Filipanům 4:8)

Časem si možná najdeš někoho jiného. Nepochybně pak budeš ještě líp vědět, co je pro tebe skutečně důležité. A na otázku, jestli se k sobě hodíte, snad budeš moct odpovědět ano.

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 1. DÍLE, V 31. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Když s někým chodíš, jak můžeš určit, co je při projevování náklonnosti vhodné a co už ne?

[Poznámky pod čarou]

^ 17. odst. Další otázky, o kterých můžeš přemýšlet, najdeš v 1. kapitole pod podnadpisem „Jsi už připravený na manželství?“.

^ 45. odst. Pomoc můžeš hledat u rodičů nebo jiných dospělých, například sborových starších. Možná dokonce zjistíš, že v mládí prožili něco podobného.

BIBLICKÝ TEXT

„Právě podle jeho zvyklostí se na chlapci pozná, zda je jeho činnost ryzí a přímá.“ (Přísloví 20:11)

TIP

Dělejte společně to, při čem se ukážou vaše vlastnosti:

● Studujte spolu Bibli.

● Všímejte si, jak je ten druhý aktivní na shromážděních a jak se projevuje ve službě.

● Pracujte spolu při úklidu sálu Království a na stavbách.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Průzkumy opakovaně ukázaly, že manželství lidí různého vyznání s mnohem větší pravděpodobností skončí rozvodem.

MŮJ PLÁN

Když se mi líbí někdo nevěřící, tak ․․․․․

Když chci zjistit, jakou pověst má člověk, se kterým chodím, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

Díky kterým svým vlastnostem budeš dobrým manželem/dobrou manželkou?

Které vlastnosti by měl mít tvůj budoucí manželský partner?

Jaké problémy budeš muset řešit, pokud si vezmeš nevěřícího člověka?

Jak se můžeš dozvědět víc o vlastnostech, chování a pověsti člověka, se kterým chodíš?

[Praporek na straně 37]

„Stejně jako tvůj kluk nebo holka jedná se členy své rodiny, bude jednat i s tebou.“ Tony

 [Rámeček na straně 34]

‚Nedejte se spojit nerovně‘

„Nedejte se nerovně spojit jhem s nevěřícími.“ I když ti tato biblická zásada z 2. Korinťanům 6:14 pravděpodobně připadá rozumná, je možné, že se ti někdo nevěřící líbí. Čím to je? Někdy v tom hraje roli pouze fyzická přitažlivost. „Tu holku jsem vídal vždycky o tělocviku,“ říká Mark. „Pokaždé za mnou přišla a začala se se mnou bavit. Brzy jsme se spřátelili.“

Pokud se dobře znáš a nepochybuješ o správnosti biblických měřítek a taky jsi už dostatečně zralý na to, aby ses nenechal ovládat svými pocity, určitě víš, co máš v takové situaci dělat. Ať je ten druhý jakkoli atraktivní, milý nebo slušný, prohloubit přátelství s Jehovou ti rozhodně nepomůže. (Jakub 4:4)

Pokud jste si už k sobě vytvořili citové pouto, nebude pochopitelně snadné se rozejít. O tom by mohla vyprávět například Cindy. „Brečela jsem každý den,“ vzpomíná. „Myslela jsem na něj pořád, dokonce i během shromáždění. Tak moc jsem ho milovala, že bych snad radši umřela, než bych ho ztratila.“ Cindy si ale brzy uvědomila, že to, co jí maminka říkala o vztahu s nevěřícím, je rozumné. „Je dobře, že jsem se s ním rozešla,“ říká. „Jsem přesvědčená, že Jehova se o mě v každém ohledu postará.“

Jsi v podobné situaci? Pak nezapomeň, že se s tím nemusíš potýkat sám. Můžeš si o tom popovídat třeba s rodiči. Přesně to udělal Jim, když se zamiloval do jedné holky ze školy. „Nakonec jsem se svěřil rodičům,“ vypráví. „Hodně mi to pomohlo, abych se s tím vším vypořádal.“ Pomoc můžeš hledat i u starších ve sboru. Co kdybys tedy za některým z nich zašel? (Izajáš 32:1, 2)

 [Rámeček a obrázek na straně 39]

 Zvláštní tabulka

Byl by dobrým manželem?

Čeho by sis měla všímat především

□ Jak uplatňuje autoritu? (Matouš 20:25, 26)

□ Jaké má cíle? (1. Timoteovi 4:15)

□ Dělá už teď něco pro to, aby jich dosáhl? (1. Korinťanům 9:26, 27)

□ Jak se chová k členům své rodiny? (2. Mojžíšova 20:12)

□ Jaké má přátele? (Přísloví 13:20)

□ O čem rád mluví? (Lukáš 6:45)

□ Jaký má vztah k penězům? (Hebrejcům 13:5, 6)

□ Jakou si vybírá zábavu? (Žalm 97:10)

□ Jak dává najevo lásku k Jehovovi? (1. Jana 5:3)

Kladné stránky

□ Je pracovitý? (Přísloví 6:9–11)

□ Zachází zodpovědně s penězi? (Lukáš 14:28)

□ Má dobrou pověst? (Skutky 16:1, 2)

□ Projevuje upřímný zájem o druhé? (Filipanům 2:4)

Varovné signály

□ Je výbušný? (Přísloví 22:24)

□ Snaží se tě zlákat k nemravnosti? (Galaťanům 5:19)

□ Ubližuje druhým fyzicky nebo slovně? (Efezanům 4:31)

□ Myslí si, že bez alkoholu není zábava? (Přísloví 20:1)

□ Je žárlivý a sobecký? (1. Korinťanům 13:4, 5)

 [Rámeček a obrázek na straně 40]

 Zvláštní tabulka

Byla by dobrou manželkou?

Čeho by sis měl všímat především

□ Je ochotná se podřizovat v rodině a ve sboru? (Efezanům 5:21, 22)

□ Jak se chová k členům své rodiny? (2. Mojžíšova 20:12)

□ Jaké má přátele? (Přísloví 13:20)

□ O čem ráda mluví? (Lukáš 6:45)

□ Jaký má vztah k penězům? (1. Jana 2:15–17)

□ Jaké má cíle? (1. Timoteovi 4:15)

□ Dělá už teď něco pro to, aby jich dosáhla? (1. Korinťanům 9:26, 27)

□ Jakou si vybírá zábavu? (Žalm 97:10)

□ Jak dává najevo lásku k Jehovovi? (1. Jana 5:3)

Kladné stránky

□ Je pracovitá? (Přísloví 31:17, 19, 21, 22, 27)

□ Zachází zodpovědně s penězi? (Přísloví 31:16, 18)

□ Má dobrou pověst? (Rut 3:11)

□ Projevuje upřímný zájem o druhé? (Přísloví 31:20)

Varovné signály

□ Je hádavá? (Přísloví 21:19)

□ Snaží se tě zlákat k nemravnosti? (Galaťanům 5:19)

□ Ubližuje druhým fyzicky nebo slovně? (Efezanům 4:31)

□ Myslí si, že bez alkoholu není zábava? (Přísloví 20:1)

□ Je žárlivá a sobecká? (1. Korinťanům 13:4, 5)

[Obrázek na straně 30]

Stejně jako ti nebude sedět kterýkoli pár bot, nemůže být tvým manželským partnerem kdokoli

[Obrázek na straně 31]

Souhlasíš s tím, že při koupi auta je důležité nevybírat jen podle vzhledu? Ještě důležitější je to při výběru manželského partnera