Přejít k článku

Přejít na obsah

Koho můžeš napodobit — Lydie

Koho můžeš napodobit — Lydie

 Koho můžeš napodobit — Lydie

I když byla Lydie křesťankou teprve krátce, ujala se iniciativy a pozvala do svého domu Pavla a jeho společníky. (Skutky 16:14, 15) Díky tomu měla jedinečnou příležitost strávit s těmito Kristovými učedníky nějaký čas. Později, když byli Pavel a Silas propuštěni z vězení, šli zase rovnou k Lydii. (Skutky 16:40)

Můžeš se i ty podobně jako Lydie ujmout iniciativy a líp se s druhými poznat? Jak to můžeš udělat? Začni něčím malým. Zkus se dát do řeči jen s jedním člověkem. Můžeš si dát za cíl, že si s někým popovídáš na každém shromáždění. Usmívej se. Když nevíš, co říct, tak se druhého na něco zeptej nebo mu pověz něco o sobě. Pozorně naslouchej. Časem se možná rozpovídáš. Lidé často dobře reagují na upřímná a laskavá slova. (Přísloví 16:24) Lydie získala dobré přátele díky tomu, že byla přátelská a pohostinná. Když ji budeš napodobovat, podaří se to i tobě.