Přejít k článku

Přejít na obsah

Co mi pomůže nemyslet pořád na sex?

Co mi pomůže nemyslet pořád na sex?

 29. KAPITOLA

Co mi pomůže nemyslet pořád na sex?

 „NA HOLKY myslím pořád, dokonce i když kolem žádné nejsou,“ říká Michael. „Je to absurdní, ale někdy se kvůli tomu vůbec nedokážu soustředit.“

Stává se ti podobně jako Michaelovi, že na opačné pohlaví myslíš velmi často? Pokud ano, možná máš pocit, že ti v hlavě probíhá válka. Myšlenky na sex útočí na tvoji mysl jako nepřátelští vojáci. „Takové myšlenky člověka úplně pohltí,“ říká Michael. „Můžou tě donutit k tomu, že jen aby ses potkal s nějakou hezkou holkou, jdeš k autu delší cestou nebo že v obchodě vlezeš do nějaké uličky mezi regály jen kvůli tomu, aby sis někoho prohlédl zblízka.“

Uvědom si ale, že sexuální touhy nejsou samy o sobě špatné. Bůh nás stvořil tak, že se muži a ženy navzájem přitahují, a uspokojovat sexuální potřeby v manželství je v pořádku. Jenže silné sexuální touhy můžeš pociťovat, i když jsi ještě svobodný. Pokud to tak je, nemysli si, že jsi v jádru špatný nebo že zkrátka mravní čistoty nikdy nedosáhneš. Jestliže se pro to rozhodneš, dosáhnout jí můžeš! Ale aby se ti to podařilo, musíš dostat myšlenky na opačné pohlaví pod kontrolu. Co pro to můžeš udělat?

Dej si pozor na to, s kým se kamarádíš. Když se tvoji spolužáci začnou bavit o něčem nemravném, může tě to lákat přidat se k nim, možná jenom proto, abys mezi ně zapadl. Ale mít svoje myšlenky pod kontrolou pak pro tebe bude ještě těžší. Co tedy bude nejlepší — sebrat se a odejít? Přesně tak, a vůbec ti to nemusí být trapné. Často se to dá udělat takovým způsobem,  že nebudeš vypadat povýšeně ani si nevysloužíš posměch.

Vyhýbej se nemravné zábavě. Je pravda, že ne všechny filmy a cédéčka jsou špatné. Ale většina věcí, kterými se dnes lidé baví, má vyvolat sexuální touhy. Jakou radu nám dává Bible? „Očisťme se od každé poskvrny těla a ducha a zdokonalujme svatost v Boží bázni.“ (2. Korinťanům 7:1) A tak se vyhýbej jakékoli zábavě, která v tobě může nemravné touhy probouzet. *

Je tvým problémem masturbace?

Někteří mladí lidé se snaží se svými sexuálními touhami vypořádat tak, že masturbují. To ale vede jen k horším problémům. Bible křesťany vybízí: „Umrtvujte proto své tělesné údy . . ., pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost.“ (Kolosanům 3:5) A ten, kdo masturbuje, dělá pravý opak. Místo aby svoje sexuální touhy ‚umrtvoval‘, jen je tím ještě víc rozněcuje.

Masturbace může vést k tomu, že se člověk svými  touhami nechá zotročit. (Titovi 3:3) Jak se dá tento návyk překonat? Můžeš začít tím, že se někomu svěříš. Jeden křesťan, který s masturbací bojoval několik let, říká: „Škoda, že jsem v mládí nesebral odvahu s někým si o tom promluvit. Mnoho let mě pronásledovaly pocity viny a to těžce poznamenalo můj vztah nejen k lidem, ale především k Jehovovi.“

S kým si o tom můžeš promluvit? Většinou to asi bude jeden z rodičů nebo někdo z dospělých v křesťanském sboru. Začít se dá třeba takhle: „Můžu si s tebou promluvit o něčem, s čím mám problém?“

Například André zašel za jedním křesťanským starším a je rád, že to udělal. Vypráví: „Naslouchal mi se slzami v očích. Když jsem domluvil, ujistil mě, že Jehova mě má rád. Řekl mi, že můj problém není nijak neobvyklý. Slíbil, že se bude dál zajímat o to, jak to zvládám, a že mi najde nějaké další informace z biblické literatury. Tento rozhovor mi dodal sílu bojovat dál — a to i přes případné nezdary.“

 Mário se zase rozhodl, že si o tom promluví se svým otcem. Ten měl pro něj velké pochopení, a dokonce se mu přiznal, že v mládí s tímto zlozvykem bojoval taky. Mário říká: „To, že byl táta upřímný a otevřený, mě moc povzbudilo. Řekl jsem si, že když to zvládl on, zvládnu to i já. Tátova reakce na mě tak zapůsobila, že jsem se rozbrečel.“

Podobně jako André a Mário, i ty můžeš dostat pomoc, abys s masturbací přestal. I když se ti to možná nepodaří napoprvé, nevzdávej se. Nad tímto zlozvykem můžeš zvítězit! *

Měj své myšlenky pod kontrolou

Apoštol Pavel řekl: „Tluču do svého těla a vedu je jako otroka.“ (1. Korinťanům 9:27) I ty na sebe budeš muset být přísný, když tě přepadnou nesprávné myšlenky  na opačné pohlaví. Pokud se jich nemůžeš zbavit, zaměř se na něco jiného — zkus si třeba zacvičit. V Bibli je napsáno: „Tělesné cvičení je . . . prospěšné.“ (1. Timoteovi 4:8) Na to, abys takové myšlenky zahnal, někdy naprosto postačí několikaminutové cvičení nebo svižná procházka.

Především ale nezapomeň na pomoc, kterou ti nabízí tvůj nebeský Otec. Jeden křesťan říká: „Když pocítím sexuální touhu, začnu se usilovně modlit.“ Bůh ti sice myšlenky na opačné pohlaví z mysli nevyžene, ale může ti pomoct, abys dokázal myslet i na něco jiného.

[Poznámky pod čarou]

^ 7. odst. O zábavě a trávení volného času se dozvíš víc v 8. oddíle této knihy.

^ 14. odst. Další informace o masturbaci najdeš v 1. díle, v 25. kapitole.

BIBLICKÝ TEXT]

„O jakékoli ctnosti a o čemkoli chvályhodném, o tom dále uvažujte.“ (Filipanům 4:8)

TIP

Když jsi s masturbací přestal(a) a pak se jednou neovládneš, nevzdávej se! Přemýšlej, co k tomu vedlo, a snaž se tomu příště vyhnout.

VÍŠ, ŽE . . . ?

To, jakými myšlenkami se zabýváš, může utvářet tvoji osobnost a ovlivňovat tvoje jednání. (Jakub 1:14, 15)

MŮJ PLÁN

Když chci přestat myslet na opačné pohlaví, tak ․․․․․

Když spolužáci začnou vést dvojsmyslné řeči nebo se bavit o nemravných věcech, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč se nedá říct, že sexuální touhy jsou vždycky špatné?

● Proč bys měl(a) mít sexuální touhy pod kontrolou?

● Jaká zábava tě vede k tomu, že pak myslíš na opačné pohlaví?

● Proč bys měl(a) odejít, když druzí začnou vést dvojsmyslné řeči nebo se bavit o nemravných věcech?

[Praporek na straně 240]

„Pomáhá mi, když ‚přepnu‘ — přestanu myslet na to, co mě vzrušuje. Vím, že tyhle pocity a touhy časem zeslábnou.“ Scott

[Obrázek na straně 239]

Nechal by sis počítač dobrovolně infikovat virem? Tak proč si nechat mysl „infikovat“ nemravnými myšlenkami?