Přejít k článku

Přejít na obsah

Kde můžu najít ty nejlepší rady?

Kde můžu najít ty nejlepší rady?

 PŘEDMLUVA

Kde můžu najít  ty nejlepší rady?

Pro holky

Pořád myslíš na toho hezkého kluka, který nedávno přišel do vaší školy. „Proč bych se nemohla trochu zasnít?“ říkáš si. „Vždyť ani neví, že existuju.“ A kromě toho, nejsi v tom sama. Víš, že se do něj zbláznily snad všechny tvoje spolužačky. Celou dobu se totiž nebaví o nikom jiném.

Najednou si všimneš, že se na tebe dívá. Úplně tě odzbrojí svým okouzlujícím úsměvem. Taky se usměješ. Jde směrem k tobě.

„Ahoj,“ říká nesměle.

„Ahoj,“ odpovíš.

 „Já jsem Petr.“

„Seš tady novej, viď?“ vypadne z tebe.

„Přistěhovali jsme se před několika týdny.“

Pořád ještě nemůžeš uvěřit tomu, že se s tebou baví.

Petr pokračuje: „Hele, dneska po škole je u nás doma malá party. Nechceš přijít?“

Nakloní se k tobě a zatváří se spiklenecky.

„Asi bych tě měl varovat,“ říká, „naši nebudou doma a pití bude dost. Co ty na to?“

Petr čeká na tvoji odpověď. Každá jiná holka ze školy by bez váhání kývla.

Co řekneš ty?

Pro kluky

Blíží se k tobě dva spolužáci. Sevře se ti žaludek, protože tenhle týden tě už dvakrát přemlouvali, aby sis s nimi zakouřil. Teď to bude potřetí.

Jeden z nich říká: „Zase seš sám? Máme pro tebe kamaráda.“ Při slovu „kamarád“ na tebe významně mrkne, vyloví něco z kapsy a podává ti to.

V ruce drží něco, co připomíná cigaretu, a ty dobře víš, co to je. Žaludek se ti sevře ještě víc.

„Už jsem vám přece říkal, že . . .“

Druhý kluk ti skočí do řeči: „To je kvůli tomu tvýmu náboženství, co? Ty nic nesmíš.“

„Nebo jsi prostě jenom srab?“ posmívá se ti ten první.

„To teda nejsem,“ vysoukáš ze sebe.

Pak ti druhý kluk položí ruku na rameno a přátelsky tě pobídne: „No tak to zkus.“

První kluk ti tu bílou věcičku strčí až pod nos a potichu dodá: „Nikomu to neřeknem. Nikdo se to nedozví.“

Co uděláš?

 PODOBNÉ situace se odehrávají každý den téměř ve všech částech světa. Někteří mladí lidé jsou na ně ale připraveni líp než jiní. Kluk, kterého spolužáci svádí ke kouření, si možná pod tlakem situace řekne: „Nechci to udělat, ale už nemám sílu pořád odmítat. Proč bych spolužákům nemohl ukázat, že jsem ‚normální‘?“ Holka, kterou někdo pozve na rande, si možná pomyslí: „Je to slušný kluk. Proč aspoň jednou, jenom jednou, nemůžu jít?“

Naproti tomu mnoho mladých lidí je vychováno tak, že si za svým přesvědčením dokážou pevně stát. I když se to někomu může zdát zvláštní, tito mladí lidé jsou pak vystaveni menšímu tlaku dopustit se něčeho špatného. Chceš být jako oni? Ujišťujeme tě, že se ti to může podařit. Co se pro to dá udělat?

Bible ti může pomoct, aby ses k náročným situacím, které jsou spojené s dospíváním, dokázal postavit čelem. * Obsahuje ty nejlepší rady, protože jejím autorem je Bůh. (2. Timoteovi 3:16, 17) V jakých oblastech můžeš biblické rady využít? V následujícím seznamu si zaškrtni témata, která tě zvlášť zajímají.

Jak se chovat k opačnému pohlaví

Jak zvládnout tělesné změny, které souvisejí s pubertou

Jak získat přátele

Jak přežít školu

Jak hospodařit s penězi

Jak vycházet s rodiči

Jak zvládat svoje emoce

Jak trávit volný čas

Jak prohloubit svůj vztah k Bohu

Na stranách 4 a 5 uvidíš, že těmito devíti tématy se zabývají jednotlivé oddíly, do kterých je kniha rozdělena.  Nejdřív si asi přečteš ty oddíly, které máš zaškrtnuté. Biblické zásady můžeš využít ve všech těchto oblastech života. Kniha, kterou právě držíš v ruce, ti ukáže jak. *

Můžeš si do ní taky napsat svoje názory. Ke konci každé kapitoly například najdeš rámeček nazvaný „Můj plán“. Tam si můžeš napsat, jak chceš uvedené myšlenky uplatnit. Zvláštní tabulky, jako ta na stranách 132 a 133, nazvaná „Strategie boje s tlakem vrstevníků“, ti pomůžou předem si promyslet různé situace a způsob, jak by se daly řešit. Poslední stránka každého oddílu je nadepsaná „Moje poznámky“. Tam si můžeš napsat něco k tomu, jak se dané téma dotýká tvého života. Na devíti místech v knize najdeš stránku nadepsanou „Koho můžeš napodobit“, kde se pojednává o postavách z Bible, od kterých se můžeš něco naučit.

Bible tě vybízí: „Získej moudrost, získej porozumění.“ (Přísloví 4:5) Za slovy „moudrost“ a „porozumění“ se skrývá něco víc než jen schopnost rozeznat dobré od špatného. Musíš se naučit zvažovat všechny souvislosti. Pokud například budeš vědět, jaké výsledky to přináší, když děláš, co je správné, a jaké následky má špatné jednání, pomůže ti to čelit tlaku vrstevníků s odvahou a zdravou sebedůvěrou.

Pokud se ti tvoje problémy zdají nepřekonatelné, nezapomeň, že nejsi sám, kdo musí takové situace řešit. Podobné problémy měli i jiní mladí lidé a dokázali se s nimi úspěšně vypořádat. A totéž se může podařit i tobě. Druhý díl knihy Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi dobře využívej. Přesvědčíš se tak o tom, že Bible obsahuje ty nejlepší rady.

[Poznámky pod čarou]

^ 30. odst. O mladých lidech budeme v této knize někdy pro zjednodušení mluvit v mužském rodě. Informace se ale samozřejmě týkají jak kluků, tak holek.

^ 40. odst. Velká část této knihy je založena na vybraných článcích z rubriky „Mladí lidé se ptají“, která pravidelně vychází v časopise Probuďte se! Vydávají ho svědkové Jehovovi.