Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se mám dívat na homosexualitu?

Jak se mám dívat na homosexualitu?

 28. KAPITOLA

Jak se mám dívat na homosexualitu?

„V dospívání jsem bojoval s tím, že mě přitahovali kluci. Tušil jsem, že to není normální.“ Olef

„S kamarádkou jsme se jednou nebo dvakrát líbaly. Pořád se mi ale líbili kluci, takže jsem si říkala, jestli nejsem bisexuálka.“ Sarah

VĚTŠINA lidí asi bude souhlasit s tím, že dnes se o homosexualitě mluví mnohem otevřeněji než před několika desetiletími. A jen se opovaž něco proti ní říct! Pravděpodobně se na tebe snese vlna kritiky. Šestnáctiletá Amy říká: „Jedna holka mi řekla, že když jsem zaujatá proti homosexuálům, jsem určitě i rasistka.“

V dnešní době jsou lidé velmi tolerantní, a tak přibývá mladých, kteří chtějí mít sexuální zkušenost s někým stejného pohlaví. Patnáctiletá Becky říká: „Hodně holek z naší školy o sobě prohlašuje, že jsou lesbičky, bisexuálky nebo že by si to chtěly jak s klukem, tak s holkou aspoň vyzkoušet.“ Ve škole, kam chodí 18letá Christa, to vypadá podobně. „Dvě spolužačky mi sex dokonce nabízely,“ vypráví. „Jedna mi na lísteček napsala, jestli bych nechtěla zkusit, jaké to je s holkou.“

Jelikož se dnes homosexualita otevřeně propaguje, možná si říkáš: „Je opravdu tak špatná? A co když mě přitahuje někdo stejného pohlaví? Znamená to, že jsem homosexuál?“

 Jak se na homosexualitu dívá Bůh?

Hodně lidí — a dokonce i někteří duchovní — dnes v homosexualitě nevidí žádný problém. Boží Slovo, Bible, se k tomu ale vyjadřuje jasně. Říká, že když Jehova Bůh stvořil lidi, jeho záměrem bylo, aby své sexuální potřeby uspokojovali pouze v manželství mezi mužem a ženou. (1. Mojžíšova 1:27, 28; 2:24) Není proto divu, že Bible homosexuální jednání odsuzuje. (Římanům 1:26, 27)

Někteří ale hned namítnou, že Boží Slovo se už pro dnešní moderní dobu nehodí. Co myslíš, proč to říkají? Nemůže to být náhodou kvůli tomu, že se jim to, co Bible říká, prostě nelíbí? Hodně lidí odmítá Boží Slovo jen proto, že učí něco jiného, než co chtějí slyšet. Názor, že je Bible zastaralá, je zkreslený, a neměli bychom se jím nechat ovlivnit.

Co když tě ale někdo stejného pohlaví přitahuje? Znamená to automaticky, že jsi gay nebo lesbička? Ne. Nezapomeň, že jsi v ‚rozkvětu mládí‘, kdy tvoje tělo víc reaguje na sexuální podněty, ať chceš nebo ne. (1. Korinťanům 7:36) Pokud tě občas přitahuje někdo stejného pohlaví, ještě to neznamená, že jsi homosexuální. Tyto pocity se většinou postupně vytratí. Do té doby si však musíš dát pozor, abys takovým touhám nedal průchod. Co ti k tomu pomůže?

Modli se. Naléhavě pros Jehovu, podobně jako David: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!“ (Žalm 139:23, 24, Český ekumenický překlad) Jehova tě může posílit a dodat ti pokoj, který „převyšuje  všechno myšlení“, a ten bude ‚střežit tvoje srdce a myšlenkové síly‘. Tak získáš „moc, která je nad to, co je normální“, abys nesprávné touhy překonal. (Filipanům 4:6, 7; 2. Korinťanům 4:7)

Přemýšlej o tom, co je hodnotné. (Filipanům 4:8) Každý den si čti Bibli. Nikdy nepodceňuj její moc pozitivně ovlivňovat tvoji mysl a srdce. (Hebrejcům 4:12) Jason říká: „Bible na mě má ohromný vliv, hlavně verše jako 1. Korinťanům 6:9, 10 a Efezanům 5:3. Čtu si je pokaždé, když pocítím nesprávné touhy.“

Vyhýbej se pornografii a všemu, kde se homosexualita propaguje. (Kolosanům 3:5) Dávej si pozor na cokoli, co by v tobě sexuální touhy probudilo. Může k tomu patřit pornografie, určité filmy a televizní pořady, a dokonce i módní a kulturistické časopisy s fotografiemi spoře oděných mužů a žen. Nemravné myšlenky nahraď něčím pozitivním. „Vždycky když mě takové pocity přepadnou,“ říká jeden dospívající, „začnu přemýšlet o svém oblíbeném biblickém textu.“

Někteří samozřejmě budou tvrdit, že to všechno je úplně zbytečné a že by se člověk zkrátka měl se svojí sexuální  orientací smířit a přijmout se takový, jaký je. Bible ale ukazuje, že existuje lepší řešení. Například je v ní zpráva o některých křesťanech z prvního století, kteří se dopouštěli homosexuálního jednání, ale pak se změnili. (1. Korinťanům 6:9–11) Tenhle boj — přestože se odehrává jen ve tvém srdci — můžeš vyhrát i ty.

Co když tě stejné pohlaví stále přitahuje? Nepodlehni tomu. To, co Jehova odsuzuje, je homosexuální jednání. A tak člověk, který s takovým sklonem bojuje, má před sebou dosažitelný cíl — rozhodnout se, že svým touhám nedá průchod.

Představ si člověka, který má „sklon k vzteku“. (Přísloví 29:22) Dřív možná svoji výbušnou povahu vůbec neovládal. Když ale začal studovat Bibli, dozvěděl se, že je nutné projevovat sebeovládání. Znamená to, že už vztek nikdy nepocítí? Ne. Ale protože ví, co Bible o neovládaném hněvu říká, bude se snažit mít svoje pocity pod kontrolou.

A podobné je to s člověkem, kterého přitahuje stejné pohlaví, ale který se dozvěděl, co o homosexuálním jednání říká Bible. Občas se možná nemravné myšlenky vynoří  znovu. Ale když bude mít na homosexualitu stejný názor jako Jehova, získá sílu, aby takovým touhám odolal.

Nevzdávej to!

Pokud s homosexuálními sklony bojuješ i ty, možná se cítíš podobně jako jeden mladý muž, který řekl: „Snažil jsem se svoje pocity potlačit. Modlil jsem se k Jehovovi o pomoc. Četl jsem si Bibli. Poslouchal jsem na tohle téma různé přednášky. Nevím, co bych měl ještě dělat.“

Pokud je to i tvůj případ, svádíš velmi náročný boj. Neexistuje žádné jednoduché řešení. Ale i když to může být těžké a vysilující, všichni, kdo se chtějí líbit Bohu, se musí řídit jeho morálními měřítky a vyhýbat se nemravnosti. Nikdy nezapomeň, že Bůh ví, co prožíváš, a že má pro své služebníky pochopení. * (1. Jana 3:19, 20) Když budeš  poslouchat jeho přikázání, bude ti žehnat. Ano, „v jejich dodržování je velká odměna“. (Žalm 19:11) Už teď budeš mít ten nejkvalitnější život, jaký je v tomto světě plném problémů možný.

Spoléhej se proto na Boha a proti nesprávným touhám bojuj. (Galaťanům 6:9) ‚Oškliv si, co je ničemné, a lni k tomu, co je dobré.‘ (Římanům 12:9) Když se budeš snažit, časem pravděpodobně nemravné touhy zeslábnou. A navíc, pokud se budeš vyhýbat homosexuálnímu jednání, budeš mít před sebou nádhernou naději na věčný život v Božím spravedlivém novém světě.

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Co dělat, když se nemůžeš zbavit myšlenek na opačné pohlaví?

[Poznámka pod čarou]

^ 21. odst. Křesťan, který se dopustil sexuální nemravnosti, by měl požádat o pomoc starší ve sboru. (Jakub 5:14, 15)

BIBLICKÝ TEXT

„Zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení.“ (Žalm 139:23, 24, Český ekumenický překlad)

TIP

Pokud tě jako kluka přitahují muži proto, že mají vlastnosti, které u sebe postrádáš, nebo pokud se jako dívka mužů bojíš, můžeš si zdravý názor na mužnost vytvořit tak, že budeš přemýšlet o Ježíšovi. (1. Petra 2:21) Ten byl dokonalým vzorem mužné síly vyvážené jemností.

VÍŠ, ŽE . . . ?

I když nemůžeš úplně ovlivnit to, jaké touhy tě přepadnou, můžeš ovlivnit to, jak se zachováš. Můžeš se rozhodnout, že špatným touhám nedáš průchod.

MŮJ PLÁN

Když se mě někdo zeptá, proč Bible odsuzuje homosexualitu, řeknu ․․․․․

Když někdo řekne, že je Bible netolerantní, vysvětlím mu, že ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

Proč Bůh homosexualitu neschvaluje?

Jaké praktické kroky ti pomůžou se do homosexuálního jednání nezaplést?

Když přijmeš na homosexualitu Boží názor, znamená to, že máš homofobní postoj (nenávist nebo odpor k homosexuálům)?

[Praporek na straně 236]

„Pokroucené názory běžné v tomto světě mě ovlivnily tak, že jsem začala ještě víc pochybovat o svojí sexuální orientaci. Teď se vyhýbám čemukoli a komukoli, kdo homosexualitu propaguje.“ Anna

[Obrázek na straně 233]

Každý mladý člověk stojí před rozhodnutím — buď přijme na sex zkažený názor světa, nebo se bude řídit vysokými měřítky z Bible