Přejít k článku

Přejít na obsah

Co je dobré vědět o přátelství se spolužáky?

Co je dobré vědět o přátelství se spolužáky?

 17. KAPITOLA

Co je dobré vědět o přátelství se spolužáky?

„Někdy vidím skupinu spolužáků a říkám si: ‚Ty jo, to jsou fakt kamarádi. Taky bych chtěl patřit do takové party.‘“ Joe

„Nedělalo mi potíže se ve škole s někým skamarádit. Bylo to úplně jednoduché. A právě v tom byl můj problém.“ Maria

 VŠICHNI potřebujeme přátele — lidi, se kterými je nám dobře, když je všechno v pohodě, a na které se můžeme spolehnout, když přijdou problémy. Přátele měl i Ježíš a v jejich společnosti rád trávil čas. (Jan 15:15) Když pak umíral na mučednickém kůlu, jeho blízký přítel Jan, ‚učedník, kterého miloval‘, mu byl na blízku. (Jan 19:25–27; 21:20) A právě takové přátele potřebuješ i ty. Lidi, se kterými můžeš kdykoli počítat.

Říkáš si, že přesně takoví jsou tvoji kamarádi ve škole? Možná tam máš jednoho nebo dva spolužáky, se kterými si opravdu dobře rozumíš — máte podobné zájmy a rádi si povídáte. Ani by tě nenapadlo zařadit je do kategorie ‚špatné společenství‘. (1. Korinťanům 15:33) „Vidíš se s nimi skoro každý den,“ říká Anne, „a v jejich společnosti je ti dobře. Je to jiné, než když jsi s bratry a sestrami ze sboru, protože to si musíš dávat pozor, jak se chováš. Ve škole můžeš být sám sebou.“ Kromě toho si možná říkáš něco podobného jako Lois. Ta vysvětluje: „Chtěla jsem spolužákům ukázat, že svědkové Jehovovi nejsou tak divní, jak si všichni myslí, ale že jsme normální.“ Jsou to ale opodstatněné důvody k tomu, hledat si mezi spolužáky blízké přátele?

Proč si dávat pozor

Přemýšlej o tom, co se stalo Marii, o které jsme mluvili na začátku. Díky své společenské povaze se s každým  snadno skamarádila, ale taky pro ni bylo těžké poznat, kde má přátelství se spolužáky hranice. „Líbilo se mi, že jsem byla oblíbená — jak u kluků, tak u holek. Kvůli tomu jsem se ale čím dál víc propadala do tohoto světa.“ Lois zažila něco podobného. „Vůči postojům druhých jsem nebyla imunní,“ říká. „Brzy jsem se začala chovat stejně jako oni.“

Na tom není nic překvapivého. Vždyť když se chceš s někým kamarádit, musíte mít společné zájmy a uznávat stejné hodnoty. Pokud bude tvým blízkým přítelem někdo, kdo se na rozdíl od tebe nedrží biblických nauk a zásad, tvoje chování to rozhodně ovlivní. (Přísloví 13:20) Apoštol Pavel proto vhodně radil: „Nedejte se nerovně spojit jhem s nevěřícími.“ (2. Korinťanům 6:14)

Co dělat můžeš

Znamená tahle rada apoštola Pavla, že se máš svým spolužákům vyhýbat a chovat se nepřístupně? Ne. Křesťané dostali za úkol činit „učedníky z lidí všech národů“, a musí se proto naučit, jak jednat s lidmi různých ras, náboženského vyznání a kulturního prostředí. (Matouš 28:19)

 Apoštol Pavel v tom dal velmi dobrý příklad. Uměl mluvit s ‚lidmi všeho druhu‘, přestože měli jiné náboženské názory. (1. Korinťanům 9:22, 23) Můžeš ho napodobovat tak, že se ke svým vrstevníkům budeš chovat přátelsky a naučíš se s nimi vycházet. Odolej ale pokušení svoje chování a vyjadřování jim přizpůsobit. Radši jim co nejdřív vysvětli, proč se chceš v životě řídit biblickými měřítky. (2. Timoteovi 2:25)

Kvůli tomu budeš zřejmě vyčnívat a to vůbec nemusí být jednoduché. (Jan 15:19) Ale zkus se na to podívat takhle: Když budeš v záchranném člunu a kolem tebe se budou topit lidé, jaká pomoc bude nejúčinnější? Opustit člun a skočit do vody za nimi? To asi těžko.

 A v podobné situaci jsi ve škole. Kolem tebe jsou lidé, kteří nejsou Božími přáteli, a které proto Jehova nijak nechrání. (Žalm 121:2–8) Pokud se kvůli tomu, že se chceš svým spolužákům přiblížit, přestaneš Božími měřítky řídit, ohrozíš tím svoje vlastní duchovní zdraví a štěstí. (Efezanům 4:14, 15; Jakub 4:4) Oč lepší bude, když spolužákům pomůžeš do pomyslného záchranného člunu tak, že jim ukážeš, jak můžou Jehovovi sloužit i oni. Neexistuje lepší způsob, jak dokázat, že jsi jejich opravdový kamarád.

BIBLICKÝ TEXT

„Všechno činím kvůli dobré zprávě, abych se na ní stal podílníkem s jinými.“ (1. Korinťanům 9:23)

TIP

Když se někteří z tvých spolužáků zajímají o to, čemu věříš, nech je, aby i oni vyjádřili svoje názory. Dobře naslouchej. Mluv s nimi „s mírností a hlubokou úctou“. (1. Petra 3:15)

VÍŠ, ŽE . . . ?

Mnozí z těch, kdo dnes slouží Bohu, se o Bibli dozvěděli díky někomu ze svých spolužáků, kdo odvážně mluvil o své víře.

MŮJ PLÁN

Pokud mám s někým ze spolužáků příliš blízký vztah, tak ․․․․․

Když se mi někdo ve škole posmívá kvůli mojí víře, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč může být snadnější najít si kamarády ve škole než ve sboru?

● Proč je nebezpečné trávit s nevěřícími spolužáky volný čas?

● Proč je lepší říct spolužákům, že jsi svědek Jehovův?

[Praporek na straně 143]

„Kdysi jsem se choval stejně jako spolužáci, a tak jsem si ve škole našel kamarády bez problémů. Ale už jsem se poučil. Teď mám přátele ve sboru a jsou to lidé, na které se opravdu můžu spolehnout.“ Daniel

[Obrázek na straně 146]

Jak můžeš nejlíp pomoct někomu, kdo se topí? Tak, že za ním skočíš do vody, nebo že mu hodíš záchranný kruh?