Přejít k článku

Přejít na obsah

Vztah k Bohu

Vztah k Bohu

 9. ODDÍL

Vztah k Bohu

Která z následujících věcí je pro tebe nejtěžší?

□ Studovat Bibli

□ Pravidelně se modlit k Jehovovi

□ Mluvit s druhými (hlavně s vrstevníky) o své víře

□ Ztotožnit se s tím, že biblická měřítka jsou rozumná

Jaký si chceš v tom, co je pro tebe nejtěžší, dát cíl?

․․․․․

Ve 34.–38. kapitole se dozvíš, jak můžeš upevnit svůj vztah k Bohu, žít podle jeho měřítek a zaměřovat se na cíle, díky kterým bude tvůj život mít smysl.

 [Celostránkový obrázek na straně 280 a 281]