Přejít k článku

Přejít na obsah

Předsádka

Předsádka

Předsádka

Milý čtenáři/Milá čtenářko,

moudrý král Šalomoun napsal: „Raduj se, mladý muži [mladá ženo], ve svém mládí, a ať ti tvé srdce působí dobro za dnů tvého [mládí], a choď po cestách svého srdce a podle toho, co vidí tvé oči.“ (Kazatel 11:9) Jako mladý člověk můžeš mít zajímavý život nabitý zážitky a my ti přejeme, aby ti přinášel radost. Snaž se ale vždy jednat tak, aby se to líbilo Jehovovi Bohu. Nezapomínej, že vidí, jak svůj život využíváš, a podle toho tě také bude soudit. Je proto rozumné řídit se tím, co Šalomoun napsal dále: „Pamatuj . . . na svého Vznešeného Stvořitele za dnů svého [mládí].“ (Kazatel 12:1)

Upřímně se modlíme, aby ti informace v této knize pomohly odolávat tlakům a pokušením, se kterými se dnes mladí lidé setkávají, a aby přispěly k tomu, že se budeš rozhodovat v souladu s Boží vůlí. Tak budeš Jehovovi dělat radost. (Přísloví 27:11)

Vedoucí sbor svědků Jehovových