Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak si užít volný čas?

Jak si užít volný čas?

 32. KAPITOLA

Jak si užít volný čas?

Zaškrtni, co si myslíš.

Podle Bible . . .

je špatné dělat jakýkoli sport.

□ Správně □ Špatně

jsou škodlivé všechny filmy a zábavné pořady v televizi.

□ Správně □ Špatně

je jakýkoli tanec nepřijatelný.

□ Správně □ Špatně

 MÁŠ za sebou náročný týden. Škola skončila a domácí povinnosti jsou hotové. A protože jsi mladý, pořád ti ještě zbývá nějaká energie, kterou bys rád vybil. (Přísloví 20:29) Teď se chceš konečně bavit.

Tvoji vrstevníci si možná myslí, že Bible jakoukoli zábavu zakazuje a že si nemůžeš nic užít. Ale je to opravdu tak? Uvažujme teď o výrocích z předchozí strany a ukažme si, co o tom Bible doopravdy říká.

Je špatné dělat jakýkoli sport.

Špatně. Bible říká, že „tělesné cvičení je . . . prospěšné“. (1. Timoteovi 4:8) Dnes existuje bezpočet sportů, kterým je možné se věnovat, například bruslení, cyklistika, běhání, tenis, basketbal, fotbal a volejbal. Člověk si při nich dá pořádně do těla a zároveň si užije spoustu legrace.

Znamená to, že není potřeba dávat si na něco pozor? Uvažuj o tom, co říká kontext tohoto verše. Mladému Timoteovi apoštol Pavel napsal: „Tělesné cvičení je totiž prospěšné k nemnohému; ale zbožná oddanost je prospěšná ke všemu, protože má slib života nynějšího a toho, který má přijít.“ Pavlova slova nám připomínají, že nejdůležitější věcí v našem životě by vždycky mělo být to, abychom dělali radost Bohu. Mít vztah k Bohu na prvním místě i při výběru sportů se ti podaří tehdy, když budeš přemýšlet o následujících třech otázkách:

1. Jaké riziko je s tímto sportem spojeno? Nedej jen na to, co se říká, nebo na nadšené vyprávění mladých, kterým se tento sport líbí. Zjisti si fakta. Jaká je například u tohoto sportu úrazovost? Jak je při něm zajištěna bezpečnost? Jaké vybavení a trénink jsou potřeba k tomu,  aby se dal provozovat bezpečně? Je sice pravda, že určité riziko hrozí téměř při každé činnosti, ale je hazardování se zdravím a životem hlavní náplní tohoto sportu?

Život je dar od Boha. Zákon, který dal Bůh Izraelitům, stanovil vysoké tresty i za neúmyslné zabití. (2. Mojžíšova 21:29; 4. Mojžíšova 35:22–25) Boží služebníci v něm byli vybízeni, aby dbali na bezpečnost. (5. Mojžíšova 22:8) I dnes si křesťané musí života vážit.

2. Do jaké společnosti se dostanu? Pokud v nějakém sportu vynikáš, vrstevníci a učitelé tě možná budou chtít získat pro školní tým. A tebe taková nabídka může lákat. Mladý křesťan Mark říká: „Připadá mi nefér, že mi to naši nechtějí dovolit.“ Místo aby ses snažil rodiče přemluvit, přemýšlej o následujících skutečnostech: Tréninky a zápasy se většinou konají v době, kdy není vyučování. Pokud budeš dobrý, pravděpodobně budeš pod tlakem věnovat sportu víc času. Když ti to zas tak dobře nepůjde, bude se od tebe očekávat, že budeš víc trénovat. A kromě toho, mezi spoluhráči často vzniká úzké přátelství, protože společně vychutnávají sladké chvíle vítězství a také sdílejí smutek z porážek.

 Polož si proto otázky: Jaký vliv na mě bude mít, když se budu ve volném čase věnovat činnosti, při které si vytvořím blízké přátelství s těmi, kdo nemají stejná náboženská měřítka? (1. Korinťanům 15:33) Jakou cenu jsem za hraní v nějakém týmu ochotný zaplatit?

3. Kolik času a peněz mě tento sport bude stát? Bible nás vybízí, abychom „se ujišťovali o důležitějších věcech“. (Filipanům 1:10) Jak můžeš tuto radu uplatnit? Zamysli se například nad následujícími otázkami: Pokud se tomuto sportu budu věnovat, zabere mi to čas, který jsem si vyhradil na učení a službu Bohu? Na kolik mě to celkem přijde? Můžu si to vůbec dovolit? Odpovědi na tyto otázky ti pomůžou udržet si správný žebříček hodnot.

Všechny filmy a zábavné pořady v televizi jsou škodlivé.

Špatně. Bible křesťany vybízí: „Pevně se držte toho, co je znamenité. Zdržte se každého druhu ničemnosti.“ (1. Tesaloničanům 5:21, 22) Podívat se na nějaký film nebo  zábavný pořad v televizi nemusí být s touto zásadou nutně v rozporu. *

Jít na nějaký film nepochybně může být příjemný způsob, jak strávit čas s přáteli. Leigh, dívka z Jižní Afriky, říká: „Když chci vidět nějaký film, zavolám jedné kamarádce a pak dáme vědět dalším.“ Většinou jdou na promítání, které nekončí pozdě. Jejich rodiče je pak vyzvednou a všichni si společně zajdou někam na večeři.

Filmy a televize jsou sice moderní vynálezy, ale vlastně jsou jen novodobým pokračováním dávné tradice — vyprávění příběhů. Mistrným vypravěčem působivých příběhů byl Ježíš. Například jeho podobenství o milosrdném Samaritánovi podněcuje v lidech soucit a skrývá v sobě důležité morální poučení. (Lukáš 10:29–37)

I dnešní producenti ve svých filmech předávají určité poučení, které ovlivňuje mravní cítění lidí. Jejich cílem je, aby se diváci s postavami z plátna ztotožnili, dokonce i když je hrdinou filmu nějaký zločinec nebo sadistický člověk bažící po moci. Pokud si nedáš pozor, může se stát, že začneš zločinci fandit a budeš jeho nemravné nebo kruté jednání ospravedlňovat. Jak se do této léčky nechytit?

 Když se rozhoduješ, jestli se podíváš na nějaký film nebo televizní pořad, polož si otázky: Pomůže mi to projevovat ‚něžný soucit‘? (Efezanům 4:32) Nebo to na mě zapůsobí tak, že se budu radovat z cizího neštěstí? (Přísloví 17:5) Bude pak pro mě těžké ‚nenávidět, co je špatné‘? (Žalm 97:10) Budu nakonec se ‚zločinci‘ sympatizovat? (Žalm 26:4, 5)

Určitou představu o obsahu filmu si můžeš udělat z recenzí a upoutávek. Ale nevěř naivně „každému slovu“. (Přísloví 14:15) Proč ne? Protože v recenzi se odráží osobní názor jednoho člověka. A ti, kdo film propagují, možná schválně zatají, že jsou v něm pochybné scény. Dospívající Connie říká: „Zjistila jsem, že určitá představa o filmu se dá získat už z toho, kteří herci tam hrají.“

 Jestli je nějaký film vhodný nebo ne, budou možná vědět i mladí křesťané, kteří se řídí biblickými měřítky. Ale nezapomeň, že lidé většinou mluví o tom, co se jim ve filmu líbilo. Zkus se jich proto konkrétně zeptat, jestli tam bylo něco nevhodného, například násilí, erotické scény nebo okultismus. Dobře poradit ti můžou i rodiče. Vanessa říká: „Vždycky to proberu s našima. Když si myslí, že je ten film v pořádku, tak na něj jdu.“

Výběr filmů nebo televizních programů neber na lehkou váhu. Proč? Protože zábava, které se věnuješ, odhaluje, co je ve tvém srdci, tedy jaké hodnoty uznáváš. (Lukáš 6:45) Z toho, co si zvolíš, je vidět, jaké lidi máš rád, jaký jazyk je pro tebe přijatelný a jaká morální měřítka uznáváš. Vybírej si proto pečlivě!

Jakýkoli tanec je nepřijatelný.

Špatně. Když Izraelité přešli přes Rudé moře a unikli tak egyptskému vojsku, Miriam vedla ženy při tancích na oslavu vítězství. (2. Mojžíšova 15:20) Také v Ježíšově podobenství o marnotratném synovi lidé dali najevo radost z jeho návratu tak, že uspořádali „koncert a tanec“. (Lukáš 15:25)

A podobné je to i dnes. V mnoha kulturách tancují při  setkáních s rodinou nebo s přáteli jak mladí, tak i letití. Je ale namístě opatrnost. Bible sice neodsuzuje skromná společenská setkání, ale rozhodně varuje před ‚hýřením‘, neboli ‚divokými večírky‘. (Galaťanům 5:19–21; Byington) Prorok Izajáš napsal: „Běda těm, kdo vstávají časně ráno, aby hledali jen opojný nápoj, kdo otálejí pozdě do večerní tmy, takže je rozněcuje víno! A na jejich hostinách se musí prokázat být harfa a strunný nástroj, tamburína a flétna a víno; ale na Jehovovu činnost nehledí.“ (Izajáš 5:11, 12)

Na těchto setkáních se podával „opojný nápoj“ a hrála tam hlučná hudba. Začínaly časně a končily až pozdě v noci. A všimni si také, jaký postoj měli jejich účastníci — chovali se tak, jako by Bůh vůbec neexistoval. Není proto divu, že Bůh taková setkání odsoudil.

Když tě někdo pozve na společenství, kde se bude tancovat, polož si například otázky: Kdo všechno tam půjde?  Jakou pověst ti lidé mají? Kdo to setkání organizuje? Kdo na něj bude dohlížet? Souhlasí rodiče s tím, abych tam šel? Co se tam bude tancovat? Hodně tanců má jediný účel, a to vyvolat sexuální touhu. Když je budeš tancovat nebo se na ně i jenom dívat, pomůže ti to ‚prchat před smilstvem‘? (1. Korinťanům 6:18)

Co když tě někdo pozve na diskotéku? Uvažuj o tom, co říká Shawn. Předtím než se stal křesťanem, byl v disco klubech jako doma. Vzpomíná: „Hudba je pokleslá, tanec hodně nemravný a většina lidí tam přijde s jediným cílem.“ Tímto cílem je podle Shawna najít si někoho, s kým se pak můžou vyspat. Poté co Shawn začal studovat Bibli se svědky Jehovovými, přestal do těchto klubů chodit. Co k tomu říká? „Tyhle kluby nejsou pro křesťany.“

Proč být ve střehu

Co myslíš, kdy je voják ve větším nebezpečí, že ho útok zastihne nepřipraveného? Když je na bojišti, nebo když spolu s ostatními vojáky odpočívá? Nejzranitelnější  je právě ve chvíli, kdy odpočívá a není připraven se bránit. A podobné je to i s tebou. Když jsi ve škole nebo v práci, dáváš si pozor na to, abys neporušil biblická měřítka. Případné nebezpečí si velmi dobře uvědomuješ. Když jsi pak ale se svými přáteli a uvolníš se, hrozí ti větší nebezpečí, že útok na tvoje morální zásady bude úspěšný.

Někteří tvoji vrstevníci se ti možná posmívají kvůli tomu, že se i ve volném čase řídíš vysokými biblickými měřítky. Určitý nátlak může přijít i od mladých, kteří vyrůstají v křesťanské rodině. Ale takoví mladí lidé mají otupené svědomí. (1. Timoteovi 4:2) Možná ti vyčtou, že Bibli bereš moc vážně a že se chováš povýšeně. Jejich tlaku ale nepodlehni a ‚drž se dobrého svědomí‘. (1. Petra 3:16)

Na čem doopravdy záleží, je to, jak se na tebe dívá Jehova, a ne to, co si o tobě myslí vrstevníci. A pokud ti tvoji kamarádi dělají problémy, protože se řídíš svým svědomím, je na čase najít si nové. (Přísloví 13:20) Uvědom si, že ty určuješ, jakých měřítek se budeš držet, a to i ve svém volném čase. (Přísloví 4:23)

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 1. DÍLE, V 37. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Pornografie je rozšířenější a dostupnější než kdykoli dřív. Jak se jí můžeš vyhýbat?

[Poznámka pod čarou]

^ 22. odst. Další informace najdeš v 1. díle, ve 36. kapitole.

BIBLICKÝ TEXT

„Raduj se, mladý muži, ve svém mládí . . . a choď po cestách svého srdce a podle toho, co vidí tvé oči. Ale věz, že tě kvůli tomu všemu pravý Bůh přivede na soud.“ (Kazatel 11:9)

TIP

Popros rodiče, aby naplánovali, že každý měsíc několikrát místo sledování televize podniknete něco společně.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Tanec a hudba byly v Izraeli důležitou součástí uctívání pravého Boha. (Žalm 150:4)

MŮJ PLÁN

Když dostanu nabídku hrát po škole v nějakém sportovním týmu, tak řeknu ․․․․․

Když zjistím, že film, na který se dívám s kamarády, není vhodný, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

Proč by křesťané neměli dělat sporty, se kterými je spojené vysoké riziko?

Podle čeho můžeš poznat, jestli je nějaký film vhodný?

Jak se podle tebe dá určit, jestli je tanec přijatelný?

[Praporek na straně 269]

„Miluju tanec, ale pochopila jsem, že je užitečné poslouchat, co mi radí rodiče. Nechci, aby se tanec stal nejdůležitější věcí v mém životě.“ Tina

[Obrázek na straně 268]

Když voják odpočívá, je ve větším nebezpečí, že ho útok zastihne nepřipraveného — i tobě hrozí větší nebezpečí, když se uvolníš