Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč se mám řídit Biblí?

Proč se mám řídit Biblí?

 34. KAPITOLA

Proč se mám řídit Biblí?

Jsi ve školní jídelně a se dvěma spolužačkami sedíš u oběda. V tom vejde ten nový kluk.

„Všimla sis, že se Petrovi líbíš?“ ptá se tě jedna z nich. „Koukni, jak se na tebe dívá. Může na tobě oči nechat!“

„A víš, co je nejlepší?“ šeptá druhá a naklání se k tobě. „Je volnej!“

Neřekly ti žádnou novinku. Před pár dny tě totiž Petr pozval na party k sobě domů. Samozřejmě jsi  odmítla, ale strašně ráda bys věděla, jaké by to bylo, kdybys šla.

Z tvých úvah tě vytrhne první spolužačka:

„Škoda, že já volná nejsem,“ řekne. „Sbalila bych ho hned!“

Pak se na tebe podívá a ty už víš, co bude následovat.

„A proč ty vlastně s nikým nechodíš?“

Tahle otázka tě děsí. Je pravda, že bys s někým chodila ráda. Ale rodiče ti vysvětlovali, že nejlepší je s tím počkat, dokud nebudeš připravená na manželství. Je to všechno jen kvůli . . .

„Kvůli tvojí víře, že jo?“ ptá se ta druhá.

„Ona mi snad čte myšlenky,“ říkáš si.

„Ty jsi pořád jenom samá Bible,“ posmívá se. „Proč by sis taky někdy nemohla trochu užít?“

UŽ SE ti někdy spolužáci posmívali kvůli tomu, že se snažíš řídit biblickými měřítky? Pokud ano, možná si říkáš, jestli opravdu o něco nepřicházíš. Tak to připadalo například Deboře, která připouští: „Přišlo mi, že mě Bible omezuje. Spolužáci si dělali, co chtěli, a to mě strašně lákalo.“

Jaká je realita?

Člověk si nemusí všechno vyzkoušet na vlastní kůži, aby poznal, co je dobré a co špatné. Je rozumné poučit se z chyb druhých a doporučuje to i Bible. Udělal to například žalmista Asaf. Nějakou dobu mu připadalo, že život bez Božích měřítek nabízí větší svobodu. Když ale pozoroval ty, kdo Boha opustili, pochopil, jaká je realita. Později o nich napsal, že se dostali na „kluzkou zemskou půdu“. (Žalm 73:18)

Když se zamyslíš nad následujícími výroky mladých lidí, kteří se určitou dobu Božími měřítky neřídili a zapletli se do sexuální nemravnosti, pomůže ti to se z jejich chyb poučit.

 Co ovlivnilo tvoje myšlení a jednání?

Deborah: „Ve škole jsem viděla, že všichni s někým chodí a že vypadají spokojeně. Když jsem s nima někam šla a viděla, jak se líbají a objímají, záviděla jsem jim a cítila se osamělá. Často jsem celé hodiny trávila sněním o klukovi, který se mi líbil. O to víc jsem s ním pak chtěla být.“

Mike: „Četl jsem si o sexu a díval se na programy, ve kterých se sex propagoval. Mluvili jsme o něm s kamarády a to ještě zvětšovalo moji zvědavost. Pak jsem byl s jednou holkou o samotě. Myslel jsem si, že se s ní můžu mazlit, aniž bych se s ní vyspal. Myslel jsem si, že dokážu kdykoli přestat.“

Andrew: „Často jsem na internetu sledoval pornografii. Začal jsem taky hodně pít. A chodil jsem na tahy s mladými, kteří biblické mravní zásady neuznávali.“

Tracy: „Věděla jsem, že předmanželský sex je špatný, ale neošklivila jsem si ho. Neměla jsem v úmyslu se s někým vyspat, ale moje city byly silnější než já. Nějakou dobu jsem měla otupělé svědomí a vůbec jsem se necítila provinile.“

Přineslo ti takové jednání štěstí?

Deborah: „Ze začátku jsem měla skvělý pocit z toho, že si konečně dělám, co chci, a zapadám mezi ostatní. Tyhle pocity ale rychle zmizely. Pak jsem se začala cítit nečistá, připravená o nevinnost a podvedená. Bylo mi hrozně líto, že jsem se svého panenství tak snadno vzdala.“

Andrew: „Dávat nesprávným touhám průchod pro mě bylo stále snadnější. Zároveň mě ale sžíral pocit viny a byl jsem sám ze sebe zklamaný.“

 Tracy: „Nemravností jsem si zkazila mládí. Myslela jsem, že si s mým klukem hezky užijeme. Ale neužili jsme si nic. Jen jsme si navzájem způsobili bolest, trápení a zlomili si srdce. Noc co noc jsem v posteli brečela a říkala si, proč jsem jen nejednala podle Jehovových rad.“

Mike: „Měl jsem pocit, jako by něco ve mně umřelo. Snažil jsem se nepřemýšlet o tom, jak moje jednání působí na druhé. Ale nemohl jsem tomu uniknout. Trápilo mě vědomí, že kvůli vlastnímu potěšení druhým ubližuju.“

Co bys poradil(a) mladým, kteří si myslí, že biblické zásady jsou omezující?

Tracy: „Jednej tak, jak říká Jehova, a vybírej si společnost lidí, kteří se o to snaží taky. Budeš díky tomu mnohem šťastnější.“

Deborah: „Pamatuj, že nejde jen o tebe a o to, co chceš ty. Tvoje jednání působí na druhé. A pokud budeš Boží rady přehlížet, ublížíš i sobě.“

Andrew: „Když jsi ještě nezkušený, myslíš si, že si tvoji vrstevníci užívají. Svými postoji tě nakazí. Proto si přátele dobře vybírej. Důvěřuj Jehovovi a ušetříš si spoustu trápení.“

Mike: „K nejcennějším věcem, které ti Jehova dává, patří důstojnost a mravní čistota. Když tyhle dary zahodíš jenom  proto, že se nedokážeš ovládat, prodáš sám sebe dost lacino. Promluv si o svých problémech s rodiči a jinými zralými lidmi. Když uděláš chybu, bez váhání se k ní přiznej a snaž se situaci napravit. Pokud budeš dělat to, co říká Jehova, získáš opravdový pokoj.“

Biblické zásady — Svěrací kazajka, nebo bezpečnostní pás?

Jehova je ‚šťastný Bůh‘ a chce, abys byl šťastný i ty. (1. Timoteovi 1:11; Kazatel 11:9) Biblická měřítka jsou  k tvému užitku. Někdo na ně může pohlížet jako na svěrací kazajku, která omezuje jeho svobodu. Ve skutečnosti jsou však biblické rady podobné spíš bezpečnostnímu pásu, který člověka chrání před zraněním.

Bibli tedy rozhodně můžeš důvěřovat. Pokud podle ní budeš jednat, nejenže tím uděláš radost Jehovovi, ale ty sám z toho budeš mít užitek. (Izajáš 48:17)

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Chceš být Božím přítelem? Co pro to musíš udělat?

BIBLICKÝ TEXT

„Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu.“ (Izajáš 48:17)

TIP

Přemýšlej o tom, jak bys mladšímu sourozenci vysvětlil(a), proč je rozumné řídit se biblickými měřítky. Mluvit o svém přesvědčení s druhými je dobrý způsob, jak ho upevnit.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Vztah s Jehovou můžeš zničit během několika chvil, ale napravit ho může trvat celé roky.

MŮJ PLÁN

Chápat, proč jsou biblická měřítka prospěšná, mi pomůže, když ․․․․․

Když začnu závidět těm, kdo si dělají, co chtějí, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč vlastní zkušenost není tím nejlepším způsobem, jak zjistit, jaké následky má porušování Božích zákonů?

● Co si odnášíš z toho, co řekli Deborah, Mike, Andrew a Tracy?

● Proč někteří lidé považují biblická měřítka za svěrací kazajku, ale proč je to krátkozraké?

[Praporek na straně 285]

„Přijmout ukáznění není tak strašné jako žít s tím, že něco tajíš.“ Donna

[Obrázky na straně 288]

Biblická měřítka neomezují tvoji svobodu, ale chrání tě