Přejít k článku

Přejít na obsah

Koho můžeš napodobit — David

Koho můžeš napodobit — David

 Koho můžeš napodobit — David

David má hudbu velmi rád. Je talentovaný hudebník a nadaný skladatel. Dokonce si hudební nástroje sám vyrábí. (2. Paralipomenon 7:6) Díky svým schopnostem je požádán, aby hrál u královského dvora. (1. Samuelova 16:15–23) David toto pozvání přijímá, ale nezpychne ani nedovolí, aby se hudba stala tím nejdůležitějším v jeho životě. Své nadání využívá ke chvále Jehovy.

Máš i ty hudbu rád? I když možná nejsi nadaný hudebník, můžeš Davidův příklad napodobovat. Jak? Tak, že se nenecháš muzikou zotročit ani podnítit k myšlenkám nebo jednání, které by znevažovaly Boha. Hudba by měla sloužit k tomu, abys měl větší radost ze života. Schopnost skládat, interpretovat a vychutnávat si hudbu je dar od Boha. (Jakub 1:17) David tento dar používal tak, že se to Jehovovi líbilo. Budeš to dělat i ty?