Přejít k článku

Přejít na obsah

Co když mám pocit, že musím všechno dělat dokonale?

Co když mám pocit, že musím všechno dělat dokonale?

27. KAPITOLA

Co když mám pocit, že musím všechno dělat dokonale?

Rozhodí tě, když nenapíšeš test na jedničku?

□ Ano

□ Ne

Když slyšíš sebemenší kritiku, máš pocit, že jsi totálně selhal(a)?

□ Ano

□ Ne

Je pro tebe těžké najít nebo udržet si kamarády, protože nikdo neodpovídá tvým představám?

□ Ano

□ Ne

POKUD tvoje odpověď na jednu nebo víc otázek byla ano, zřejmě bude tvým problémem perfekcionismus. Možná si ale říkáš: „Co je špatného na tom, že se snažím dělat věci dobře?“ Určitě nic. Člověk, který je „zručný ve své práci“, je v Bibli chválen. (Přísloví 22:29) Perfekcionista v tom ale zachází do extrému.

Například 19letý Jason přiznává: „Poslední rok na střední škole jsem měl pocit, že kdybych neměl z písemek samé jedničky, nebyl bych dobrý student. Taky hraju na klavír a myslel jsem si, že musím hrát jako virtuos.“

Perfekcionismus může člověku negativně zasahovat dokonce i do uctívání Boha. Uvažuj o tom, co se může stát mladému křesťanovi, který je neustále dáván za vzor. Může si připadat jako provazochodec v záři reflektorů — druzí z něho nespustí oči a pozorně sledují každý jeho krok. Z dobrých příkladů ve sboru mají sice všichni užitek, ale mladý člověk, který se snaží udržet si image dokonalého křesťana, může ztratit radost ze služby Bohu. Když k tomu dojde, potřebuje pomoc. Ale sám si o ni zřejmě neřekne, protože ty, kdo o něm mají tak vysoké mínění, nechce zklamat. Možná dokonce dojde k závěru, že nejlepší bude všeho nechat, protože si říká: „Když to nedokážu dělat dokonale, tak proč se vůbec snažit?“

Jak s perfekcionismem bojovat

Perfekcionista trpí utkvělou představou, že chyby nejsou dovoleny. Takový názor je ale mylný. Bible jasně vysvětluje: „Všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy.“ (Římanům 3:23) Nikdo z nás proto nemůže být dokonalý v absolutním smyslu. Myslet si, že dokážeš dělat věci dokonale, by bylo stejně absurdní jako myslet si, že se můžeš odlepit od země a vzlétnout. I když si to budeš přát sebevíc, nikdy se to nestane.

Co můžeš udělat pro to, aby perfekcionismus neovládal tvůj život? Vyzkoušej následující podněty:

Změň svoji představu o „úspěchu“. Vyčerpává tě, když se pořád snažíš být ve všem nejlepší? Bible ukazuje, že taková snaha může být jako „honba za větrem“. (Kazatel 4:4) Skutečností je, že být těmi nejlepšími se podaří jen pár lidem. A i když to dokážou, je jen otázkou času, než se na jejich místo dostane někdo jiný. Úspěch znamená udělat to, co je v tvých silách, a ne být nejlepší ze všech. (Galaťanům 6:4)

Buď realista. To, co od sebe očekáváš, by mělo odpovídat tvým schopnostem a možnostem. Nasadit si laťku příliš vysoko může být projev neskromnosti, nebo dokonce sobectví. Apoštol Pavel dal křesťanům rozumnou radu: „Říkám . . . každému tam mezi vámi, aby si o sobě nemyslel více, než je nutné si myslet.“ (Římanům 12:3) Buď proto realista. Přehodnoť to, co od sebe očekáváš. Snaž se dělat, co je v tvých silách, ale nesnaž se dosáhnout dokonalosti.

Buď víc v pohodě. Zkus dělat něco, co neumíš, například začni hrát na nějaký hudební nástroj. Samozřejmě to nepůjde bez chyb. Tentokrát se na ně ale snaž dívat jinak. Bible říká, že je „čas se smát“. (Kazatel 3:4) Zkus se tedy nebrat tak vážně. Pomůže ti to pochopit, že chyby prostě k procesu učení patří. Asi pro tebe nebude jednoduché smířit se s „nedokonalým“ výsledkem. Ale snaž se negativní myšlenky zahnat a nebuď k sobě příliš kritický.

Nikdy nezapomeň, že Jehova od nás nevyžaduje dokonalost, ale očekává, že mu budeme sloužit věrně. (1. Korinťanům 4:2) Pokud se o to snažíš, můžeš být sám se sebou spokojený — a to i navzdory své nedokonalosti.

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Hodně lidí dnes považuje homosexualitu za něco normálního. Jak se na ni máš dívat ty? Co když tě přitahuje někdo stejného pohlaví?

BIBLICKÝ TEXT

„Na zemi [není] žádný spravedlivý člověk, který stále činí dobro a nehřeší.“ (Kazatel 7:20)

TIP

Odložil(a) jsi nějaký úkol jenom ze strachu, že ho nezvládneš dokonale? Urči si datum, kdy ho dokončíš.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Jehova je dokonalý, ale v tom, co vyžaduje od nedokonalých lidí, se neprojevuje jako perfekcionista. Jeho požadavky nejsou ani nerozumné, ani nerealistické.

MŮJ PLÁN

Když k sobě začnu být příliš kritický/kritická, tak ․․․․․

Když začnu být příliš kritický/kritická k druhým, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Máš v nějakých oblastech sklon dávat si laťku příliš vysoko? Pokud ano, v jakých?

● Které biblické pasáže jsou pro tebe dokladem toho, že Jehova Bůh od svých služebníků neočekává dokonalost?

● Proč můžeš druhé svým perfekcionismem odrazovat?

● Jak bys chtěl(a) v budoucnosti reagovat, když uděláš nějakou chybu?

[Praporek na straně 226]

„Snažit se dělat, co je v tvých silách, je něco jiného než snažit se dělat všechno dokonale. To první je rozumné, to druhé ne.“ Megan

[Rámeček na straně 228]

Perfekcionismus a přátelství

Odepsal jsi některé lidi jen proto, že pro tebe nejsou dost dobří? Nebo se druzí vyhýbají tobě, protože máš na přátele příliš vysoké nároky? Bible nám radí: „Nestaň se příliš spravedlivým, ani se neukazuj jako nadměrně moudrý. Proč by sis měl způsobit zpustošení?“ (Kazatel 7:16) Perfekcionista si působí „zpustošení“ neboli škodí sám sobě například tak, že od sebe odrazuje ty, kdo by se jinak mohli stát jeho přáteli. „Nikdo není rád s lidmi, kteří v něm vyvolávají špatné pocity,“ říká Amber. „Zažila jsem, že perfekcionisté ztratili dobré přátele kvůli úplným maličkostem.“

[Obrázek na straně 229]

Snažit se být dokonalý je stejně marné jako snažit se létat