Přejít k článku

Přejít na obsah

Koho můžeš napodobit — Tři Hebrejci

Koho můžeš napodobit — Tři Hebrejci

 Koho můžeš napodobit — Tři Hebrejci

Chananjáš, Mišael a Azarjáš stojí na pláni Dura poblíž Babylónu. Všichni kolem nich se sklánějí až k zemi a uctívají obrovskou sochu. I když na tyto mladé muže okolí vyvíjí tlak a vyhrožuje jim samotný král, neústupně si stojí na svém. Králi Nebukadnecarovi uctivě, ale pevně říkají, že svůj postoj v žádném případě nezmění. (Daniel 1:6; 3:17, 18)

Tito muži byli do vyhnanství v Babylóně odvedeni ještě jako děti. Byli Bohu věrní už v mládí a odmítli jíst cokoli, čím by mohli porušit Boží Zákon. Tím se připravili na zkoušky, které přišly později. (Daniel 1:6–20) Z vlastní zkušenosti věděli, že poslouchat Jehovu je to nejlepší. Chceš se i ty pevně držet Božích měřítek navzdory tlaku vrstevníků? Pokud se už v mládí naučíš poslouchat Jehovu ve zdánlivě malých věcech, připravíš se tak na větší zkoušky, které možná přijdou později. (Přísloví 3:5, 6; Lukáš 16:10)