Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč si přátelé někdy ublíží?

Proč si přátelé někdy ublíží?

 10. KAPITOLA

Proč si přátelé někdy ublíží?

„Kerry byla moje dobrá kamarádka. Neměla auto, a tak jsem ji každý den vyzvedávala z práce. Za chvíli jsem ale začala mít pocit, že mě jenom využívá.

V autě si většinou celou dobu s někým telefonovala nebo psala esemesky. Za to, že ji vozím, mi nikdy ani nepoděkovala a přestala mi přispívat na benzin. O všem mluvila negativně. Zlobila jsem se sama na sebe, že jí to tak dlouho trpím.

Jednou jsem jí vysvětlila, že už pro ni jezdit nemůžu. Od té doby se mi vůbec neozvala. To mě ještě víc utvrdilo v tom, že jsem jí jako kamarádka byla dobrá jen tehdy, když z toho něco měla. Bylo mi to moc líto.“ Nicole

MŮŽE se to stát i nejlepším přátelům. Jeden den se bez sebe nikam nehnou a druhý den spolu ani nepromluví. Jak to, že se hezké přátelství může tak rychle pokazit?

 ● Jeremymu se něco takového stalo, když se jeho dobrý kamarád odstěhoval asi 1 500 kilometrů daleko. „Už mi pak nikdy nezavolal. Dost mě to mrzelo,“ říká Jeremy.

● Kerrin si po pěti letech přátelství začala všímat, že se její nejlepší kamarádka mění. „Její názory a řeči, které vedla, mě začaly znepokojovat,“ říká Kerrin. „O věcech, které pro mě byly důležité, se vyjadřovala negativně a cynicky. Když jsem se s ní o tom snažila mluvit, obvinila mě, že si myslím, že všechno dělám nejlíp, a že mi už nemůže věřit. Tvrdila, že naše přátelství jí nic nedává.“

● Přátelství mezi Glorií a její blízkou kamarádkou skončilo neočekávaně a bez jakéhokoli vysvětlení. „Nejdřív to vypadalo, že si skvěle rozumíme,“ vypráví Gloria. „Říkala, že jsem pro ni jako sestra. Ale pak se mi zničehonic začala vyhýbat a vždycky si vymyslela nějakou trapnou výmluvu.“

● Problém mezi Laurou a Dariou vznikl v momentě, kdy Daria přebrala Lauře jejího kluka. „Dozvěděla jsem se, že si s ním dlouhé hodiny telefonovala, i když jsme spolu ještě chodili,“ říká Laura. „Zradila mě moje nejlepší kamarádka a zároveň jsem přišla o kluka, kterého jsem si chtěla vzít.“

 Proč se to stává?

Chyby děláme všichni. A tak se dá očekávat, že dřív nebo později kamarád udělá nebo řekne něco, co tě bude mrzet. Když se nad sebou upřímně zamyslíš, zřejmě si vzpomeneš na pár situací, kdy i tvoje slova nebo jednání druhým ublížily. (Kazatel 7:22) „Jsme nedokonalí, a tak každý občas udělá něco, čím se toho druhého dotkne,“ říká Lisa. Když to mezi vámi zaskřípe kvůli nějakému nedorozumění, většinou se to dá vyřešit krátkým rozhovorem.

Jindy možná problémy nejsou způsobeny jen jednou událostí, ale tím, že si postupně uvědomujete, že nemáte až tolik společného, jak jste si na začátku mysleli. Nezapomeň, že během dospívání se mění jak tvoje zájmy, tak i zájmy toho druhého. Co můžeš dělat, když máš pocit, že se od sebe vzdalujete?

Jak přátelství zachránit

Co uděláš, když se ti roztrhne nějaké oblíbené oblečení? Vyhodíš ho, nebo uděláš něco pro to, aby se dalo zase nosit? Určitě to bude hodně  záviset na tom, jak moc je roztržené a jak moc ti na něm záleží. Jestli máš pocit, že se bez něj prostě neobejdeš, určitě se ho budeš snažit zachránit. A zachránit se často dá i pokažené přátelství. Hodně záleží na tom, co se stalo a jak moc je pro tebe důležité. *

Pokud ti například někdo z tvých přátel řekl nebo udělal něco nelaskavého, možná to dokážeš přejít, když se budeš řídit radou ze Žalmu 4:4: „Vypovídejte se ve svém srdci, na lůžku, a mlčte.“ Než nad vaším přátelstvím zlomíš hůl, dobře si to promysli. Udělal to ten druhý úmyslně? Pokud nemáš jistotu, že to tak bylo, snaž se nepřipisovat mu špatné pohnutky. Často lze ‚množství hříchů přikrýt láskou‘. (1. Petra 4:8)

Můžeš taky přemýšlet o tom, jestli na celé situaci nemáš svůj podíl i ty. Pokud například tvůj kamarád vyzradí  nějaké důvěrné informace, nemůže to být tak, že vůbec nebylo nutné ho jimi zatěžovat? Nebo když se ti někdo posmívá, můžeš uvažovat o tom, jestli to není i tvoje vina — možná mluvíš příliš nebo říkáš nesmysly. (Přísloví 15:2) Pokud to tak je, polož si otázku: Musím na sobě něco změnit, aby mě můj kamarád bral vážně?

„Můžeme si promluvit o tom, co se stalo?“

Co když máš ale pocit, že to, co se stalo, jen tak přejít nedokážeš? Pak by asi bylo nejlepší si s kamarádem promluvit. Nedělej to ale ve chvíli, kdy tebou cloumá vztek. Bible totiž říká: „Rozvzteklený muž popouzí ke sváru, ale kdo je pomalý k hněvu, utišuje hádku.“ (Přísloví 15:18) Než tedy začneš něco řešit, počkej, až se uklidníš.

Když se rozhodneš si s kamarádem promluvit, nezapomeň, že tvým cílem není ‚odplácet zlé zlým‘. (Římanům  12:17) Naopak chceš situaci vyřešit a vaše přátelství zachránit. (Žalm 34:14) Mluv proto upřímně a otevřeně. Můžeš třeba říct: „Jsme přece kamarádi. Můžeme si promluvit o tom, co se stalo?“ Když zjistíš, v čem je problém, bude pro vás snazší přátelství obnovit. A i když na to ten druhý nezareaguje, budeš mít dobrý pocit, že ty ses o to alespoň pokusil.

Je pravda, že „existují druhové, kteří mají sklon rozbít se navzájem na kusy“, ale také „existuje přítel, který přilne těsněji než bratr“. (Přísloví 18:24) I mezi nejlepšími přáteli samozřejmě občas vznikne napětí. Jestliže k tomu dojde, ze všech sil se snaž vaše přátelství zachránit. Když se snažíš neshody řešit, ukazuješ tím, že se z tebe stává zralý člověk.

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 1. DÍLE, V 8. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Někteří tvoji vrstevníci spolu celé hodiny komunikují přes internet. Co se jim na tom líbí?

[Poznámka pod čarou]

^ 15. odst. Přátelství s některými lidmi možná ani nestojí za to, aby se ho člověk snažil udržet. Zvlášť to platí v případě, kdy jejich chování už není v souladu s křesťanskými měřítky. (1. Korinťanům 5:11; 15:33)

BIBLICKÝ TEXT

„Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem.“ (Římanům 12:18)

TIP

Než uděláš nějaké závěry, snaž se zjistit, jak to vidí ten druhý. (Přísloví 18:13)

VÍŠ, ŽE . . . ?

Ve správně fungujícím vztahu nechávají přátelé jeden druhého volně dýchat. (Přísloví 25:17) Když někdo chce mít svého kamaráda vždycky jen pro sebe, jejich přátelství to jedině uškodí.

MŮJ PLÁN

Když si chci s kamarádem/kamarádkou promluvit o tom, že mi nějak ublížil(a), můžu začít třeba takhle: ․․․․․

I když kamarád(ka) udělá něco, co mě naštve, pokusím se naše přátelství zachránit tak, že ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

Proč se někdy přátelé navzájem odcizí?

Pokud ti kamarád(ka) ublíží, přes co se dokážeš přenést a o čem už si budeš chtít promluvit?

Co se můžeš naučit z toho, když ti kamarád(ka) ublíží?

Jak můžeš do značné míry předejít tomu, aby ti někdo z tvých přátel ublížil?

[Praporek na straně 95]

„Kdyby to šlo vrátit, tak bych už od našeho přátelství neočekával dokonalost. Snažil bych se kamarádovi víc naslouchat, pomáhat a nezveličovat jeho chyby. Teď už vím, že dobří přátelé se poznají podle toho, že společně dokážou překonat různé náročné situace a problémy.“ Keenon

[Obrázek na straně 94]

Podobně jako roztržené oblečení, i pokažené přátelství se dá zachránit