Přejít k článku

Přejít na obsah

Co když jsem z chudé rodiny?

Co když jsem z chudé rodiny?

 20. KAPITOLA

Co když jsem z chudé rodiny?

Mladý Ivan z východní Evropy nemá na to, aby si koupil takové oblečení a elektroniku, jaké si mnozí mladí lidé na západě dovolit můžou. Tato situace ho trápí natolik, že se chce přestěhovat do Rakouska. Myslíš, že je Ivan chudý?

□ Ano □ Ne

O tisíce kilometrů dál, v jedné vesnici v jižní Africe, žije mladý Loyiso. Jeho rodina bydlí v malé chatrči. Loyiso závidí mladým lidem z blízkého města, kteří žijí v „úžasném přepychu“ — mají doma elektřinu a tekoucí vodu. Myslíš, že je Loyiso chudý?

□ Ano □ Ne

CHUDOBA je samozřejmě relativní pojem a v různých zemích znamená něco jiného. Ivan si například myslel, že je chudý, ale ve srovnání s Loyisem žil v hotovém přepychu. Je smutnou skutečností, že i když je možná tvoje rodina velmi chudá, existují lidé, kteří jsou na tom ještě hůř. To tě ale asi moc neutěší, pokud nemáš pořádné oblečení do školy nebo nemáte takové základní věci, jako je tekoucí voda.

Někteří mladí lidé, kteří vyrůstají v chudé rodině, mají nízké sebevědomí a bojují s pocity méněcennosti, a tak hledají únik v alkoholu a drogách. Ale snaha uniknout před skutečnostmi celou situaci jen zhoršuje. Ti, kdo se opíjejí,  zjistí, že alkohol „uštkne právě jako had a vylučuje jed jako zmije“. (Přísloví 23:32) Maria, dívka z chudé neúplné rodiny z Jihoafrické republiky, říká: „Snaha uniknout realitě víc problémů způsobí, než vyřeší.“

Ty sice možná svoje problémy alkoholem a drogami neřešíš, ale přesto můžeš mít pocit, že tvoje situace je beznadějná. Co můžeš dělat? Klíčem, který ti pomůže se z pout beznaděje osvobodit, jsou praktické biblické rady. Díky nim si taky dokážeš vypěstovat pozitivní přístup. Jak ale na to?

Zaměřuj se na to, co hodnotného máš

Důležitým krokem je nezaměřovat se na to, co nemáš, ale na to, co máš. Takové věci jako domov a láskyplná rodina jsou rozhodně mnohem hodnotnější než peníze. Jedno biblické přísloví říká: „Lepší je jídlo ze zeleniny tam, kde je láska, než býk krmený u jeslí a s ním nenávist.“ (Přísloví 15:17) A mladí křesťané mají ještě něco mimořádně hodnotného — podporu ‚celého společenství bratrů‘. (1. Petra 2:17)

Může ti taky pomoct, když budeš mít k hmotným věcem, které vlastníš, pozitivnější postoj. Možná žiješ ve skromném, nebo dokonce primitivním příbytku a nosíš staré, obnošené nebo spravované oblečení. Asi si taky přeješ mít aspoň trochu pestřejší stravu. Ale potřebuje člověk moderní oblečení nebo nejnovější vybavení domácnosti k tomu, aby dělal radost Bohu? Potřebuje k životu nebo k dobrému zdraví různé pochoutky? To asi ne. Apoštol  Pavel získal v tomto ohledu cennou zkušenost. Zažil jak bohatství, tak i chudobu. (Filipanům 4:12) K jakému závěru došel? „Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.“ (1. Timoteovi 6:8, Ekumenický překlad)

Eldred z Jihoafrické republiky, který vyrůstal v chudé rodině, vypráví: „Prostě jsme se smířili s tím, že máme málo peněz a že nemůžeme mít všechno, co bychom si přáli.“ Eldred vzpomíná, že když se mu prošoupaly kalhoty do školy, maminka je pořád dokola záplatovala. „Spolužáci se mi někdy posmívali, ale hlavní bylo, že máme co na sebe a že naše oblečení je čisté.“

Získej sebeúctu

Přemýšlej o zkušenosti jedenáctiletého Jamese. Se svojí maminkou a sestrou žil ve slumu poblíž Johannesburgu v Jihoafrické republice. V hmotném ohledu neměli skoro nic. Přesto James vlastnil něco hodnotného — čas a energii. A rád je využíval k tomu, aby pomáhal druhým. Každý víkend jako dobrovolník pracoval  na stavbě sálu Království svědků Jehovových. Nejenže se díky této práci nenudil, ale taky věděl, že dělá něco smysluplného. Získal tak větší sebeúctu. Shrnul to slovy: „Po celodenní práci na stavbě mám opravdu dobrý pocit.“

Jinou užitečnou činností je mluvit s druhými o Bibli ve službě dům od domu. (Matouš 24:14) Mladí svědkové Jehovovi to dělají pravidelně. Při tom lidem dávají naději na lepší budoucnost a taky získávají větší sebeúctu. Je pravda, že si touto činností nic nevydělají. Ale vzpomeň si na slova, která Ježíš adresoval křesťanům ve starověké Smyrně. I když byli docela chudí, byli oddaní Bohu, a Ježíš jim proto mohl říct: „Znám tvé soužení a chudobu — ale jsi bohatý.“ Díky tomu, že aktivně projevovali víru v Ježíšovu výkupní oběť,  získali nakonec nesmírné bohatství, totiž nesmrtelnost. (Zjevení 2:9, 10)

Dívej se do budoucnosti s nadějí

Ať už jsi z bohaté nebo chudé rodiny, můžeš si vytvořit blízký vztah k Bohu. Bible říká: „Bohatý a ten, kdo má málo prostředků, se setkali. Původce jich všech je Jehova.“ (Přísloví 22:2) Tato skutečnost už pomohla vyrovnat se s chudobou tisícům mladých svědků Jehovových. Uvědomují si, že štěstí nezávisí na věcech, které člověk vlastní, ale na tom, zda je přítelem Jehovy Boha. Ten své přátelství nabízí všem, kdo mu chtějí sloužit, a dává naději na život ve světě, kde už chudoba nikoho trápit nebude. (2. Petra 3:13; Zjevení 21:3, 4)

Do té doby rozumně využívej to, co máš. Dívej se do budoucnosti s nadějí. Střádej si poklady v nebi. (Matouš 6:19–21) A pamatuj na to, že chudoba není nezvládnutelný problém.

BIBLICKÝ TEXT

„I když má někdo hojnost, jeho život nevyplývá z věcí, které vlastní.“ (Lukáš 12:15)

TIP

Nehraj hazardní hry, nekuř a neopíjej se. Pokud to dělá někdo jiný z tvé rodiny, můžeš mu dát dobrý příklad tím, že ty takové věci dělat nebudeš.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Ten, kdo uplatňuje zásady z Bible, se může naučit být spokojený za jakýchkoli okolností. (Filipanům 4:12, 13; 1. Timoteovi 6:8; Hebrejcům 13:5)

MŮJ PLÁN

Co hodnotného mám ․․․․․

Na pomoc druhým to využiju tak, že ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč je chudoba relativní pojem?

● Proč není rozumné, když se člověk snaží realitě uniknout tak, že bere drogy, opíjí se nebo užívá jiné návykové látky?

● Které praktické kroky ti pomůžou chudobu zvládat?

[Praporek na straně 168]

„I když jsem byl chudý a moje situace mi připadala beznadějná, bylo mi jasné, že když se přidám k nějakému gangu nebo začnu krást, nic se tím nevyřeší. Hodně mých vrstevníků, kteří něco takového udělali, jsou dnes ztroskotanci závislí na alkoholu a drogách nebo jsou ve vězení.“ George

 [Rámeček a obrázky na straně 164]

Zvláštní tabulka

Mám se přestěhovat do jiné země?

Někteří mladí lidé se chtějí přestěhovat do jiné země, aby mohli vydělávat víc peněz, ať už pro svou potřebu nebo pro potřeby své rodiny. Jiní se chtějí naučit cizí jazyk, získat vyšší vzdělání nebo utéct před problémy, které mají doma. Někteří mladí křesťané se zase stěhují do míst, kde je víc zapotřebí kázat. Rozhodnutí přestěhovat se do jiné země je závažné a člověk by si to měl pořádně promyslet. Pokud tedy o něčem takovém uvažuješ, přečti si následující biblické verše a přemýšlej o nich. Polož si uvedené otázky, a odpovědi si napiš. Než se rozhodneš, modli se k Bohu o vedení.

□ Jaké zákonné požadavky musím splnit? (Římanům 13:1)

□ Na kolik mě přestěhování nakonec vyjde? (Lukáš 14:28)

□ Co dělám už teď pro to, abych dokázal(a), že se o sebe v cizině zvládnu postarat? (Přísloví 13:4)

□ Co mi poradili zkušení lidé, kteří už v cizině žijí? (Přísloví 1:5)

□ Co si o tom myslí rodiče? (Přísloví 23:22)

□ Proč se chci přestěhovat? (Galaťanům 6:7, 8)

□ Pokud budu bydlet s dalšími lidmi, pomůže mi jejich společnost udržet si dobré duchovní návyky? (Přísloví 13:20)

□ Jaké nebezpečí mi hrozí v morálním, fyzickém nebo duchovním ohledu? (Přísloví 5:3, 4; 27:12; 1. Timoteovi 6:9, 10)

□ Co od života v cizině můžu realisticky očekávat? (Přísloví 14:15)

[Obrázek na straně 167]

Biblické rady jsou klíčem, který ti pomůže osvobodit se z pout beznaděje