Přejít k článku

Přejít na obsah

Koho můžeš napodobit — Pavel

Koho můžeš napodobit — Pavel

 Koho můžeš napodobit — Pavel

Apoštol Pavel nic nepředstírá. Upřímně přiznává: „Když si přeji činit, co je správné, je u mne, co je špatné.“ Pavel má dobré srdce. Říká: „Podle člověka, jímž jsem ve svém nitru, mám skutečně potěšení v Božím zákoně.“ V čem je tedy problém? Pavel vysvětluje: „Spatřuji jiný zákon, jenž válčí proti zákonu mé mysli a vede mě do zajetí zákona hříchu, který je v mých údech.“ Pavel je ze svých chyb nešťastný. Prohlašuje: „Já ubohý člověk!“ (Římanům 7:21–24)

Cítíš se kvůli svým chybám podobně? Pokud ano, nezapomeň, že Pavel si kromě svých chyb uvědomoval i to, že za lidi jako on zemřel Kristus. Proto zvolal: „Díky Bohu prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Pána!“ (Římanům 7:25) Pavel považoval výkupné za osobní dar. Napsal: „[Boží Syn] miloval a vydal se za mne.“ (Galaťanům 2:20) Když tě tedy přepadne sklíčenost, přemýšlej o výkupném. A pokud tě tvoje chyby srážejí, nezapomeň, že Kristus nezemřel za dokonalé lidi, ale za hříšníky.