Přejít k článku

Přejít na obsah

Čeho chci v životě dosáhnout?

Čeho chci v životě dosáhnout?

 38. KAPITOLA

Čeho chci v životě dosáhnout?

„Dřív jsem o budoucnosti vůbec nepřemýšlel. Jak se ale blížil konec školy, začalo mi docházet, že mě čeká opravdový život, opravdová práce a opravdové účty.“ Alex

PŘEDSTAV si, že se chystáš na dalekou cestu. Asi se nejdřív podíváš do mapy, abys zjistil, která trasa bude nejlepší. A podobné to je, když plánuješ svoji budoucnost. „Máš spoustu možností,“ říká Michael, který slouží v jedné z odboček svědků Jehovových. Podle čeho si z nich vybrat? Michael pokračuje: „Záleží na tom, jaké máš cíle.“

Na cíl, který si v životě dáš, se můžeš dívat jako na doslovný cíl cesty. Pokud se budeš jen tak potulovat, asi do něj nikdy nedorazíš. Mnohem lepší je vyndat mapu a rozhodnout se, kterou cestou se vydáš. Takový přístup je v souladu s vybídkou v Příslovích 4:26, kde se píše: „Uhlaď dráhu pro svou nohu.“ V jiném překladu Bible tento verš zní: „Měl bys vědět, kterým směrem jít.“ (Contemporary English Version)

 V životě tě čeká mnoho důležitých rozhodnutí, například ohledně tvého vztahu k Bohu, zaměstnání, manželství a rodiny. Pokud budeš vědět, kterým směrem chceš jít, bude pro tebe snazší rozhodovat se moudře. Při přemýšlení o tom, čeho chceš v životě dosáhnout, bys neměl zapomenout na něco velmi důležitého.

„Pamatuj na svého Tvůrce“

Pokud chceš být v životě opravdu šťastný, musíš se řídit slovy moudrého krále Šalomouna: „Pamatuj na svého Tvůrce ve dnech svého mládí.“ (Kazatel 12:1, Bogner) To znamená, že tvoje rozhodnutí by měla vycházet z toho, že chceš dělat radost Bohu.

Proč by měl být Bůh ve tvém životě na prvním místě? Ve Zjevení 4:11 Bible říká: „Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože,  přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“ Všichni ti, kdo žijí v nebi i na zemi, by měli být Stvořiteli vděční. Jsi i ty vděčný za to, že ti dal „život, dech a všechno“? (Skutky 17:25) Nechceš pro Jehovu Boha udělat něco, čím mu dáš najevo, že si toho vážíš?

Mnoho mladých svědků Jehovových na svého Stvořitele nezapomíná a službě jemu věnuje hodně svého času. Takový život vůbec není nudný. Uvažuj o různých možnostech, které se nabízejí.

Průkopnická služba. Pravidelní průkopníci tráví ve službě mnoho hodin. Díky školení a získaným zkušenostem se stávají schopnými učiteli Bible.

Služba tam, kde je to víc zapotřebí. Někteří se stěhují do míst, kde je jen málo zvěstovatelů Království. Jiní se učí cizí jazyk a pak pomáhají v cizojazyčném sboru někde v okolí, nebo se dokonce stěhují do jiné země. *

Misionářská služba. Zkušení průkopníci, kteří jsou zdraví a po psychické i fyzické stránce odolní, jsou vyškoleni  pro službu v zahraničí. Misionáři vedou zajímavý a uspokojující život.

Služba v betelu. Členové rodiny betel slouží v odbočkách svědků Jehovových. V některých zemích se podílejí na výrobě a rozvážení biblické literatury.

Mezinárodní stavební činnost. Mezinárodní služebníci cestují do různých zemí a pomáhají tam na stavbách sálů Království, sjezdových sálů a odboček.

Škola služebního vzdělávání. Svobodní starší a služební pomocníci, kteří splňují určité požadavky, se školí v organizačních záležitostech a veřejném řečnictví. Někteří z absolventů jsou pak posláni do zahraničí.

Přemýšlej o tom, jak svého cíle dosáhneš

Celodobá služba je chvályhodný cíl a přináší hodně radosti a požehnání. Je ale nutné dobře si všechno promyslet a naplánovat. Polož si třeba otázku: Mám nějaké schopnosti, díky nimž si najdu zaměstnání, které mě uživí?

 Například Kelly měla jasný cíl — chtěla sloužit jako pravidelná průkopnice. Přemýšlela proto, jaké povolání si má zvolit. Říká: „Musela jsem si vybrat něco, co mě při službě uživí.“

Při střední škole si udělala odborný kurz, díky kterému svého hlavního cíle dosáhla. Vysvětluje: „Chtěla jsem se věnovat celodobé službě. Všechno ostatní bylo druhořadé.“ Kelly toho vůbec nelituje. „Bylo to to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat.“

Nech si poradit

Když cestuješ neznámým územím, pravděpodobně přijde chvíle, kdy se budeš muset zeptat na cestu. A rady od druhých se ti budou hodit i při plánování budoucnosti. V Příslovích 20:18 se říká: „Radou jsou pevně založeny plány.“

 Důležitým zdrojem takových rad jsou tvoji rodiče. Můžeš se obrátit i na zkušené křesťany, z jejichž života je patrné, že se spoléhají na moudrost od Boha. Roberto, kterému je něco přes dvacet a slouží v betelu, doporučuje: „Ve svém sboru nebo v okolí se porozhlédni po dospělých, kteří pro tebe můžou být vzorem.“

A především to je Jehova, kdo ti chce pomoct, aby ses v životě rozhodl tak, že ti to přinese skutečné štěstí. A tak ho pros, aby ti pomohl chápat, ‚jaká je jeho vůle‘ ohledně tvé budoucnosti. (Efezanům 5:17) Za všech okolností se řiď vybídkou z Přísloví 3:5, 6: „Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní porozumění. Všímej si ho na všech svých cestách, a sám napřímí tvé stezky.“

Další informace najdeš na DVD „Mladí lidé se ptají — Čeho chci v životě dosáhnout?“. Je k dispozici ve víc než 30 jazycích

[Poznámka pod čarou]

BIBLICKÝ TEXT

„‚Vyzkoušejte mě . . .,‘ řekl Jehova vojsk, ‚zda vám neotevřu nebeské propusti a opravdu na vás nevyleji požehnání, až již nebude nedostatek.‘“ (Malachiáš 3:10)

TIP

Popovídej si s několika křesťany, kteří jsou už mnoho let v celodobé službě. Zeptej se jich, proč si tuto životní dráhu vybrali a co jim to přináší.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Podobně jako spotřebiče fungují díky elektrickému proudu, i ty můžeš ve službě Bohu hodně dokázat díky působení svatého ducha. (Skutky 1:8)

MŮJ PLÁN

O tom, co mám dělat, aby mi služba přinášela větší radost, si popovídám s ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Jaké máš schopnosti?

● Jak je můžeš využít ve službě pro Jehovu?

● Který druh celodobé služby zmíněný v této kapitole tě láká nejvíc?

[Praporek na straně 313]

„Moc obdivuju svoje rodiče. Silně na mě zapůsobila jejich horlivost ve službě Jehovovi, způsob, jak zvládali finanční problémy, a to, že mě povzbuzovali k celodobé službě.“ Jarrod

 [Rámeček na straně 314]

Zvláštní tabulka

Moje cíle

Zaškrtni, jaké cíle si chceš dát. Tam, kde je volné místo, doplň svůj konkrétní cíl nebo si napiš nějaký další.

Kazatelská služba

□ Svůj podíl na službě zvýším na hodin ․․․․․ za měsíc

□ Každý měsíc rozšířím ․․․․․ kusů literatury

□ Při rozhovorech o své víře budu používat Bibli

□ Každý měsíc vykonám ․․․․․ opětovných návštěv

□ Zahájím s někým biblické studium

Další cíle: ․․․․․

Osobní studium

□ Každý den si přečtu ․․․․․ stránek z Bible

□ Budu se připravovat na všechna shromáždění

□ Prostuduju si tato témata: ․․․․․

Aktivita ve sboru

□ Na každém shromáždění dám aspoň jeden komentář

□ Půjdu si popovídat s někým starším, koho bych rád(a) poznal(a) líp

□ Navštívím některého letitého nebo nemocného člena sboru

Další cíle: ․․․․․

Dnešní datum: ․․․․․

Za půl roku se k tomuto seznamu vrať a zhodnoť svůj pokrok. Svoje cíle můžeš podle potřeby upravit nebo přidat další.

[Obrázek na straně 312]

Když budeš mít v životě konkrétní cíle, nebudeš plýtvat energií na to, co nepřináší žádné výsledky