Přejít k článku

Přejít na obsah

Pro rodiče

Pro rodiče

 Pro rodiče

Mladým lidem může období dospívání připadat jako chůze po laně. Každý jejich krok provází nejistota, nebo dokonce strach. Jako rodiče byste je toho možná rádi ušetřili. To samozřejmě nejde, ale podobně jako provazochodci pomáhá udržet rovnováhu tyč, i vy můžete dětem pomoct k tomu, aby došly do cíle a aby se z nich stali zodpovědní dospělí. Nikdo jiný to nemůže udělat líp než vy.

Že se to snadněji řekne, než udělá? To je pravda. Možná máte pocit, že ještě včera byl váš syn neposedné batole, které nezavřelo pusu, a dneska je z něj uzavřený puberťák, ze kterého musíte páčit každé slovo. Ještě nedávno chtěla vaše malá holčička chodit všude s vámi, a dneska by se nejradši hanbou propadla, když se s rodiči má ukázat někde na veřejnosti.

Přesto se tváří v tvář těmto změnám nemusíte cítit bezradní. Máte k dispozici zdroj moudrých rad, který může vás i vaše děti vést. Tímto zdrojem je Boží Slovo, Bible.

V 2. díle knihy Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi vaše děti najdou logické úvahy a účinné rady založené na Bibli. Když se podíváte na obsah na stranách 4 a 5, zjistíte, jaká různorodá témata tato publikace rozebírá. Nabízí ale mnohem víc než jen strohé informace. Seznamte se s některými jejími rysy:

(1) Tato kniha čtenáře aktivně zapojuje. Na mnoha místech je mladý člověk vybídnut, aby si zapsal odpovědi a reakce na různé otázky a vyjádření. Například na stranách 132 a 133 najde tabulku nazvanou „Strategie boje s tlakem vrstevníků“. Na jejím základě může přemýšlet o některých náročných situacích a o tom, jak na ně reagovat. Na konci každého z devíti oddílů je také stránka  nadepsaná „Moje poznámky“, kam si váš syn nebo dcera může zapsat názory a postřehy ohledně informací uvedených v daném oddíle.

(2) Tato kniha vede mladé lidi k tomu, aby s rodiči otevřeně komunikovali. Například na stranách 63 a 64 je rámeček s názvem „Jak si můžu o sexu promluvit s tátou nebo s mámou?“. Na konci každé kapitoly je také rámeček „K zamyšlení“. Může sloužit nejenom k zopakování myšlenek z dané kapitoly, ale i jako základ pro společný rozhovor. Každá kapitola kromě toho obsahuje „Můj plán“, kde má čtenář doplnit větu „Mámy a/nebo táty se chci zeptat“. Mladé lidi to podnítí, aby využili pomoc, kterou jim vy, rodiče, během náročných let dospívání můžete poskytnout.

Jedno upozornění: Pokud chcete, aby se váš syn nebo dcera nebáli si do knihy otevřeně zapisovat svoje názory, musíte v tomto ohledu respektovat jejich soukromí. Je docela možné, že vám později sami řeknou, co si tam napsali.

Pořiďte si vlastní výtisk této knihy a pečlivě si ji přečtěte. Při čtení si zkuste vzpomenout na těžké chvíle, zmatek a úzkost, které jste během dospívání zažívali vy sami. Když se to bude hodit, některé ze svých zážitků dětem vyprávějte. Povzbudíte je tím, aby se vám také svěřovaly. Dobře jim pak naslouchejte. Pokud máte pocit, že vaše snaha o komunikaci nikam nevede, nevzdávejte to. I když to tak možná nevypadá, děti většinou dají víc na to, co jim říkají rodiče, než na to, co slyší od vrstevníků.

Jsme rádi, že jsme mohli pro vás i vaše děti připravit tuto pomůcku s biblickými radami, a modlíme se, aby byla pro vaši rodinu přínosem.

Vydavatelé