Přejít k článku

Přejít na obsah

Co můžu dělat proti osamělosti?

Co můžu dělat proti osamělosti?

 9. KAPITOLA

Co můžu dělat proti osamělosti?

Venku je krásně a ty nemáš co dělat. To se ale nedá říct o tvých přátelích. Všichni někde jsou a dobře se baví. S tebou už zase nepočítali. To, že tě nikdo nikam nepozval, je samo o sobě docela nepříjemné, ale ještě horší jsou závěry, které z toho možná děláš. „Asi je na mně něco divného,“ říkáš si. „Proč o moji společnost nikdo nestojí?“

 MOŽNÁ je ti popsaná situace poněkud povědomá. Může ti připadat, že mezi tebou a tvými vrstevníky je nepřekonatelná propast. Pokaždé když se s někým chceš dát do řeči, je pro tebe těžké vysoukat ze sebe i jen holou větu. A když už v nějaké společnosti jsi, tvoje stydlivost tě zažene do kouta. Proč je tak těžké normálně se s někým bavit?

Ať už jsou příčiny jakékoli, na své straně propasti nemusíš zůstat! Existují totiž způsoby, jak ji překlenout. Jaké to jsou?

1. propast: Nízké sebevědomí. Někteří mladí lidé se neustále podceňují. Jsou přesvědčeni, že je nikdo nemá rád a že by k rozhovoru stejně nedokázali přispět ničím hodnotným. Připadáš si tak i ty? Pokud ano, nízké sebevědomí může propast mezi tebou a tvými vrstevníky prohlubovat.

Jak ji překlenout: Zaměřuj se na své klady. (2. Korinťanům 11:6) Polož si otázku: Jaké jsou moje silné stránky? Přemýšlej o tom, co ti jde dobře nebo které dobré vlastnosti máš. Napiš to sem:

․․․․․

 Určitě máš i nějaké chyby a je dobře, že o nich víš. (1. Korinťanům 10:12) Ale taky máš co nabídnout. Když si budeš připomínat své kladné stránky, získáš větší sebedůvěru a přestaneš se na sebe dívat tak negativně.

2. propast: Stydlivost. Chceš se s někým dát do řeči, ale když se ti k tomu naskytne příležitost, nedokážeš zformulovat smysluplnou větu. „Mám pocit, že se celý život jen stydím,“ stěžuje si 19letá Elizabeth. „Je pro mě strašně těžké povídat si s lidmi na shromáždění. Ty, kdo to umí, opravdu obdivuju.“ Pokud ti takové pocity nejsou cizí, možná si myslíš, že tahle propast se prostě překlenout nedá.

Jak ji překlenout: Upřímně se zajímej o druhé. Neboj se, že se z tebe hned musí stát extrovert. Začni tím, že zajdeš jen za jedním člověkem. Jorge říká: „Už to, když se druhých zeptáš, jak se jim daří nebo jakou mají práci, ti pomůže, abys je líp poznal.“

Co ti může pomoct? Neomezuj se jen na lidi ve svém věku. Někteří blízcí přátelé, o kterých se píše v Bibli, mezi sebou  měli velký věkový rozdíl. Byli to například Rut a Noemi, David a Jonatan nebo Timoteus a Pavel. (Rut 1:16, 17; 1. Samuelova 18:1; 1. Korinťanům 4:17) Nezapomeň ani na to, že rozhovor je výměna myšlenek, ne sólové představení. Lidé jsou rádi s někým, kdo jim umí naslouchat. Jestliže tedy máš problémy se stydlivostí, pamatuj na to, že celý rozhovor není jen na tobě.

Napiš si jména dvou dospělých lidí, které chceš líp poznat.

․․․․․

Co kdybys za jedním z nich zkusil zajít a popovídat si s ním? Čím víc se budeš zajímat o ‚celé společenství bratrů‘, tím menší osamělost budeš zažívat. (1. Petra 2:17)

3. propast: Nepříjemné chování. Různí „všeználkové“ mají vždycky po ruce nějakou sarkastickou nebo rádoby vtipnou poznámku. Existují také lidé, kteří se s druhými rádi dohadují a vnucují jim svoje osobní názory. Jsou ‚příliš spravedliví‘, a proto bezmyšlenkovitě odsuzují ty, kdo neodpovídají jejich představám. (Kazatel 7:16) Takové lidi velmi pravděpodobně nemůžeš ani vystát. Co když ale propast mezi tebou a ostatními vznikla kvůli tomu, že se tak chováš ty? Bible říká, že „pošetilý mluví mnoho slov“ a také že „v hojnosti slov nechybí přestupek“. (Kazatel 10:14; Přísloví 10:19)

Jak ji překlenout: Ber ohled na pocity druhých. (1. Petra 3:8) I v případě, že s názory nějakého člověka  nesouhlasíš, můžeš si ho trpělivě vyslechnout. Zaměřuj se na věci, na kterých se shodnete. Když s něčím prostě souhlasit nemůžeš, řekni to mírně a taktně.

Mluv s druhými tak, jak chceš, aby oni mluvili s tebou. Bible nám radí, abychom dělali „všechno bez reptání a dohadování“. (Filipanům 2:14) Když se s lidmi zbytečně dohaduješ, posmíváš se jim, urážíš je nebo je samospravedlivě kritizuješ, jen je tím od sebe odháníš. Druzí tě budou mít mnohem radši, když tvoje řeč bude „vždy laskavá“. (Kolosanům 4:6, Nová smlouva)

Za každou cenu?

Po tomto krátkém zamyšlení nad svojí osobností možná vidíš nějaké způsoby, jak propast mezi tebou a druhými  lidmi překlenout. Musíš se na to ale dívat realisticky. Nedá se očekávat, že tě budou mít rádi všichni. Ježíš řekl, že ty, kdo dělají dobré věci, budou někteří dokonce nenávidět. (Jan 15:19) Nevyplatí se tedy chtít si získat přátele za každou cenu.

Přesto můžeš v rozumné míře — a aniž při tom budeš porušovat biblická měřítka — usilovat o to, aby tě druzí měli rádi. Mladý Samuel, o kterém se píše v Bibli, byl pevně rozhodnutý líbit se Bohu. K čemu to vedlo? Byl „stále milejší jak ze stanoviska Jehovova, tak z lidského“. (1. Samuelova 2:26) Když se budeš snažit, může to platit i o tobě.

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 1. DÍLE, V 8. KAPITOLE

Další informace najdeš na DVD „Mladí lidé se ptají — Jak mohu získat pravé přátele?“. Je k dispozici ve více než 40 jazycích

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Tvůj nejlepší přítel se najednou začne chovat jako tvůj nejhorší nepřítel. Co s tím můžeš dělat?

BIBLICKÝ TEXT

„Kdo velkoryse svlažuje jiné, bude také sám velkoryse svlažován.“ (Přísloví 11:25)

TIP

Snaž se rozhovor udržet v chodu. Když se tě například někdo zeptá, jak bylo o víkendu, neskonči u toho, že „dobře“, ale řekni taky proč. Pak se můžeš zeptat, jak se měl ten druhý.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Bible naznačuje, že problémy se stydlivostí měl i Mojžíš, Jeremjáš a Timoteus. (2. Mojžíšova 3:11, 13; 4:1, 10; Jeremjáš 1:6–8; 1. Timoteovi 4:12; 2. Timoteovi 1:6–8)

MŮJ PLÁN

Největší propast mezi mnou a druhými je to, že ․․․․․

Chci ji překlenout tak, že ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč se možná někteří křesťané cítí osamělí?

● Co ti pomůže dívat se na sebe vyrovnaně a nenechat se pohltit negativním uvažováním?

● Co bys řekl(a) mladšímu bratrovi nebo sestře, kteří se trápí tím, že s nimi nechce nikdo kamarádit?

[Praporek na straně 88]

„Jedna křesťanka se se mnou snažila skamarádit, ale já jsem si jí vůbec nevšímala. Když jsem se s ní nakonec líp seznámila, uvědomila jsem si, jak jsem byla hloupá. I když je o dvacet pět let starší než já, stala se z ní jedna z mých nejlepších kamarádek.“ Marie

[Obrázek na straně 87]

Propast mezi tebou a tvými vrstevníky můžeš překlenout