Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak můžu odolávat tlaku vrstevníků?

Jak můžu odolávat tlaku vrstevníků?

 15. KAPITOLA

Jak můžu odolávat tlaku vrstevníků?

„Ve škole musíš pořád něco řešit — kouření, drogy, sex. Víš, že to, co po tobě ostatní chtějí, je naprostá hloupost. Ale pak se dostaneš do situace, kdy už prostě nechceš být za zbabělce, který pořád couvá.“ Eve

CHTÍT, aby tě ostatní brali, je úplně normální. A přesně díky téhle přirozené touze tlak vrstevníků funguje. Pokud tě například vychovali křesťanští rodiče, pak víš, že takové věci jako předmanželský sex a opíjení se jsou špatné. (Galaťanům 5:19–21) Ale hodně tvých vrstevníků se tě k tomu snaží zlákat. Dělají snad takové věci proto, že si to promysleli a sami se pro to rozhodli? Pravděpodobně ne. Většinou  je to tak, že se v těchto otázkách nechávají ovlivnit svým okolím. Chtějí někam zapadat, a tak dovolí, aby jejich názory formovali druzí. Děláš to taky? Nebo máš odvahu si za svým přesvědčením stát?

Nejméně při jedné příležitosti podlehl nátlaku okolí i Mojžíšův bratr Áron. Když ho obklopili Izraelité a naléhali na něj, aby jim vyrobil boha, udělal přesně to, co po něm chtěli. (2. Mojžíšova 32:1–4) Takhle se zachoval muž, který předtím stál před faraónem a odvážně mu oznamoval poselství od Boha! (2. Mojžíšova 7:1, 2, 16) Když na něj ale tlačili členové jeho národa, Áron jim nedokázal vzdorovat. Zjevně pro něj bylo jednodušší postavit se egyptskému králi než ostatním Izraelitům.

A jak jsi na tom ty? Je pro tebe těžké obhájit před druhými to, o čem víš, že je to správné? Chceš umět odolávat tlaku vrstevníků, aniž v takových situacích budeš vypadat nervózně a zbaběle? Můžeš to dokázat! Důležité je rozpoznat, kdy takový nátlak hrozí, a předem se rozhodnout, jak budeš jednat. Pomůžou ti k tomu následující čtyři kroky.

1. Předvídej. (Přísloví 22:3) To, že se schyluje k nějakému problému, člověk často může poznat už předem. Například vidíš, že směrem k tobě  jde skupina spolužáků, kteří kouří. Jaká je pravděpodobnost, že nabídnou cigaretu i tobě? Když budeš problémy předvídat, dokážeš se jim buď vyhnout nebo se k nim postavit čelem.

2. Uvažuj. (Hebrejcům 5:14) Můžeš si položit otázku: Jak se budu cítit, když tlaku podlehnu? Možná se na nějakou dobu zalíbíš svým spolužákům. Ale jak ti bude pak, až budeš s rodiči nebo se spolukřesťany? Udělal bys jen proto, aby tě tvoji spolužáci brali, něco, kvůli čemu ztratíš přízeň Boha?

3. Vyber si. (5. Mojžíšova 30:19) Dřív nebo později si každý Boží služebník bude muset vybrat — buď věrnost Bohu a s ní spojená požehnání, nebo nevěrnost a její trpké následky. Například Josef, Job a Ježíš se rozhodli správně, zatímco jiní, jako byli Kain, Esau a Jidáš, se rozhodli špatně. Teď je řada na tobě. Co si vybereš ty?

4. Jednej. Možná ti připadá, že to je to nejtěžší. Ale tak to vůbec není! Pokud sis už promyslel, jaké následky by tvoje jednání mělo, a rozhodl ses, co si vybereš, dát najevo svůj postoj může být překvapivě snadné — a stojí to za to. (Přísloví 15:23) Neboj se, nemusíš hned spolužákům začít přednášet o Bibli. Jednoduché, ale pevné ne může úplně stačit. Nebo své rozhodnutí můžeš vyjádřit třeba takhle:

„Se mnou nepočítejte!“

„Tohle já nedělám!“

„Myslel(a) jsem, že mě už znáte!“

Důležité je reagovat pohotově a bez váhání. Když to uděláš, možná tě překvapí, jak rychle to spolužáci vzdají. Co  když se ti ale začnou posmívat? Co když ti řeknou, že jsi srab? Uvědom si, že takové poznámky nejsou nic jiného než tlak vrstevníků. Jak na to můžeš reagovat? Máš nejmíň tři možnosti.

Těm, kdo se ti posmívají, můžeš dát za pravdu. („Jo, mám strach.“ Pak stručně řekni proč.)

Můžeš útok odrazit tak, že dáš najevo svůj postoj, aniž ho budeš nějak vysvětlovat.

Můžeš přejít do protiútoku. Řekni, proč to odmítáš, a odvolej se na jejich zdravý rozum. („Myslel(a) jsem, že jste dost inteligentní na to, abyste nekouřili.“)

 Pokud se ti posmívají dál, odejdi. Čím déle s nimi zůstaneš, tím víc na tebe budou tlačit. A i když budeš muset odejít, uvědom si, že sis dokázal stát za svým. Nenechal ses k ničemu dotlačit.

Někteří z tvých spolužáků se ti možná budou posmívat a říkat, že nejsi sám sebou a že se necháváš ovládat druhými. Ale tak to není! Jehova přece chce, aby sis sám ověřil, že konat jeho vůli je to nejlepší. (Římanům 12:2) Tak proč by se z tebe měla stát loutka v rukou tvých vrstevníků? (Římanům 6:16) Stůj si za tím, co považuješ za správné.

Pravdou je, že tlaku vrstevníků se ve svém životě vyhnout nemůžeš. Můžeš ale vědět, co chceš, umět to vyjádřit a mít situaci pod kontrolou. Rozhodnutí je jen na tobě! (Jozue 24:15)

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 1. DÍLE, V 9. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Pokud vedeš dvojí život, proč by se o tom měli dozvědět tvoji rodiče?

BIBLICKÝ TEXT

„Kdo chodí s moudrými, zmoudří, ale ten, kdo jedná s hlupáky, pochodí špatně.“ (Přísloví 13:20)

TIP

Pokud chceš získat větší odvahu, přečti si v našich publikacích zkušenosti novodobých Jehovových služebníků, kteří se dokázali postavit za to, co je správné.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Rok po škole budeš v kontaktu už jen s několika spolužáky. Mnozí časem zapomenou dokonce i tvoje jméno. Ale tvojí rodině — a především Jehovovi Bohu — bude vždy záležet na tom, aby se ti vedlo dobře. (Žalm 37:23–25)

MŮJ PLÁN

Na tlak vrstevníků se připravím tak, že ․․․․․

Když mě spolužáci budou tlačit do něčeho špatného, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● V jakých situacích ti můžou pomoct čtyři kroky, o kterých byla zmínka v této kapitole?

● Co se může stát, když nátlaku vrstevníků podlehneš?

● Jak se můžeš tlaku vrstevníků vzepřít?

[Praporek na straně 131]

„Hodně kluků o mně ví, že jsem svědek, a respektují to. Když se chystají mluvit o něčem nemravném, řeknou mi: ‚Tohle tě asi zajímat nebude, takže jestli to nechceš poslouchat, jdi pryč.‘“ Mike

 [Tabulka na straně 132 a 133]

Zvláštní tabulka

Strategie boje s tlakem vrstevníků

Příklad

1 Předvídej

V čem je problém? Kouření.

Kde se s tím pravděpodobně setkám? V šatně.

2 Uvažuj

Co se stane, když podlehnu?

Ublížím Jehovovi a rodičům. Budu mít výčitky svědomí.

Co se stane, když odolám?

Budou se mi posmívat nebo mi budou nadávat. Někteří spolužáci se se mnou nebudou bavit. Jehova ale bude mít radost a získám větší sebedůvěru.

3 Vyber si

Pokud podlehnu, bude to proto, že

jsem se na tlak vrstevníků nepřipravil(a) dobře. To, aby mě brali spolužáci, je pro mě důležitější než líbit se Jehovovi.

Chci odolat proto, že

vím, že kouření se Jehovovi nelíbí a že škodí zdraví.

4 Jednej

Co udělám:

Řeknu „ne“ a odejdu.

Provokace

Když mi někdo řekne: „No tak, vem si tu cigaretu. Nebo se snad bojíš?“

Možné reakce:

Dát za pravdu

„Jo, bojím se, protože nechci dostat rakovinu plic.“

Odrazit útok

„Šetřte si svoje cigarety pro někoho jiného.“

Protiútok

„Ne díky. Myslel(a) jsem, že jste dost inteligentní na to, abyste nekouřili.“

POZNÁMKA: Když na tebe budou spolužáci dál tlačit, rychle odejdi. Čím déle zůstaneš, tím větší je pravděpodobnost, že se staneš loutkou v jejich rukou. Na další straně si můžeš naplánovat svoji vlastní strategii.

 Strategie boje s tlakem vrstevníků

Okopíruj si!

1 Předvídej

V čem je problém? ․․․․․

Kde se s tím pravděpodobně setkám? ․․․․․

2 Uvažuj

Co se stane, když podlehnu?

․․․․․

Co se stane, když odolám?

․․․․․

3 Vyber si

Pokud podlehnu, bude to proto, že

․․․․․

Chci odolat proto, že

․․․․․

4 Jednej

․․․․․

Co udělám:

․․․․․

Provokace

Když mi někdo řekne: ․․․․․

Možné reakce:

Dát za pravdu

․․․․․

Odrazit útok

․․․․․

Protiútok

․․․․․

S rodiči nebo nějakým rozumným kamarádem si svoje odpovědi vyzkoušej.

[Obrázek na straně 135]

Když podlehneš tlaku svých vrstevníků, staneš se loutkou v jejich rukou