Josua 23:1-16

  • Josua i talem tata long ol lida blong Isrel (1-16)

    • I no gat wan tok blong Jehova we i no kamtru (14)

23  Plante yia finis we Jehova i mekem ol man Isrel oli stap gud+ long ples we oli stap long hem, long medel blong ol enemi blong olgeta, mo naoia Josua i kam olfala tumas we i no moa save laef longtaem moa.+  Ale hem i singaot ol laen blong Isrel,+ ol elda, ol lida, ol jaj, mo ol ofisa+ blong olgeta oli kam wanples, mo i talem long olgeta se: “Naoia mi mi olfala tumas, mo mi no moa save laef longtaem moa.  Yufala i luk finis evri samting we Jehova God blong yufala i mekem long ol nesen ya long bihaf blong yufala, from we Jehova God blong yufala i stap faet long saed blong yufala.+  Mi mi ronemaot olgeta man we oli stap long Jodan Reva long wes* i go kasem Big Si,* mo mi sakem spesel ston+ blong seraotem ol graon ya long yufala,+ wetem ol narafala graon we ol man oli stap yet long olgeta, be oli blong yufala.+  God blong yufala Jehova hem nao i stap muvumaot ol man ya long fes blong yufala+ mo i ronemaot* olgeta, nao yufala i holem ol graon blong olgeta i blong yufala stret olsem we Jehova God blong yufala i promes long yufala.+  “Yufala i mas mekem tingting blong yufala i strong blong obei, mo mekem evri samting we oli raetem long buk blong Loa+ blong Moses. Yufala i mas obei gud long olgeta, we yufala i no gowe long hem, we yufala i go long lef no long raet,+  mo yufala i no go joen wanples wetem ol nesen ya+ we oli stap yet wetem yufala. Yufala i no mas talem nating nem blong ol god blong olgeta,+ no yufala i yusum nem blong olgeta blong mekem wan strong promes, mo yufala i no mas mekem wok blong olgeta no bodaon long olgeta.+  Be yufala i mas fasgud long Jehova God blong yufala,+ olsem we yufala i stap mekem kam kasem tede.  Jehova bambae i ronemaot ol strong nesen long fes blong yufala,+ from we kam kasem naoia, i no gat wan man nating i naf blong winim yufala.+ 10  Sipos i gat 1,000 man i kam blong faet agensem yufala, be wan man nomo bambae i ronemaot olgeta,+ from we Jehova God blong yufala hem nao i faet long bihaf blong yufala,+ stret olsem we hem i promes.+ 11  Be yufala i mas lukaot gud se oltaem yufala*+ i lavem Jehova God blong yufala.+ 12  “Be sipos yufala i tanem baksaed long hem, mo yufala i go fren gud wetem ol nesen ya we oli stap yet+ wetem yufala, mo yufala i go mared long olgeta mo olgeta oli kam mared long yufala,*+ mo yufala i go joen wetem olgeta mo olgeta oli kam joen wetem yufala, 13  yufala i mas save se Jehova God blong yufala bambae i no moa ronemaot* ol nesen ya long bihaf blong yufala.+ Olgeta bambae oli kam olsem wan trap mo net mo wan panis long baksaed blong yufala,+ mo bambae oli olsem ropnil we i stap stikim ae blong yufala, gogo yufala evriwan i lus long gudfala graon ya we Jehova God blong yufala i givim long yufala. 14  “!Yufala i luk! Bambae i no longtaem mi mi ded. Mo yufala i save gud long olgeta hat blong yufala mo olgeta sol* blong yufala, se olgeta gudfala promes we Jehova God blong yufala i talem, oli kamtru evriwan we i no mestem wan tok blong hem nating. Hem i mekem olgeta promes ya oli kamtru long yufala. I no gat wan tok blong ol promes ya we i no kamtru.+ 15  Jehova God blong yufala i mekem olgeta gudfala promes we hem i talem long yufala oli kamtru.+ Long sem fasin, bambae Jehova i tekem ol trabol tu i kam long yufala olsem we hem i promes, mo bambae hem i kilim yufala i ded, long gudfala graon ya we Jehova God blong yufala i givim finis long yufala.+ 16  Sipos yufala i brekem kontrak ya we Jehova God blong yufala i talem long yufala blong holem, mo sipos yufala i go mekem wok blong ol narafala god, mo yufala i bodaon long olgeta, Jehova bambae i kros tumas long yufala,+ nao kwiktaem nomo bambae yufala i lus long gudfala graon ya we hem i givim finis long yufala.”+

Ol futnot

NT: “saed we san i godaon long hem.”
Hemia Mediterenian Si.
NT: “tekemaot.”
NT: “yufala i mas lukaot gud se sol blong yufala.”
NT: “yufala i mared long olgeta blong yufala i save wok tugeta.”
NT: “tekemaot.”
Yu luk Diksonari.