Josua 14:1-15

  • Ol graon we oli seraotem long wes blong Jodan Reva (1-5)

  • Oli givim Hebron i go long Keleb (6-15)

14  Hemia ol graon we ol laen blong Isrel oli kasem long kantri ya Kenan. Pris ya Eleasara wetem Josua boe blong Nun, mo olgeta long ol traeb blong Isrel we oli hed long haos blong papa blong olgeta oli givim long olgeta.+  Oli yusum spesel ston+ blong seraotem ol graon ya. Oli mekem stret olsem we Jehova i talem long Moses blong i mekem long ol naen traeb ya mo long haf traeb ya blong Manase.+  Moses i bin givim graon ya long narasaed* Jodan Reva,+ long tu narafala traeb mo narafala haf traeb blong Manase, be hem i no givim graon long ol Livaet we oli stap wetem ol man Isrel.+  Oli kaontem laen blong Josef olsem tu traeb,+ hemia Manase mo Efrem.+ Oli no givim graon long ol Livaet, be oli givim ol taon+ long olgeta blong oli stap long hem, mo ples blong putum ol animol mo ol narafala samting blong olgeta long hem.+  Ale ol man Isrel oli seraotem ol graon ya stret olsem we Jehova i talem long Moses.  Nao sam man long laen blong Juda oli go luk Josua long Gilgal,+ ale Keleb+ boe blong Jefune we i laen blong Kenas, i talem long hem se: “Yu yu save gud we taem yumi stap long Kadesbanea,+ Jehova i talem wan samting long saed blong yumitu,+ long Moses man blong tru God.+  Mi mi gat 40 yia taem Moses, man blong wok blong Jehova, i sanem mi mi aot long Kadesbanea blong kam spae long ol ples ya,+ mo taem mi gobak, mi talemaot evri samting stret olsem we mi luk.*+  Nating se ol brata blong mi we mifala i go tugeta oli mekem ol man oli seksek mo oli fraet, be mi mi folemgud Jehova God blong mi, long fulhat blong mi.+  Moses i mekem wan strong promes long dei ya se: ‘Graon ya we yu putum leg blong yu finis long hem, bambae i kam graon blong yu wetem ol pikinini blong yu blong olwe, from we yu yu folemgud Jehova God blong mi, long fulhat blong yu.’+ 10  Jehova i mekem promes ya long Moses, long taem ya we ol man Isrel oli stap wokbaot long draeples,+ hemia 45 yia i pas finis. Mo olsem we hem i promes,+ Jehova i holem mi mi stap laef,+ mo tede mi mi gat 85 yia. 11  Mo tede mi mi strong yet olsem long dei ya we Moses i sanem mi blong go spae. Mi mi gat paoa yet olsem bifo, mi save go faet mo mekem ol narafala wok. 12  Taswe i gud yu givim rijen blong ol hil long mi, olsem we Jehova i promes long dei ya. Long taem ya, yu yu harem nius se ples ya i blong ol laen blong Anak,+ mo i gat ol taon we i gat ol bigfala stonwol.+ Be mi mi sua se Jehova bambae i stap wetem mi,+ mo bambae mi ronemaot* olgeta long ples ya stret olsem we Jehova i promes.”+ 13  Ale Josua i blesem Keleb boe blong Jefune mo i givim Hebron long hem, blong i holem i blong hem.+ 14  From samting ya, Keleb boe blong Jefune ya we i laen blong Kenas, i holem ples ya Hebron from we hem i folemgud Jehova God blong Isrel, long fulhat blong hem. Mo hem i holem ples ya kam kasem tede.+ 15  Ples ya Hebron, fastaem nem blong hem Kiriataba+ (Aba hem i wan haeman long ol laen blong Anak). Mo kantri ya i spel long faet.+

Ol futnot

Hemia saed i go long is.
NT: “mi talemaot stret olsem we hat blong mi i pusum mi blong mi talemaot.”
NT: “tekemaot.”