Nga Pɔlu klɛli Ebre mun’n 13:1-25

  • Afɔtuɛ manlɛ kasiɛn’n, ɔ nin aniaan’m be like yolɛ kasiɛn’n (1-25)

    • Maan amun sɔ sran nun titi (2)

    • Maan sran’m be kwlaa be bu aja’n i like dan (4)

    • Maan amun ɲin yi be nga be kle amun atin’n (7, 17)

    • Maan Ɲanmiɛn manmanlɛ’n yo kɛ tɛ yɛ e su yi e mɛn i sa (15, 16)

13  Maan amun klo amun wun kɛ sran kun nin i niaan sa titi.+  Maan amun sɔ sran nun* titi.+ Afin sran wie’m be yoli sɔ, yɛ be sɔli anzi’m be nun b’a siman nun.+  Nán an wla fi be nga be o bisua’n* be su.+ An yo kɛ amun bɔbɔ amun nin be o bisua lɔ sa.+ Yɛ nán amun wla fi be nga be yo be tɛtɛ’n be su. Afin amun bɔbɔ amun te o asiɛ’n su wa.*  Maan sran’m be kwlaa be bu aja’n i like dan. Yɛ maan be nga b’a ja bla annzɛ bian’n be aja’n yo sanwun titi.+ Afin Ɲanmiɛn wá bú be nga be kunndɛ bian nin bla sukusuku mɔ be yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n,* ɔ nin be nga be kunndɛ bian be wun bo annzɛ bla be yi bo’n be fɔ.+  Nán amun klo sika.+ Maan like nga amun le i dɔ nga su’n, ɔ ju amun.+ Afin ɔ seli kɛ: “N su yiman wɔ ase le, yɛ n su yaciman wɔ le.”+  I sɔ’n ti’n, e le wunmiɛn e se kɛ: “Zoova* ti min ukafuɛ. Ɔ maan srɛ su kunman min. ?Ngue yɛ klɔ sran kwla yo min-ɔn?”+  Maan amun wla kpɛn be nga be kle amun atin’n,+ mɔ be kannin Ɲanmiɛn ndɛ be kleli amun’n be su. An fa amun ɲin sie be ayeliɛ’n i agualiɛ’n su, yɛ an lafi Ɲanmiɛn su kɛ be sa.+  Zezi Klisi kaciman. Kɛ ɔ fa ti laa’n, ɔ ti sɔ andɛ, yɛ ɔ́ ká sɔ tititi.  Nán maan like wafawafa nga sran’m be kle’n, m’ɔ nin e liɛ’n timan kun’n, ɔ yo maan amun mlin. Afin sɛ ye mɔ Ɲanmiɛn yo e’n ti’n e tra e awlɛn kpa’n, ɔ ti kpa tra aliɛ su mmla’m be su nantilɛ’n. Afin be nga mmla sɔ’m be ti be cinnjin’n, be ɲanman su ye.+ 10  E le tɛ yiwlɛ kun. Be nga be di junman Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ’n be leman atin be diman like ng’ɔ o su’n.+ 11  Afin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n fa nnɛn’m be mmoja’n wlu lika m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n i nun lɔ, ɔ fa yi sa tɛ’n i ti tɛ. Kpɛkun be yra nnɛn sɔ mun nanmue’n i sin lɔ.+ 12  Ɔ maan Zezi kusu wunnin ɲrɛnnɛn klɔ’n i sin lɔ+ naan ɔ́ fɛ́ i mmoja’n yó sran’m be sanwun.+ 13  I sɔ’n ti’n, maan e kusu e ko to i nanmue’n i sin lɔ naan ɲannzuɛn ng’ɔ wunnin i’n, e wun wie.+ 14  Afin e leman klɔ kpa kun wa m’ɔ́ ká lɛ-ɔ. I sɔ’n ti’n, e ɲin o klɔ nga cɛn wie lele bé kplán’n i sin kpa.+ 15  Zezi ti’n, maan e manman Ɲanmiɛn titi.+ Maan ɔ yo kɛ tɛ yɛ e su yi e mɛn i sa.+ Maan e bo i dunman’n naan sran’m be ti.+ 16  Asa ekun’n, nán an wla fi sa kpa yolɛ’n su. Kpɛkun like nga an le i’n, an man amun wiengu wie.+ Afin ayeliɛ sɔ mun yɛ Ɲanmiɛn klo be-ɔ. Ɔ ti kɛ tɛ yɛ e su yi e mɛn i sa.+ 17  Maan amun ɲin yi be nga be kle amun atin’n,+ yɛ amun lo amun wun man be.+ Afin be nian amun su, yɛ bé wá kán be junman’n i su ndɛ klé Ɲanmiɛn.+ Maan amun yo naan be di junman sɔ’n aklunjɔɛ su, nán maan be kplin. Ɔ timɛn i ti’n, i bo su guaman kpa manman amun. 18  Amun srɛ Ɲanmiɛn man e titi. Afin e si e klun lɔ weiin kɛ e ti nanwlɛfuɛ.* Yɛ e klo kɛ é yó nanwlɛfuɛ sa kwlaa nun.+ 19  Sanngɛ ń sé amun kpa kɛ amun srɛ Ɲanmiɛn naan n kwla ko nian amun osu koko nga nun. 20  Maan Ɲanmiɛn m’ɔ yo maan sran di fɔundi’n, m’ɔ cɛnnin e Min Zezi m’ɔ ti bua tafuɛ danfuɛ’n,+ mɔ i mmoja’n ti’n Ɲanmiɛn nin klɔ sran’m be trali aenguɛ m’ɔ su saciman le’n, 21  ɔ man amun like kpa kwlaa naan amun yo i klun sa’n. Maan ɔ uka e naan Zezi Klisi i dunman nun’n, e yo like ng’ɔ yo i fɛ’n. Maan manmanlɛ’n yo i liɛ tititi. Maan ɔ yo sɔ. 22  Siɛn’n, ń srɛ́ amun kɛ amun sɔ ndɛ m’ɔ wla fanngan mɔ n kan kleli amun yɛ’n nun kpa. Afin ndɛ nga n klɛli amun’n w’a sɔnman. 23  Min waan ń kán klé amun kɛ b’a yaci e niaan bian Timote nun. Ɔ maan sɛ ɔ to min wa koko nga nun’n, e nin i é kó nían amun osu. 24  Ń yó be kwlaa nga be kle amun atin’n nin Ɲanmiɛn i sran’m be kwlaa be like. Be nga be o Itali+ wa’n bé yó amun like. 25  Maan Ɲanmiɛn yo amun kwlaa amun ye.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “amun yo aofuɛ’m be ye.”
Glk., “be nga b’a ci be’n.
Be kwla se ekun kɛ “Maan ɔ yo kɛ amun nin be yɛ be fɛ sa.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Nd. A5 nun.
Glk., “e akunndan’n ti kpa.”