Efangele ya ga Mathaio 8:1-34

  • Molepero o a fodisiwa (1-4)

  • Tumelo ya modiredi wa masole (5-13)

  • Jesu o fodisa batho ba le bantsi kwa Kaperenama (14-17)

  • Tsela ya go sala Jesu morago (18-22)

  • Jesu o didimatsa setsuatsue (23-27)

  • Jesu o lelekela madimona kwa dikolobeng (28-34)

8  Fa a sena go fologa mo thabeng, boidiidi jo bogolo bo ne jwa mo sala morago.  Mme monna mongwe yo o nang le lepero o ne a tla a bo a obama* fa pele ga gagwe, a re: “Morena, fa e le gore o a batla, o ka mphodisa.”*+  Ka jalo, o ne a otlolola seatla sa gagwe, a mo tshwara a bo a re: “Ke a batla! Fola.”*+ Ka yone nako eo, lepero la gagwe le ne la fola.+  Go tswa foo, Jesu o ne a mo raya a re: “O se ka wa bolelela ope,+ mme tsamaya o ye go itshupa kwa moperesiting,+ o bo o isa setlhabelo sa mpho se Moshe a laetseng gore se ntshiwe,+ gore batho ba bone gore tota o fodisitswe.”  E rile a tsena kwa Kaperenama, modiredi wa masole o ne a tla kwa go ene, mme a mo kopa+  a re: “Rra, motlhanka wa me ga a kgone go suta mo ntlong ka gonne o sule ditokololo, mme o mo ditlhabing tse di botlhoko.”  O ne a mo raya a re: “Fa ke fitlha koo, ke tla mo fodisa.”  Modiredi wa masole o ne a araba a re: “Rra, ga ke tshwanelege gore o ka tsena mo ntlong ya me, bua lefoko fela mme motlhanka wa me o tla fola.  Gonne le nna go na le motho yo o nkokametseng, mme le nna go na le masole a ke a okametseng, mme ke raya lesole leno ke re, ‘Tsamaya!’ le bo le tsamaya, e bile ke raya le lengwe ke re, ‘Tla kwano!’ le bo le tla, gape ke raya motlhanka wa me ke re, ‘Dira seno!’ a bo a se dira.” 10  Fa Jesu a utlwa seo, o ne a gakgamala mme a raya batho ba ba mo setseng morago a re: “Ke lo bolelela boammaaruri, ga ke ise nke ke bone motho ope mo Iseraele yo o nang le tumelo e kgolo jaana.+ 11  Le fa go ntse jalo ke a lo bolelela, batho ba le bantsi ba ba tswang kwa botlhaba le kwa bophirima ba tla tla ba bo ba nna* fa tafoleng le Aborahame le Isake le Jakobe mo Bogosing jwa magodimo;+ 12  mme ba ba tshwanetseng go tsena mo Bogosing bone ba tla latlhelwa kwa ntle kwa lefifing. Fa ba le koo ba tla bokolela ba bo ba felelwa ke maatla.”*+ 13  Foo Jesu o ne a raya modiredi wa masole a re: “Tsamaya. A se o se kopileng se diragale, ka gonne o na le tumelo.”+ Mme ka yone nako eo, motlhanka yoo o ne a fola.+ 14  E rile Jesu a tla mo ntlong ya ga Petere, o ne a fitlhela mogogwadia+ Petere a robetse a tshwerwe ke letshoroma.+ 15  Ka jalo, o ne a tshwara seatla sa gagwe+ a bo a fola, mme o ne a ema a bo a mo direla dijo. 16  Fa go sena go nna maitseboa, batho ba ne ba mo tlisetsa batho ba le bantsi ba ba laolwang ke madimona; mme o ne a leleka meya eo ka lefoko, e bile o ne a fodisa botlhe ba ba neng ba lwala, 17  gore go tle go diragale se moporofeti Isaia a neng a se bua fa a ne a re: “Ene ka boene o ne a rwala dipobolo tsa rona a bo a rwala malwetse a rona.”+ 18  E rile Jesu a bona boidiidi bo mo dikologile, o ne a laela barutwa ba gagwe gore ba ye le ene ka kwa letlhakoreng le lengwe la lewatle.+ 19  Mme mokwadi mongwe o ne a tla a bo a mo raya a re: “Moruti, ke tla go sala morago gongwe le gongwe kwa o yang gone.”+ 20  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a mo raya a re: “Bophokoje ba na le mengobo le dinonyane di na le dintlhaga, mme Morwa motho ene ga a na kwa a ka latsang tlhogo ya gagwe gone.”+ 21  Foo morutwa yo mongwe o ne a mo raya a re: “Morena, mma ke tsamaye ke ye go fitlha rre pele.”+ 22  Jesu o ne a mo raya a re: “Tswelela o ntshale morago, mme o tlogele baswi ba fitlhe baswi ba bone.”+ 23  Go tswa foo, Jesu le barutwa ba gagwe ba ne ba palama mokoro ba tsamaya.+ 24  Jaanong go ne ga tsoga setsuatsue mo lewatleng, mo mokoro o neng wa tlala ka metsi; le fa go ntse jalo, ene o ne a robetse.+ 25  Mme ba ne ba tla ba bo ba mo tsosa, ba re: “Morena, re boloke, re tloga re swa!” 26  Le fa go ntse jalo, o ne a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo tshogile thata jaana, lona ba lo nang le tumelo e potlana?”+ Go tswa foo, o ne a ema a bo a kgalema diphefo le lewatle, mme go ne ga nna le tshisibalo e kgolo.+ 27  Ka jalo, banna bano ba ne ba gakgamala mme ba re: “Motho yono ke wa mofuta mang? Tota le diphefo le lewatle di a mo ikobela.” 28  E rile a fitlha ka kwa letlhakoreng le lengwe mo kgaolong ya Bagadara, o ne a kgatlhantshiwa ke banna ba babedi ba ba laolwang ke madimona ba tswa mo mabitleng.*+ Ba ne ba le bogale ka tsela e e sa tlwaelegang, ka jalo go ne go se na ope yo o nang le bopelokgale jwa go feta ka tsela eo. 29  Mme ba ne ba goa ba re: “O batla eng mo go rona, Morwa Modimo?+ A o tlile fano go tla go re otlhaya+ pele ga nako e e tlhomilweng e goroga?”+ 30  Mme go ne go na le dikolobe tse dintsi di fula kgakajana le bone.+ 31  Ka jalo, madimona ao a ne a simolola go mo kopa a re: “Fa o re leleka, re ise kwa dikolobeng.”+ 32  Mme o ne a a raya a re: “Tsamayang!” Ka yone nako eo, a ne a tswa mo banneng bao a bo a ya go tsena mo dikolobeng, mme dikolobe tseo tsotlhe di ne tsa taboga mme fa di fitlha fa thaba e felelang gone di ne tsa wela mo lewatleng di bo di swela mo metsing. 33  Fa badisa ba bona seno, ba ne ba tshaba mme fa ba tsena kwa motseng ba ne ba bolelela batho sengwe le sengwe se se diragatseng, go akaretsa le tiragalo ya banna ba ba laolwang ke madimona. 34  Mme batho botlhe mo motseng ba ne ba tswa ba ya go kgatlhantsha Jesu, mme e rile ba mmona, ba ne ba nna ba mo kopa gore a tswe mo kgaolong ya bone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “mphepafatsa.”
Kgotsa “ikoba.”
Seger., “Phepafadiwa.”
Kgotsa “ba nna ka go sekama.”
Seger., “ba bo ba phuranya meno a bone.”
Kgotsa “mo mabitleng a kgakologelo.”