Efangele ya ga Mathaio 5:1-48

 • THERO YA KWA THABENG (1-48)

  • Jesu o simolola go rera mo thabeng (1, 2)

  • Ditsela tse robongwe tsa go itumela (3-12)

  • Letswai le lesedi (13-16)

  • Jesu o tletse go diragatsa Molao (17-20)

  • Kgakololo e e amanang le go galefa (21-26), boaka (27-30), tlhalo (31, 32), maikano (33-37), go ipusolosetsa (38-42), go rata baba (43-48)

5  E rile a bona boidiidi, o ne a tlhatlogela kwa thabeng; mme fa a sena go nna fa fatshe, barutwa ba gagwe ba ne ba tla kwa go ene.  Foo o ne a simolola go ba ruta, a re:  “Go itumela batho ba ba lemogang gore ba tlhoka go ithuta ka Modimo,*+ ka gonne Bogosi jwa magodimo ke jwa bone.  “Go itumela batho ba ba hutsafetseng, ka gonne ba tla gomodiwa.+  “Go itumela batho ba ba bonolo,+ ka gonne ba tla rua lefatshe.+  “Go itumela batho ba ba tshwerweng ke tlala e bile ba nyoretswe+ se se siameng, ka gonne ba tla kgora.*+  “Go itumela batho ba ba kutlwelobotlhoko,+ ka gonne ba tla utlwelwa botlhoko.  “Go itumela batho ba ba pelo e itshekileng,+ ka gonne ba tla bona Modimo.  “Go itumela batho ba ba dirang kagiso,*+ ka gonne ba tla bidiwa bana ba* Modimo. 10  “Go itumela batho ba ba bogisediwang go bo ba dira se se siameng,+ ka gonne Bogosi jwa magodimo ke jwa bone. 11  “Go itumela lona fa batho ba lo kgoba,+ ba lo bogisa+ e bile ba bua maaka le dilo tse di bosula ka lona ka gonne lo le balatedi ba me.+ 12  Itumeleng lo bo lo ipele thata,+ e re ka tuelo ya lona+ e le kgolo kwa magodimong, ka gonne ba ne ba bogisa baporofeti ba ba neng ba le teng pele ga lona ka tsela eo.+ 13  “Lo letswai la lefatshe,+ mme fa letswai le tswapoga, ke mang yo o ka dirang gore le kgone go utlwala gape? Ga le tlhole le ka dirisediwa sepe fa e se gore le latlhelwe kwa ntle+ gore batho ba le gatake. 14  “Lo lesedi la lefatshe.+ Motse ga o ka ke wa fitlhega fa o le mo godimo ga thaba. 15  Fa batho ba tshuba lobone ga ba lo khurumetse, go na le moo ba lo baya mo godimo ga setlhomo sa lobone, mme lo phatsimela botlhe ba ba mo ntlong.+ 16  Ka tsela e e tshwanang, a lesedi la lona le phatsime fa pele ga batho,+ gore ba tle ba bone ditiro tsa lona tse di molemo,+ mme ba galaletse Rraalona yo o kwa magodimong.+ 17  “Lo se ka lwa akanya gore ke tlile go senya Molao wa ga Moshe kgotsa dithuto tsa Baporofeti. Ke tlile go diragatsa dithuto tsa bone, e seng go di senya.+ 18  Ammaaruri ke a lo bolelela ka re le fa legodimo le lefatshe di ka feta, ga go na tlhaka e nnye thata kgotsa ntlhanyana ya tlhaka nngwe ya Molao wa ga Moshe e e ka se feteng go fitlha dilo tsotlhe tse di kwadilweng mo go one di diragala.+ 19  Ka jalo, ope fela yo o sa ikobeleng nngwe ya ditaelo tseno tse batho ba akanyang gore ga di botlhokwa a bo a ruta batho ba bangwe gore ba dire se se tshwanang, ga a kitla a tshwanelega go tsena mo Bogosing jwa magodimo. Mme ope fela yo o di ikobelang a bo a di ruta batho ba bangwe o tla tshwanelega go tsena mo Bogosing jwa magodimo. 20  Gonne ke lo raya ke re fa tshiamo ya lona e tshwana le ya bakwadi le Bafarasai,+ ga lo kitla lo tsena mo Bogosing jwa magodimo gotlhelele.+ 21  “Lo utlwile gore batho ba bogologolo ba ne ba tewa go twe: ‘Ga o a tshwanela go bolaya motho,+ mme ope fela yo o bolayang motho o tla isiwa kwa kgotlatshekelong.’+ 22  Le fa go ntse jalo, ke lo raya ke re mongwe le mongwe yo o nnang a shakgaletse+ morwarraagwe o tla isiwa kwa kgotlatshekelong; mme ope fela yo o bitsang morwarraagwe ka lefoko le le sa tshwanelang go buiwa la lenyatso o tla isiwa kwa Kgotlatshekelong e Kgolo; mme ope fela yo o reng, ‘Seeleele ke wena se se nyatsegang!’ o tla isiwa kwa Gehena* e e tukang.+ 23  “Fa o isa mpho ya gago kwa sebesong+ mme o bo o gakologelwa o le koo gore o kgopisitse morwarrago, 24  tlogela mpho ya gago koo fa pele ga sebeso mme o tsamaye. Agisanya le morwarrago pele, go tswa foo o bo o boa o ya go isa mpho ya gago.+ 25  “Nna bonako go rarabolola dikgang le motho yo o go isang kwa kgotlatshekelong fa lo sa ntse lo le mo tseleng pele lo ya teng, gore motho yoo a se ka a go neela moatlhodi, mme moatlhodi a go neela motlhokomedi wa kgotlatshekelo, mme wa tsenngwa mo kgolegelong.+ 26  Ammaaruri ke a go bolelela, ga o kitla o tswa koo go fitlha o duela ledinyana la gago la bofelo la tshipi.* 27  “Lo ne lwa utlwa gore go ne ga twe: ‘Ga o a tshwanela go dira boaka.’+ 28  Le fa go ntse jalo, ke lo raya ke re mongwe le mongwe yo o nnang a lebile mosadi+ mo a felelang a nna le keletso ya go tlhakanela dikobo le ene, o setse a dirile boaka le ene mo pelong.+ 29  Jaanong, fa e le gore leitlho la gago la moja le dira gore o leofe,* le gonye mme o le latlhele kgakala le wena.+ Gonne go botoka gore o latlhegelwe ke leitlho le le lengwe go na le gore mmele otlhe wa gago o latlhelwe mo Gehena.*+ 30  Gape, fa e le gore seatla sa gago sa moja se dira gore o leofe,* se kgaole mme o se latlhele kgakala le wena.+ Gonne go botoka gore o latlhegelwe ke seatla se le sengwe go na le gore mmele otlhe wa gago o felele mo Gehena.*+ 31  “Mo godimo ga moo, go ne ga twe: ‘Ope fela yo o tlhalang mosadi wa gagwe, a a mo neye lekwalo la tlhalo.’+ 32  Le fa go ntse jalo, ke lo raya ke re monna ga a tshwanela go tlhala mosadi wa gagwe. Fa a mo tlhala, o mmaya mo kotsing ya gore a dire boaka, mme ope fela yo o nyalang mosadi yoo le ene o dira boaka. Monna a ka tlhala mosadi wa gagwe fa fela mosadi yoo a tlhakanetse dikobo le motho yo mongwe.*+ 33  “Gape lo utlwile gore batho ba dinako tsa bogologolo ba ne ba tewa go twe: ‘Ga o a tshwanela go ikana o bo o sa dire,+ mme o tshwanetse go diragatsa maikano a o a diretseng Jehofa.’*+ 34  Le fa go ntse jalo, ke lo raya ke re: Lo se ka lwa ikana gotlhelele,+ le fa e le ka legodimo, ka gonne ke setulo sa bogosi sa Modimo; 35  le fa e le ka lefatshe, ka gonne ke sebeo sa dinao tsa gagwe;+ le fa e le ka Jerusalema, ka gonne ke motse wa Kgosi e kgolo.+ 36  O se ka wa ikana ka botshelo* jwa gago ka gonne ga o ka ke wa kgona go fetola moriri wa gago gore o nne mosweu kgotsa o nne montsho. 37  A lefoko la lona la ‘Ee’ le reye ee mme ‘Nnyaa’ wa lona a reye nnyaa,+ ka gonne yo o sa diragatseng se a se buileng o tswa kwa go Satane.*+ 38  “Lo ne lwa utlwa gore go ne ga twe: ‘Leitlho le duelelwe ka leitlho le leino ka leino.’+ 39  Le fa go ntse jalo, ke lo raya ke re: O se ka wa lwa le motho yo o bosula, mme ope fela yo o go fapholang mo lerameng la moja, mo neye le la molema.+ 40  Mme fa motho a batla go go isa kgotlatshekelong a bo a tsaya seaparo sa gago sa ka fa teng, mo neye le seaparo sa ka fa ntle;+ 41  mme fa mongwe yo o nang le taolo a go pateletsa gore o tsamaye le ene sekgala sa mmaele,* tsamaya le ene dimmaele tse pedi. 42  Fa mongwe a go kopa sengwe, se mo neye, mme o se ka wa gana fa motho a adima* madi mo go wena.+ 43  “Lo ne lwa utlwa gore go ne ga twe, ‘O tshwanetse go rata moagelani wa gago+ mme o tlhoe mmaba wa gago.’ 44  Le fa go ntse jalo, ke lo raya ke re: Tswelelang lo rata baba ba lona+ e bile lo rapelela ba ba lo bogisang,+ 45  gore lo tle lo itshupe lo le bana ba ga Rraalona yo o kwa magodimong,+ ka gonne o tlhabisetsa ba ba bosula le ba ba molemo letsatsi la gagwe e bile o nesetsa ba ba siameng le ba ba sa siamang pula.+ 46  Gonne fa lo rata batho ba ba lo ratang, lo na le tuelo efe?+ A bakgethisi le bone ga ba dire sone seo? 47  Mme fa lo dumedisa bakaulengwe ba lona fela, ke eng se se sa tlwaelegang se lo se dirang? A batho ba ditšhaba tse dingwe le bone ga ba dire sone seo? 48  Jalo lo tshwanetse go itekanela, jaaka Rraalona yo o kwa legodimong a itekanetse.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “ba ba humanegileng mo moyeng.”
Kgotsa “kgotsofala.”
Seger., “bomorwa.”
Kgotsa “ba ba kagiso.”
Lefelo le go fisediwang matlakala kwa go lone kwa ntle ga Jerusalema. Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “dikwaderane tsa bofelo.” Bona Dintlha B14.
Kgotsa “le dira gore o kgopiwe.”
Kgotsa “se dira gore o kgopiwe.”
Seger., “a dirile boitsholo jo bo sa siamang jwa tlhakanelodikobo.” Ka Segerika, por·nei′a. Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “tlhogo.”
Seger., “yo o boikepo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Go tewa go adima kwantle ga morokotso.