Efangele ya ga Mathaio 15:1-39

  • Dingwao tsa batho di a senolwa (1-9)

  • Se se leswafatsang motho se tswa mo pelong (10-20)

  • Mosadi wa Mofonikia o na le tumelo e kgolo (21-28)

  • Jesu o fodisa malwetse a le mantsi (29-31)

  • Jesu o fepa batho ba le 4 000 (32-39)

15  Go tswa foo, Bafarasai le bakwadi ba ne ba tla kwa go Jesu ba tswa kwa Jerusalema,+ ba re:  “Ke ka ntlha yang fa barutwa ba gago ba tlola ngwao ya batho ba bogologolo? Ka sekai, ga ba tlhape* diatla pele ga ba ja.”+  O ne a ba araba a re: “Ke ka ntlha yang fa lona lo tlola taelo ya Modimo ka ntlha ya ngwao ya lona?+  Ka sekai, Modimo o ne a re, ‘Tlotla rrago le mmago,’+ a bo a re, ‘A yo o kgobang* rraagwe kgotsa mmaagwe ka mafoko a bolawe.’+  Mme lona lwa re, ‘Ope fela yo o rayang rraagwe kgotsa mmaagwe a re: “Sepe fela se ke nang le sone se nkabong ke go thusa ka sone ke mpho e e abetsweng Modimo,”+  ga a tshwanela go tlotla rraagwe gotlhelele.’ Ka jalo, lo dirile lefoko la Modimo lefela ka ntlha ya ngwao ya lona.+  Baitimokanyi ke lona, Isaia o ne a bua sentle fa a ne a porofeta ka lona a re:+  ‘Batho bano ba ntlotla ka melomo ya bone fela, mme dipelo tsa bone di kgakala le nna.  Ba nna ba nkobamelela lefela, ka gonne ba ruta ditaelo tsa batho ba re ke dithuto tsa motheo.’”+ 10  Foo o ne a biletsa boidiidi jwa batho gaufi le ene mme a ba raya a re: “Reetsang mme lo tlhaloganye seno:+ 11  Motho ga a leswafadiwe ke se se tsenang mo molomong wa gagwe, mme o leswafadiwa ke se se tswang mo molomong wa gagwe.”+ 12  Go tswa foo, barutwa ba ne ba tla mme ba mo raya ba re: “A o a itse gore Bafarasai ba ne ba kgopisega fa ba utlwa se o neng o se bua?”+ 13  O ne a araba a re: “Semela sengwe le sengwe se Rre yo o kwa legodimong a sa se jalang se tla kumolwa. 14  A ba kgopisege. Ke bagogi ba ba foufetseng. Jaanong fa motho yo o foufetseng a goga motho yo o foufetseng, ba tla wela mo khuting mmogo.”+ 15  Petere o ne a mo raya a re: “Re tlhalosetse setshwantsho seno.” 16  Foo o ne a re: “A le lona ga lo ise lo tlhaloganye?+ 17  A ga lo lemoge gore sepe fela se se tsenang mo molomong se fetela kwa mpeng se bo se tswa se tsena mo moseleng wa leswe? 18  Le fa go ntse jalo, sepe fela se se tswang mo molomong se tswa mo pelong, mme dilo tseo di leswafatsa motho.+ 19  Ka sekai, mo pelong go tswa dikakanyo tse di bosula: dipolao,+ boaka, boitsholo jo bo sa siamang jwa tlhakanelodikobo,* bogodu, bosupi jwa maaka le ditlhapa. 20  Dilo tseno ke tsone tse di leswafatsang motho; mme go ja dijo ka diatla tse di sa tlhapiwang* ga go leswafatse motho.” 21  Jaanong Jesu o ne a tswa koo mme a ya kwa kgaolong ya Ture le Sidona.+ 22  Mme mosadi mongwe wa Mofonikia yo o tswang kwa kgaolong eo o ne a tla mme a goa a re: “Nkutlwele botlhoko, Morena, Morwa Dafide. Morwadiake o boga mo go botlhoko ka gonne o tsenwe ke ledimona.”+ 23  Le fa go ntse jalo, ga a ka a mo araba. Ka jalo, barutwa ba gagwe ba ne ba tla mme ba mo raya ba re: “Mo leleke, ka gonne o nnetse go goa mo morago ga rona.” 24  O ne a ba raya a re: “Ga ke a romelwa kwa go ope ntle le kwa dinkung tse di latlhegileng tsa setšhaba sa Iseraele.”+ 25  Le fa go ntse jalo, mosadi yoo o ne a tla a bo a obama* fa pele ga gagwe, a re: “Morena, nthuse!” 26  O ne a mo araba a re: “Ga go a siama go tsaya senkgwe sa bana se bo se latlhelelwa dintšanyana.” 27  Mosadi yoo o ne a re: “Go ntse jalo Morena, mme gone dintšanyana di ja mafofora a a wang mo tafoleng ya beng ba tsone.”+ 28  Foo Jesu o ne a mo araba a re: “Tumelo ya gago e kgolo; a se o se eletsang se diragale.” Mme morwadie o ne a fola ka yone nako eo. 29  Go tswa foo, Jesu o ne a tswa koo a ya gaufi le Lewatle la Galalea,+ mme fa a sena go tlhatlogela kwa thabeng, o ne a nna gone koo. 30  Foo batho ba bantsintsi ba ne ba tla kwa go ene, ba tlisa batho ba ba tlhotsang, ba ba golafetseng, ba ba foufetseng, ba ba dimumu le ba bangwe ba bantsi, mme ba ne ba ba baya fa dinaong tsa gagwe, mme o ne a ba fodisa.+ 31  Ka jalo, batho bao ba bantsintsi ba ne ba gakgamala fa ba bona dimumu di bua, ba ba golafetseng ba fodisiwa, ba ba tlhotsang ba tsamaya le difofu di bona, mme ba ne ba galaletsa Modimo wa Iseraele.+ 32  Mme Jesu o ne a biletsa barutwa ba gagwe kwa go ene a bo a ba raya a re: “Ke tlhomogela batho bano ba bantsintsi pelo,+ ka gonne e setse e le malatsi a le mararo ba na le nna fano mme ga ba ise ba ko ba je sepe. Ga ke batle go ba tsamaisa ba tshwerwe ke tlala,* ka gonne ba ka nna ba felelwa ke maatla mo tseleng.”+ 33  Le fa go ntse jalo, barutwa ba ne ba mo raya ba re: “Re tlile go tsaya kae senkgwe se se lekaneng go fepa batho ba bantsintsi jaana mo lefelong leno le le kwa thoko?”+ 34  Foo Jesu o ne a ba raya a re: “Lo na le dinkgwe di le kae?” Ba ne ba re: “Di le supa, le ditlhapinyana di le mmalwa.” 35  Ka jalo, fa a sena go laela batho bao ba bantsintsi gore ba nne fa fatshe, 36  o ne a tsaya dinkgwe tseo tse supa le ditlhapi, mme fa a sena go rapela o ne a di ngathoganya a bo a di naya barutwa, mme barutwa ba ne ba di abela batho bao ba bantsintsi.+ 37  Botlhe ba ne ba ja ba bo ba kgora, mme barutwa ba ne ba kokoanya manathwana a a setseng mme a ne a tlala dimmanki tse dikgolo* di le supa.+ 38  Jaanong go ne ga ja banna ba le 4 000 go sa balwe basadi le bana. 39  La bofelo, fa a sena go naya batho bao ba bantsintsi tsela, o ne a palama mokoro a bo a ya kwa kgaolong ya Magadana.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Bafarasai le Bajuda ba bangwe ba ne ba tlwaetse go tlhapa diatla go dumalana le dingwao tsa bone.
Kgotsa “yo o gobololang.”
Ka Segerika, por·nei′a. Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Bafarasai le Bajuda ba bangwe ba ne ba tlwaetse go tlhapa diatla go dumalana le dingwao tsa bone.
Kgotsa “ikoba.”
Kgotsa “ba sa ja sepe.”
Kgotsa “dimmanki tsa mofago.”