Efangele ya ga Mathaio 11:1-30

  • Johane Mokolobetsi o a bakwa (1-15)

  • Kokomana e e sa reetseng e a kgalwa (16-24)

  • Jesu o baka Rraagwe ka gonne a amogela batho ba ba boikokobetso (25-27)

  • Jokwe ya ga Jesu e a lapolosa (28-30)

11  Fa Jesu a sena go naya barutwa ba gagwe ba ba 12 ditaelo, o ne a ya go ruta le go rera kwa metseng e mengwe.+  E rile Johane a utlwela ka ga ditiro tsa ga Keresete a le mo kgolegelong,+ o ne a roma barutwa ba gagwe+  gore ba mmotse jaana: “A ke wena Yo o Tlang, kgotsa a re tshwanetse go lebelela mongwe o sele?”+  Jesu o ne a ba araba a re: “Tsamayang lo ye go bolelela Johane dilo tse lo di utlwang le tse lo di bonang:+  Difofu jaanong di a bona+ le batho ba ba tlhotsang ba a tsamaya, balepero+ ba a fodisiwa le bosusu ba a utlwa, baswi ba a tsosiwa le bahumanegi ba bolelelwa dikgang tse di molemo.+  Go itumela motho yo o se nang dipelaelo dipe ka nna.”+  Fa barutwa ba ga Johane ba sena go tsamaya, Jesu o ne a bua le boidiidi jwa batho ka Johane a re: “Lo ne lo ile go bona mang kwa nageng?+ A e ne e le motho yo o tshwanang le lotlhaka lo lo phepheulwang ke phefo?+ Nnyaa.  Tota lo ne lo ile go bona mang? Motho yo o apereng diaparo tse di boleta?* Nnyaa. Batho ba ba aparang diaparo tse di boleta ba mo matlong a dikgosi.  Mme gone, tota lo ne lo ile go bona mang? Go bona moporofeti? Ee, e ne e le moporofeti e bile o botlhokwa thata go feta moporofeti.+ 10  Yono ke ene yo go kwadilweng jaana ka ga gagwe: ‘Ke tla roma morongwa wa me kwa pele ga gago,* yo o tla baakanyang tsela kwa pele ga gago!’+ 11  Ammaaruri ke a lo bolelela, mo bathong, ga go ise go ke go nne le ope yo mogolo go feta Johane Mokolobetsi, le fa go ntse jalo, motho yo o nang le maemo a a kwa tlase mo Bogosing jwa magodimo o mogolo go mo feta.+ 12  Go tloga mo malatsing a ga Johane Mokolobetsi go fitlha jaanong, batho ba leka go tsena mo Bogosing jwa magodimo, mme ba ba lekang ka natla ba kgona go dira jalo.+ 13  Gonne boporofeti jo bo mo molaong wa ga Moshe le mo mekwalong ya baporofeti bo ne jwa porofeta ka se se tla diregang go fitlha Johane a tla;+ 14  mme gore a lo a dumela kgotsa ga lo batle go dumela, Johane ke ene ‘Elija yo baporofeti ba neng ba re o tshwanetse go tla.’+ 15  A yo o nang le ditsebe a reetse. 16  “Ke tla tshwantsha kokomana eno le mang?+ E tshwana le bana ba babotlana ba ba ntseng mo marekisetsong ba ba goang dithaka tsa bone, 17  ba re: ‘Re ne ra lo leletsa fulutu, mme lo ne lwa se ka lwa bina; re ne ra lela, mme lo ne lwa se ka lwa ititaya lo hutsafetse.’ 18  Ka tsela e e tshwanang, Johane o ne a tla a sa je e bile a sa nwe, le fa go ntse jalo batho ba re, ‘O na le ledimona.’ 19  Morwa motho o ne a tla a ja e bile a nwa,+ le fa go ntse jalo batho ba re, ‘Bonang monna yo o jang bobe le yo o nwang beine thata, ke tsala ya bakgethisi le baleofi.’+ Mme gone, dilo tse di siameng tse motho a di dirang, di bontsha gore o botlhale.”+ 20  Go tswa foo, o ne a simolola go kgoba metse e a neng a dirile dikgakgamatso di le dintsi mo go yone, ka gonne batho ba yone ba ne ba sa ikwatlhaya, a re: 21  “Ruri o tlhomola pelo wena, Korasina! Ruri o tlhomola pelo wena, Bethesaida! ka gonne fa dikgakgamatso tseno tse di diragetseng mo go lona di ka bo di diragetse kwa Ture le Sidona, batho ba teng ba ka bo ba sa bolo go ikwatlhaya ba apere letsela la kgetsi e bile ba le mo meloreng.+ 22  Le fa go ntse jalo, ke a lo bolelela, Ture le Sidona di tla kgona go itshokela Letsatsi la Katlholo go gaisa lona.+ 23  Mme wena Kaperenama,+ a o ithaya o re o tla tsholelediwa kwa legodimong? O tla fologela mo Lebitleng;*+ ka gonne fa dikgakgamatso tseno tse di diragetseng mo go wena di ka bo di diragetse kwa Sodoma, e ka bo e sa ntse e le teng go fitlha mo letsatsing leno. 24  Le fa go ntse jalo, ke a lo bolelela, lefatshe la Sodoma le tla kgona go itshokela Letsatsi la Katlholo go gaisa lona.”+ 25  Ka yone nako eo Jesu o ne a re: “Rara, wena Morena wa legodimo le lefatshe, ke go baka phatlalatsa ka gonne o fitlhetse batho ba ba botlhale le ba ba rutegileng dilo tseno mme o di senoletse bana ba bannye.+ 26  Rara, o dirile jalo ka gonne seno ke thato ya gago. 27  Dilo tsotlhe ke di neilwe ke Rre, mme ga go na ope yo o nkitseng*+ ka botlalo ntle le Rara;+ e bile ga go na ope yo o itseng Rara ka botlalo ntle le nna le ope fela yo ke mo rutang ka Rara.+ 28  Tlang mo go nna, lona lotlhe ba lo dirang ka natla le ba lo imelwang, mme ke tla lo lapolosa. 29  Rwalang jokwe ya me mme lo ithute mo go nna, ka gonne ke bonolo e bile ke boikokobetso,*+ mme lo tla lapologelwa. 30  Gonne jokwe ya me e motlhofo* le morwalo wa me ga o bokete.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “diaparo tse dintle?”
Seger., “fa pele ga sefatlhego sa gago.”
Kgotsa “Hadese.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “yo o itseng Morwa.”
Seger., “ke boikokobetso mo pelong.”
Seger., “bopelonomi.”