Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Dikgang Tse di Molemo Tsa Efangele ya ga Mathaio

Dikgaolo

Lenaane la Diteng

 • 1

  • Tatelano ya losika lwa ga Jesu (1-17)

  • Se se diragetseng pele Jesu a tsholwa (18-25)

 • 2

  • Balepadinaledi ba a eta (1-12)

  • Ba tshabela kwa Egepeto (13-15)

  • Herode o bolaya basimanyana (16-18)

  • Ba boela kwa Nasaretha (19-23)

 • 3

  • Johane Mokolobetsi o a rera (1-12)

  • Jesu o a kolobediwa (13-17)

 • 4

  • Diabolo o raela Jesu (1-11)

  • Jesu o simolola go rera mo Galalea (12-17)

  • Barutwa ba ntlha ba a bidiwa (18-22)

  • Jesu o a rera, o a ruta e bile o a fodisa (23-25)

 • 5

  • THERO YA KWA THABENG (1-48)

   • Jesu o simolola go rera mo thabeng (1, 2)

   • Ditsela tse robongwe tsa go itumela (3-12)

   • Letswai le lesedi (13-16)

   • Jesu o tletse go diragatsa Molao (17-20)

   • Kgakololo e e amanang le go galefa (21-26), boaka (27-30), tlhalo (31, 32), maikano (33-37), go ipusolosetsa (38-42), go rata baba (43-48)

 • 6

  • THERO YA KWA THABENG (1-34)

   • O se ka wa itshupa o siame (1-4)

   • Tsela ya go rapela (5-15)

    • Thapelo ya Morena (9-13)

   • Go itima dijo (16-18)

   • Matlotlo mo lefatsheng le kwa legodimong (19-24)

   • Tlogelang go tlhobaela (25-34)

    • Nnang lo batle Bogosi pele (33)

 • 7

  • THERO YA KWA THABENG (1-27)

   • Tlogelang go atlhola (1-6)

   • Nnang lo kope, lo batle, lo kokote (7-11)

   • A re direlaneng se se molemo (12)

   • Kgoro e tshesane (13, 14)

   • Ba itsiwe ka maungo a bone (15-23)

   • Ntlo e e mo lefikeng, ntlo e e mo motlhabeng (24-27)

  • Boidiidi bo tshwerwe ke kgakge ka ntlha ya tsela e Jesu a rutang ka yone (28, 29)

 • 8

  • Molepero o a fodisiwa (1-4)

  • Tumelo ya modiredi wa masole (5-13)

  • Jesu o fodisa batho ba le bantsi kwa Kaperenama (14-17)

  • Tsela ya go sala Jesu morago (18-22)

  • Jesu o didimatsa setsuatsue (23-27)

  • Jesu o lelekela madimona kwa dikolobeng (28-34)

 • 9

  • Jesu o fodisa motho yo o sa kgoneng go tsamaya (1-8)

  • Jesu o bitsa Mathaio (9-13)

  • Potso ka go itima dijo (14-17)

  • Morwadia Jairo; mosadi o kgoma seaparo sa ga Jesu sa ka fa ntle (18-26)

  • Jesu o fodisa difofu le dimumu (27-34)

  • Thobo e kgolo mme badiri ba mmalwa (35-38)

 • 10

  • Baaposetoloi ba ba 12 (1-4)

  • Ditaelo tsa bodiredi (5-15)

  • Barutwa ba tla bogisiwa (16-25)

  • Boifang Modimo e seng batho (26-31)

  • Tšhaka, e seng kagiso (32-39)

  • Go amogela barutwa ba ga Jesu (40-42)

 • 11

  • Johane Mokolobetsi o a bakwa (1-15)

  • Kokomana e e sa reetseng e a kgalwa (16-24)

  • Jesu o baka Rraagwe ka gonne a amogela batho ba ba boikokobetso (25-27)

  • Jokwe ya ga Jesu e a lapolosa (28-30)

 • 12

  • Jesu ke “Morena wa Sabata” (1-8)

  • Monna yo o golafetseng seatla o a fodisiwa (9-14)

  • Motlhanka wa Modimo yo o rategang (15-21)

  • Madimona a lelekwa ka moya o o boitshepo (22-30)

  • Boleo jo bo sa itshwarelweng (31, 32)

  • Setlhare se itsiwe ka maungo a sone (33-37)

  • Sesupo sa ga Jona (38-42)

  • Fa madimona a boa (43-45)

  • Mmaagwe Jesu le bomonnawe (46-50)

 • 13

  • DITSHWANTSHO TSA BOGOSI (1-52)

   • Mojadi (1-9)

   • Lebaka la go bo Jesu a ne a dirisa ditshwantsho (10-17)

   • Setshwantsho sa mojadi se a tlhalosiwa (18-23)

   • Korong le mefero (24-30)

   • Tlhaka ya mosetara le sebediso (31-33)

   • Go dirisa ditshwantsho go diragatsa boporofeti (34, 35)

   • Setshwantsho sa korong le mefero se a tlhalosiwa (36-43)

   • Letlotlo le le fitlhilweng le perela e ntle (44-46)

   • Letlowa la go tshwara ditlhapi (47-50)

   • Matlotlo a masha le a magologolo (51, 52)

  • Jesu ga a amogelwe mo nageng ya gagabo (53-58)

 • 14

  • Johane Mokolobetsi o kgaolwa tlhogo (1-12)

  • Jesu o fepa batho ba le 5 000 (13-21)

  • Jesu o tsamaya mo godimo ga metsi (22-33)

  • O fodisa batho kwa Genesareta (34-36)

 • 15

  • Dingwao tsa batho di a senolwa (1-9)

  • Se se leswafatsang motho se tswa mo pelong (10-20)

  • Mosadi wa Mofonikia o na le tumelo e kgolo (21-28)

  • Jesu o fodisa malwetse a le mantsi (29-31)

  • Jesu o fepa batho ba le 4 000 (32-39)

 • 16

  • Ba batla sesupo (1-4)

  • Sebediso sa Bafarasai le Basadukae (5-12)

  • Dilotlolo tsa Bogosi (13-20)

   • Phuthego e agiwa mo lefikeng (18)

  • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe (21-23)

  • Go nna morutwa wa boammaaruri (24-28)

 • 17

  • Tsela e Jesu a lebegang ka yone e a fetoga (1-13)

  • Tumelo e e tshwanang le tlhaka ya mosetara (14-21)

  • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe gape (22, 23)

  • Lekgetho le duelwa ka ledi le le tswang mo molomong wa tlhapi (24-27)

 • 18

  • Yo mogolo thata mo Bogosing (1-6)

  • Dikgoreletsi (7-11)

  • Setshwantsho sa nku e e timetseng (12-14)

  • Tsela ya go thusa morwarrago (15-20)

  • Setshwantsho sa motlhanka yo o sa itshwareleng (21-35)

 • 19

  • Lenyalo le tlhalo (1-9)

  • Mpho ya go sa tsene mo lenyalong (10-12)

  • Jesu o segofatsa bana (13-15)

  • Potso ya lekawana la mohumi (16-24)

  • Go itima dilo ka ntlha ya Bogosi (25-30)

 • 20

  • Badiri ba mo tshimong ya morara le tuelo e e lekanang (1-16)

  • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe gape (17-19)

  • Ba kopa maemo mo Bogosing (20-28)

   • Jesu ke thekololo ya ba le bantsi (28)

  • Banna ba babedi ba ba foufetseng ba a fodisiwa (29-34)

 • 21

  • Jesu o tsena jaaka kgosi (1-11)

  • Jesu o phepafatsa tempele (12-17)

  • Setlhare sa mofeige se a hutsiwa (18-22)

  • Ba botsa Jesu gore o tsaya kae tetla (23-27)

  • Setshwantsho sa barwa ba babedi (28-32)

  • Setshwantsho sa balemi ba e leng babolai (33-46)

   • Leje le legolo la sekhutlo le a ganwa (42)

 • 22

  • Setshwantsho sa mokete wa lenyalo (1-14)

  • Modimo le Kaesara (15-22)

  • Potso ka go tsosiwa ga baswi (23-33)

  • Ditaelo tse pedi tsa botlhokwa thata (34-40)

  • A Keresete ke morwa Dafide? (41-46)

 • 23

  • Lo se ka lwa etsa bakwadi le Bafarasai (1-12)

  • Ruri bakwadi le Bafarasai ba tla lebana le ditlamorago tse di botlhoko (13-36)

  • Jesu o hutsafalela Jerusalema (37-39)

 • 24

  • SESUPO SA GORE KERESETE O GONE (1-51)

   • Dintwa, ditlhaelo tsa dijo, dithoromo tsa lefatshe (7)

   • Dikgang tse di molemo di tshwanetse go rerwa (14)

   • Pitlagano e kgolo (21, 22)

   • Sesupo sa Morwa motho (30)

   • Setlhare sa mofeige (32-34)

   • Jaaka malatsi a ga Noa (37-39)

   • Nnang lo disitse (42-44)

   • Motlhanka yo o boikanyego le motlhanka yo o bosula (45-51)

 • 25

  • SESUPO SA GORE KERESETE O GONE (1-46)

   • Setshwantsho sa makgarebane a a lesome (1-13)

   • Setshwantsho sa ditalenta (14-30)

   • Dinku le dipodi (31-46)

 • 26

  • Baperesiti ba loga leano la go bolaya Jesu (1-5)

  • Jesu o tshelwa leokwane le le nkgang monate (6-13)

  • Jesu o keteka Tlolaganyo ya bofelo a bo a rekisiwa (14-25)

  • Go tlhomiwa ga Dijo Tsa Morena Tsa Maitseboa (26-30)

  • Jesu o bolelela pele gore Petere o tla mo itatola (31-35)

  • Jesu o rapela kwa Gethesemane (36-46)

  • Jesu o a tshwarwa (47-56)

  • O sekisiwa fa pele ga Sanehederine (57-68)

  • Petere o itatola Jesu (69-75)

 • 27

  • Jesu o isiwa kwa go Pilato (1, 2)

  • Judase o a ikaletsa (3-10)

  • Jesu o ema fa pele ga ga Pilato (11-26)

  • O sotlwa phatlalatsa (27-31)

  • O kokotelwa mo koteng kwa Gologotha (32-44)

  • Jesu o a swa (45-56)

  • Jesu o a fitlhwa (57-61)

  • Lebitla le a disiwa (62-66)

 • 28

  • Jesu o tsosiwa mo baswing (1-10)

  • Masole a newa pipamolomo gore a bue maaka (11-15)

  • Taelo ya go dira batho barutwa (16-20)