Efangele ya ga Mathaio 18:1-35

  • Yo mogolo thata mo Bogosing (1-6)

  • Dikgoreletsi (7-11)

  • Setshwantsho sa nku e e timetseng (12-14)

  • Tsela ya go thusa morwarrago (15-20)

  • Setshwantsho sa motlhanka yo o sa itshwareleng (21-35)

18  Ka yone nako eo, barutwa ba ne ba tla kwa go Jesu ba bo ba re: “Tota ke mang yo mogolo thata mo Bogosing jwa magodimo?”+  Ka jalo, o ne a biletsa ngwana yo monnye kwa go ene mme a mo emisa fa gare ga bone  a bo a re: “Ammaaruri ke a lo bolelela, fa lo sa sokologe* lo bo lo nna jaaka bana ba bannye,+ ga lo kitla lo tsena mo Bogosing jwa magodimo gotlhelele.+  Ka jalo, mongwe le mongwe yo o ikokobetsang jaaka ngwana yono yo monnye ke ene yo mogolo mo Bogosing jwa magodimo;+  e bile mongwe le mongwe yo o amogelang ngwana yo monnye yo o tshwanang le yono ka ntlha ya leina la me o amogela le nna.  Le fa go ntse jalo, ope fela yo o kgopisang mongwe wa ba bannye bano ba ba dumelang mo go nna, go tla bo go le botoka gore go bofelelwe leje le legolo* mo molaleng wa gagwe le le pitikololwang ke tonki a bo a latlhelwa mo teng ga lewatle.+  “Ruri batho ba lefatshe leno ba tla atlholwa ka gonne ba kgoreletsa batho go nna le tumelo! Ke boammaaruri gore dikgoreletsi di tla tla, mme motho yo o tlisang dikgoreletsi tseo o tla atlholwa botlhoko!  Jaanong, fa seatla sa gago kgotsa lonao lwa gago lo go kgoreletsa, lo kgaole mme o le latlhele kgakala le wena.+ Go botoka gore o bone botshelo* o golafetse kgotsa o tlhotsa go na le gore o fedisiwe ka molelo* o na le diatla tse pedi kgotsa dinao tse pedi.+  Gape, fa leitlho la gago le go kgoreletsa, le gonye* mme o le latlhele kgakala le wena. Go botoka gore o bone botshelo o na le leitlho le le lengwe go na le gore o latlhelwe mo Gehena*+ e e tukang o na le matlho a mabedi. 10  Elang tlhoko gore lo se ka lwa nyatsa mongwe wa ba bannye bano, ka gonne ke a lo bolelela, baengele ba bone kwa legodimong ba fa pele ga* ga Rre yo o kwa legodimong ka metlha.+ 11  *—— 12  “Lo akanyang? Fa motho a na le dinku di le 100 mme e le nngwe ya tsone e bo e timela,+ a ga a kitla a tlogela tse 99 mo dithabeng a bo a ya go batla e e timetseng?+ 13  Eleruri ke a lo bolelela, fa a e bona, o e itumelela thata go na le tse 99 tse di sa timelang. 14  Ka tsela e e tshwanang, Rre* yo o kwa legodimong ga a batle gore mongwe wa ba bannye bano a nyelele.+ 15  “Mo godimo ga moo, fa morwarrago a leofa, tsamaya o ye go bua le ene ka phoso e a e dirileng* lo le babedi fela.+ Fa a go reetsa, o tla bo o thusitse morwarrago go dira se se siameng.+ 16  Mme fa a sa go reetse, tsaya motho a le mongwe kgotsa ba le babedi o tsamaye le bone, gore go tle go tlhomamisiwe gore kgang nngwe le nngwe e boammaaruri ka bosupi jwa* batho ba le babedi kgotsa ba le bararo.+ 17  Fa a sa ba reetse, bua le phuthego. Fa a sa reetse le yone phuthego, mo tseye fela jaaka motho wa ditšhaba+ le jaaka mokgethisi.+ 18  “Ammaaruri ke a lo bolelela, dilo dipe fela tse lo tla di bofang mo lefatsheng di tla bo di setse di bofilwe kwa legodimong, e bile dilo dipe fela tse lo tla di bofololang mo lefatsheng di tla bo di setse di bofolotswe kwa legodimong. 19  Gape ke a lo bolelela, fa ba babedi mo go lona mo lefatsheng ba dumalana ka sengwe sa botlhokwa se ba tshwanetseng go se kopa, Rre yo o kwa legodimong o tla se ba naya.+ 20  Gonne fa batho ba le babedi kgotsa ba le bararo ba kopane ka leina la me,+ le nna ke gone koo mo gare ga bone.” 21  Go tswa foo, Petere o ne a tla mme a mo raya a re: “Morena, ke tshwanetse go itshwarela morwarre ga kae fa a nteofetse? A e nne ga supa?” 22  Jesu o ne a mo raya a re: “Ke a go bolelela, e se ka ya nna ga supa, mme e nne ga 77.+ 23  “Ke gone ka moo Bogosi jwa magodimo bo ka tshwantshiwang le kgosi e e neng e batla gore batlhanka ba yone ba tle go duela dikoloto tsa bone. 24  E rile e simolola go tsaya dikoloto tseo, go ne ga tlisiwa monna mongwe yo o neng a mo kolota ditalenta di le 10 000.* 25  E re ka a ne a sa kgone go duela, mong wa gagwe o ne a laela gore ene le mosadi wa gagwe le bana ba gagwe le dilo tsotlhe tse a neng a na le tsone di rekisiwe mme go duelwe sekoloto seo.+ 26  Ka jalo, motlhanka yono o ne a khubama fa pele ga gagwe a bo a mo kopa a re, ‘Mphe nako tlhe, mme ke tla go duela sengwe le sengwe.’ 27  E re ka mong wa motlhanka yoo a ne a mo tlhomogela pelo, o ne a mo tlogela a tsamaya a bo a phimola sekoloto sotlhe sa gagwe.+ 28  Mme fa motlhanka yoo a tswa, o ne a bona motlhanka yo mongwe yo o neng a mo kolota didenario* di le 100, mme o ne a mo phamola a bo a mo kgama a re, ‘Ntuela madi otlhe a o a nkolotang.’ 29  Ka jalo, motlhanka yoo yo mongwe o ne a khubama fa pele ga gagwe mme a simolola go mo kopa a re, ‘Mphe nako tlhe, mme ke tla go duela.’ 30  Le fa go ntse jalo, o ne a gana, mme o ne a tsamaya a bo a laela gore a tsenngwe mo kgolegelong go fitlha a duela sekoloto sa gagwe. 31  Fa batlhanka ba bangwe ba bona se se neng se diragetse, ba ne ba hutsafala fela thata, mme ba ne ba ya go bolelela mong wa bone dilo tsotlhe tse di diragetseng. 32  Foo mong wa gagwe o ne a mmitsa mme a mo raya a re: ‘Motlhanka ke wena yo o bosula, ke ne ka phimola sekoloto sa gago sotlhe fa o ne o nthapela. 33  A le wena o ne o sa tshwanela go utlwela motlhanka yo mongwe botlhoko fela jaaka le nna ke go utlwetse botlhoko?’+ 34  E re ka mong wa gagwe a ne a tuka bogale, o ne a laela gore a tsenngwe mo kgolegelong* go fitlha a duela sekoloto sa gagwe sotlhe. 35  Rre yo o kwa legodimong o tla dirisana le lona ka tsela e e tshwanang+ fa mongwe le mongwe wa lona a sa itshwarele morwarraagwe ka pelo yotlhe.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “fetoge.”
Kgotsa “lelwala.”
Seger., “o latlhelwe mo molelong wa bosakhutleng.”
Go tewa botshelo jo bo sa khutleng.
Kgotsa “ntshe.”
Seger., “ba bona sefatlhego sa.”
Kgotsa gongwe “Rraalona.”
Seger., “go mo kgalema.”
Seger., “ka molomo wa.”
Ditalenta tsa selefera di le 10 000 di lekana le didenario di le 60 000 000. Bona Dintlha B14.
Seger., “a mo neela bagolegi.”