Efangele ya ga Mathaio 14:1-36

  • Johane Mokolobetsi o kgaolwa tlhogo (1-12)

  • Jesu o fepa batho ba le 5 000 (13-21)

  • Jesu o tsamaya mo godimo ga metsi (22-33)

  • O fodisa batho kwa Genesareta (34-36)

14  Ka nako eo, Herode yo e leng mmusi wa kgaolo, o ne a utlwa dilo tse Jesu a neng a di dira+  mme o ne a raya batlhanka ba gagwe a re: “Yono ke Johane Mokolobetsi. O tsositswe mo baswing, mme ke gone ka moo a dirang dikgakgamatso tseno.”+  Herode* o ne a ile a tshwara Johane mme a mmofa a bo a mo tsenya mo kgolegelong ka ntlha ya ga Herodiase. Herodiase o ne a kile a bo a nyetswe ke mogolowe Herode yo o bidiwang Filipo.+  Gonne Johane o ne a ntse a mo raya a re: “Ga o a tshwanela go ka bo o mo nyetse.”+  Le fa gone Herode a ne a batla go bolaya Johane, Herode o ne a boifa boidiidi jwa batho, ka gonne ba ne ba dumela gore Johane ke moporofeti.+  Mme fa go ne go ketekiwa letsatsi la botsalo jwa ga Herode,+ morwadia Herodiase o ne a bina mo moletlong oo mme a itumedisa Herode fela thata+  mo a neng a dira maikano a mo solofetsa gore o tla mo naya sepe fela se a se kopang.  Mme e re ka a ne a tlhotlhelediwa ke mmaagwe, o ne a re: “Nneye tlhogo ya ga Johane Mokolobetsi e le mo sejaneng.”+  Le fa gone Kgosi Herode a ne a hutsafetse, o ne a laela gore a e newe ka ntlha ya maikano a a neng a a dirile fa pele ga baeng ba gagwe.* 10  Ka jalo, o ne a laela gore Johane a kgaolwe tlhogo kwa kgolegelong. 11  Tlhogo ya gagwe e ne ya tlisiwa ka sejana e bo e newa mosetsana yoo, mme ene o ne a e isa kwa go mmaagwe. 12  Moragonyana barutwa ba gagwe ba ne ba tla mme ba tsaya setopo sa gagwe ba bo ba se fitlha; go tswa foo, ba ne ba tla mme ba bolelela Jesu. 13  Fa Jesu a utlwa seno, o ne a tswa koo ka mokoro a ya kwa lefelong le le kwa thoko gore a nne a le nosi. Le fa go ntse jalo, e rile batho ba bantsintsi ba lemoga seno, ba ne ba tswa mo metseng ba mo sala morago ka dinao.+ 14  Fa a tla fa lotshitshing lwa lewatle, o ne a bona batho ba bantsintsi, mme o ne a ba tlhomogela pelo+ a bo a fodisa ba ba lwalang.+ 15  E rile go nna maitseboa, barutwa ba gagwe ba ne ba ya kwa go ene mme ba re: “Lefelo leno le kwa thoko e bile go setse go le maitseboa; laela batho bano gore ba tsamaye mme ba ye kwa metsaneng e e gaufi ba ye go ithekela dijo.”+ 16  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a ba raya a re: “Ga ba tlhoke go tsamaya; lona ba neyeng sengwe se ba ka se jang.” 17  Ba ne ba mo raya ba re: “Ga re na sepe fano ntle le dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi fela.” 18  O ne a re: “Di tliseng kwano.” 19  Mme o ne a laela boidiidi joo jwa batho gore ba nne mo bojannyeng. Go tswa foo, o ne a tsaya dinkgwe tseo tse tlhano le ditlhapi tse pedi a bo a leba kwa legodimong a rapela,+ mme fa a sena go ngathoganya dinkgwe tseo, o ne a di naya barutwa, mme barutwa ba ne ba di naya batho. 20  Ka jalo, batho botlhe ba ne ba ja ba bo ba kgora, mme barutwa ba ne ba kokoanya manathwana a a setseng mme a tlala dimmanki di le 12.+ 21  Go ne ga ja banna ba le 5 000 go sa balwe basadi le bana.+ 22  Go tswa foo, ga a ka a senya nako mme o ne a laela barutwa ba gagwe gore ba palame mokoro mme ba tsamaele kwa pele ga gagwe ba ye kwa letlhakoreng le lengwe la lewatle, fa ene a ntse a phatlalatsa batho.+ 23  Fa a sena go phatlalatsa batho bao, o ne a tlhatlogela kwa thabeng a le nosi a ya go rapela.+ Fa go nna maitseboa, o ne a sa ntse a le koo a le nosi. 24  Mo nakong eno, mokoro o ne o le bokgakala jwa dimetara di le makgolokgolo* go tswa fa lefatsheng, o phailakwa ke makhubu ka gonne o ne o lebagane le phefo. 25  Mme mo e ka nnang ka 3:00 mo mosong go fitlha letsatsi le tlhaba ka 6:00 mo mosong* o ne a ya kwa go bone a tsamaya mo godimo ga metsi. 26  E rile barutwa ba mmona a tsamaya mo godimo ga metsi, ba ne ba boifa, ba re: “Ke sedimo!” Mme ba ne ba goela kwa godimo ba tshogile. 27  Ka yone nako eo, Jesu o ne a bua le bone a re: “Nnang pelokgale! Ke nna; lo se ka lwa tshoga.”+ 28  Petere o ne a mo araba a re: “Morena, fa e le gore ke wena, ntaele gore ke tle kwa go wena ke tsamaya mo godimo ga metsi.” 29  O ne a re: “Tlaya!” Foo Petere o ne a tswa mo mokorong mme a tsamaya mo godimo ga metsi a ya kwa go Jesu. 30  Le fa go ntse jalo, e rile a leba phefo ya matsubutsubu, o ne a boifa. Mme fa a simolola go nwela, o ne a goa a re: “Morena, mpoloke!” 31  Ka yone nako eo, Jesu o ne a otlolola seatla sa gagwe a bo a mo tshwara mme a mo raya a re: “Wena yo o nang le tumelo e potlana, ke ka ntlha yang fa o ne o nna le dipelaelo?”+ 32  Fa ba sena go palama mokoro, phefo ya matsubutsubu e ne ya kgaotsa. 33  Foo ba ba mo mokorong ba ne ba obama* fa pele ga gagwe, ba re: “Ruri o Morwa Modimo.” 34  Mme ba ne ba kgabaganya ba tla mo lefatsheng mo Genesareta.+ 35  Fa batho ba lefelo leo ba mo lemoga, ba ne ba romela molaetsa mo mafelong a a gaufi wa gore Jesu o tlile, mme batho ba ne ba tlisa botlhe ba ba lwalang kwa go ene. 36  Ba ne ba mo kopa gore balwetse bao ba kgome fela karolo e e kwa tlase ya seaparo sa gagwe sa ka fa ntle,+ mme botlhe ba ba neng ba e kgoma ba ne ba fola.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Go tewa Herode Antipase. Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “ba ba ntseng ka go sekama fa tafoleng le ene.”
Seger., “ditadiamo di le dintsi.” Setadiamo se lekana le 185 m.
Seger., “Mme ka nako ya bonê ya go lebelela ya bosigo.”
Kgotsa “ikoba.”