Efangele ya ga Mathaio 12:1-50

  • Jesu ke “Morena wa Sabata” (1-8)

  • Monna yo o golafetseng seatla o a fodisiwa (9-14)

  • Motlhanka wa Modimo yo o rategang (15-21)

  • Madimona a lelekwa ka moya o o boitshepo (22-30)

  • Boleo jo bo sa itshwarelweng (31, 32)

  • Setlhare se itsiwe ka maungo a sone (33-37)

  • Sesupo sa ga Jona (38-42)

  • Fa madimona a boa (43-45)

  • Mmaagwe Jesu le bomonnawe (46-50)

12  Ka letsatsi lengwe la Sabata Jesu o ne a ralala masimo a dijo tsa ditlhaka. Barutwa ba gagwe ba ne ba tshwarwa ke tlala mme ba kgetla dimela dingwe tse di jetsweng foo ba bo ba di ja.+  Fa Bafarasai ba bona seno, ba ne ba mo raya ba re: “Bona! Barutwa ba gago ba dira se batho ba sa letlelelwang go se dira ka Sabata.”+  O ne a ba raya a re: “A ga lo ise lo bale se Dafide a neng a se dira fa ene le banna ba ba neng ba na le ene ba ne ba tshwerwe ke tlala?+  A ga a ka a tsena mo ntlong ya Modimo mme ba ja dinkgwe tse di neelwang Modimo,*+ e leng selo se ene kgotsa ba ba neng ba na le ene ba neng ba sa tshwanela go se ja, fa e se baperesiti fela?+  Kgotsa a ga lo ise lo bale mo Molaong gore ka Bosabata baperesiti mo tempeleng ba a bereka mme ba bo ba tswelela ba se na molato?+  Mme ke a lo bolelela, selo se se botlhokwa go feta tempele se fano.+  Le fa go ntse jalo, fa lo ka bo lo tlhalogantse bokao jwa temana e e reng, ‘Ke batla gore lo utlwele batho botlhoko+ go na le gore lo nketshetse* setlhabelo,’+ lo ka bo lo sa kgala batho ba ba se nang molato.  Gonne Morwa motho ke Morena wa Sabata.”+  Fa a sena go tswa kwa lefelong leo, o ne a tsena mo sinagogeng ya bone, 10  mme go ne go na le monna mongwe yo o golafetseng* seatla!+ Ka jalo, e re ka ba ne ba batla go mo latofatsa,+ ba ne ba mmotsa ba re, “A go ka fa molaong go fodisa ka Sabata?” 11  O ne a ba raya a re: “Fa mongwe mo go lona a ne a na le nku mme e bo e wela mo khuting ka letsatsi la Sabata, a o ne a se kitla a e ntsha mo khuting?+ 12  Ruri motho o botlhokwa thata go feta nku! Ka jalo, go ka fa molaong go dira selo se se molemo ka Sabata.” 13  Go tswa foo, o ne a raya monna yoo a re: “Otlolola seatla sa gago.” O ne a se otlolola, mme se ne sa fola sa tshwana le seatla se sengwe. 14  Le fa go ntse jalo, Bafarasai ba ne ba tswela kwa ntle ba bo ba loga leano la gore ba mmolaye. 15  E rile Jesu a lemoga seno, o ne a tswa koo. Batho ba le bantsi le bone ba ne ba mo sala morago,+ mme o ne a ba fodisa botlhe, 16  le fa go ntse jalo, o ne a ba laela a tiisitse gore ba se ka ba dira gore a itsiwe,+ 17  gore go tle go diragale se moporofeti Isaia a neng a se bua fa a ne a re: 18  “Motlhanka wa me+ yo ke neng ka mo tlhopha, moratwa wa me, yo ke mo amogetseng!+ Ke tla tsenya moya wa me mo go ene,+ mme o tla itsise ditšhaba gore tota tshiamiso ke eng. 19  Ga a kitla a omana+ kgotsa a goela kwa godimo, e bile ga go na ope yo o tla utlwang lentswe la gagwe mo mebileng e megolo. 20  Ga a kitla a tšhwetlakanya lotlhaka lope lo lo obegileng, e bile ga a kitla a tima mogala ope o o kuang mosi,+ go fitlha a tlisa tshiamiso ka katlego. 21  Eleruri, ditšhaba di tla solofela mo leineng la gagwe.”+ 22  Go tswa foo, ba ne ba mo tlisetsa monna yo o laolwang ke madimona yo o neng a foufetse e bile e le semumu, mme o ne a mo fodisa. Monna yoo yo o semumu o ne a kgona go bua le go bona. 23  Ka jalo, batho bao botlhe ba bantsintsi ba ne ba gakgamala thata mme ba simolola go re: “A tota yono ga se Morwa Dafide?” 24  Fa Bafarasai ba utlwa seno ba ne ba re: “Motho yono o leleka madimona ka maatla a a tswang kwa mmusing wa madimona e bong Belesebube.”*+ 25  E re ka a ne a itse dikakanyo tsa bone, o ne a ba raya a re: “Bogosi bongwe le bongwe jo batho ba jone ba lwantshanang bo a wa, le motse mongwe le mongwe kgotsa lelapa le le lwantshanang ga le kitla le nna mmogo. 26  Ka tsela e e tshwanang, fa e le gore Satane o leleka Satane, go raya gore o a itwantsha; jaanong bogosi jwa gagwe bo tla ema jang? 27  Mo godimo ga moo, fa e le gore ke leleka madimona ka maatla a a tswang mo go Belesebube, bomorwaalona bone ba a leleka ka maatla a ga mang? Ke gone ka moo ba tla lo atlholang gore lo phoso. 28  Mme fa e le gore ke leleka madimona ka moya wa Modimo, go raya gore Bogosi Jwa Modimo bo setse bo tlile mme ga lo ise lo bo lemoge.+ 29  Kgotsa motho a ka tsena jang mo ntlong ya monna yo o nonofileng a bo a tsaya dithoto tsa gagwe a sa bofa monna yoo yo o nonofileng pele? Fa a sena go mmofa, ke gone a ka kgonang go utswa dilo tse di mo ntlong ya gagwe. 30  Ope fela yo o seng mo letlhakoreng la me o ganetsana le nna, e bile ope fela yo o sa phutheng le nna o a gasamisa.+ 31  “Ka ntlha ya seno ke lo raya ke re, batho ba tla itshwarelwa boleo jwa mofuta mongwe le mongwe le tlhapatso ya mofuta mongwe le mongwe, mme ope fela yo o tlhapatsang moya wa Modimo ga a kitla a itshwarelwa.+ 32  Ka sekai, ope fela yo o buang sengwe se se maswe ka Morwa motho, o tla itshwarelwa;+ mme ope fela yo o tlhapatsang moya o o boitshepo, ga a kitla a itshwarelwa, nnyaa, e seng mo nakong eno* kgotsa mo go e e tlang.+ 33  “Lo ka nna lwa dira gore setlhare se se siameng se ntshe maungo a sone a a monate kgotsa lwa dira gore setlhare se se sa siamang se ntshe maungo a sone a a bodileng, gonne setlhare se itsiwe ka maungo a sone.+ 34  Lona bana ba dinoga tse di botlhole,+ lo ka bua jang dilo tse di molemo lo le bosula jaana? Gonne molomo o bua se se tletseng mo pelong.+ 35  Motho yo o molemo o ntsha dilo tse di molemo mo letlotlong la gagwe le le molemo, mme motho yo o bosula ene o ntsha dilo tse di bosula mo letlotlong la gagwe le le bosula.+ 36  Ke a lo bolelela, ka Letsatsi la Katlholo batho ba tla atlholelwa+ lefoko lengwe le lengwe le le se nang mosola le ba le buang; 37  gonne o tla bolelwa o siame ka ntlha ya mafoko a gago, e bile o tla bonwa molato ka ntlha ya mafoko a gago.” 38  Foo bakwadi le Bafarasai bangwe ba ne ba mo raya ba re: “Moruti, re batla gore o re bontshe sesupo.”+ 39  O ne a ba araba a re: “Kokomana e e bosula le e e sa ikanyegeng* e nna e batla sesupo, mme ga e kitla e newa sesupo sepe ntle le sesupo sa ga moporofeti Jona.+ 40  Fela jaaka Jona a ne a le mo mpeng ya tlhapi e kgolo malatsi a le mararo le masigo a le mararo,+ ka tsela e e tshwanang Morwa motho o tla nna mo lebitleng malatsi a le mararo le masigo a le mararo.+ 41  Batho ba Ninife ba tla ema mmogo le kokomana eno mo katlholong mme ba tla bontsha gore kokomana eno e molato, ka gonne ba ne ba ikwatlhaya ka ntlha ya molaetsa o Jona a neng a o rera.+ Mme bonang, sengwe se se botlhokwa go feta Jona se fano.+ 42  Kgosigadi ya borwa e tla ema mmogo le kokomana eno mo katlholong mme e tla bontsha gore kokomana eno e molato, ka gonne o ne a tla a tswa kwa lefelong le le kgakala a tla go utlwa botlhale jwa ga Solomone.+ Mme jaanong sengwe se se botlhokwa go feta Solomone se fano.+ 43  “Fa ledimona* le tswa mo mothong, le ralala mafelo a a se nang metsi le batlana le lefelo la go ikhutsa mme ga le le bone.+ 44  Go tswa foo, le bua le re, ‘Ke tla boela kwa ntlong ya me e ke fudugileng kwa go yone,’ mme fa le goroga koo, le fitlhela ntlo eo e se na ope, e feetswe e le phepa e bile e kgabisitswe. 45  Foo le a tsamaya le bo le ya go tsaya madimona a mangwe a le supa a a bosula thata go le feta, mme fa a sena go tsena mo teng, a nna moo; mme maemo a bofelo a motho yoo a nna maswe go feta a ntlha.+ Eno ke tsela e kokomana eno e e bosula e tla nnang ka yone.” 46  Fa a ntse a bua le boidiidi jwa batho, mmaagwe le bomonnawe+ ba ne ba eme kwa ntle ba batla go bua le ene.+ 47  Ka jalo, mongwe o ne a mo raya a re: “Mmago le bomonnao ba eme kwa ntle, ba batla go bua le wena.” 48  O ne a araba motho yo a neng a bua le ene a re: “Mmê ke mang, le bonnake ke bomang?” 49  O ne a bua jaana a otlololela seatla sa gagwe kwa barutweng ba gagwe: “Bonang, mmê le bonkgonne le bonnake ke bano.+ 50  Gonne mongwe le mongwe yo o dirang thato ya ga Rre yo o kwa legodimong, yoo ke ene nkgonne le nnake le mmê.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “dinkgwe tse di bewang fa pele ga Modimo.”
Kgotsa “nkentshetse.”
Kgotsa “yo o suleng ditokololo tsa.” Seger., “omeletseng.”
Lereo le le dirisiwang go bitsa Satane.
Seger., “mo tsamaisong eno ya dilo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “e e dirang boaka.”
Kgotsa “moya o o seng phepa.”