Efangele ya ga Luke 11:1-54

  • Tsela ya go rapela (1-13)

    • Thapelo ya Morena (2-4)

  • Madimona a lelekwa ka maatla a Modimo (14-23)

  • Madimona a a boa (24-26)

  • Boitumelo jwa mmatota (27, 28)

  • Sesupo sa ga Jona (29-32)

  • Lobone lwa mmele (33-36)

  • Baitimokanyi ba bodumedi ba tla senngwa (37-54)

11  Jaanong o ne a le mo lefelong lengwe a rapela, mme fa a fetsa go rapela, mongwe wa barutwa ba gagwe o ne a mo raya a re: “Morena, re rute go rapela, fela jaaka Johane le ene a rutile barutwa ba gagwe.”  Ka jalo, o ne a ba raya a re: “Nako le nako fa lo rapela, lo re: ‘Rara, a leina la gago le itshepisiwe.*+ A Bogosi jwa gago bo tle.+  Re neye dijo* letsatsi le letsatsi go ya ka se re se tlhokang mo letsatsing leo.+  Mme o re itshwarele maleo a rona,+ ka gonne le rona re itshwarela mongwe le mongwe yo o re diretseng molato;+ mme o se ka wa re tsenya mo thaelong.’”+  Go tswa foo o ne a ba raya a re: “A re re mongwe wa lona o na le tsala mme o ya kwa go yone bosigogare a bo a e raya a re, ‘Tsala, nkadime dinkgwe di le tharo,  ka gonne tsala e nngwe ya me e sa tswa go nketela e tswa kgakala mme ga ke na sepe se nka mo fang sone.’  Le fa go ntse jalo, yo o mo teng ga ntlo o mo araba a re: ‘Tlogela go ntshwenya. Ke setse ke lotletse setswalo, le bongwanake ba bannye ba robetse le nna mo bolaong. Nka se kgone go tsoga ka go naya senkgwe.’  Ke a lo bolelela, le fa gone a ka se ka a tsoga mme a mo naya senkgwe ka gonne e le tsala ya gagwe, eleruri o tla tsoga a bo a mo naya sepe fela se a se tlhokang ka ntlha ya go bo a mo kopa a sa ineele.+  Ka jalo, ke lo raya ke re, nnang lo kope+ mme lo tla newa; nnang lo batle mme lo tla bona; nnang lo kokote mme lo tla bulelwa.+ 10  Gonne mongwe le mongwe yo o kopang o a amogela,+ mongwe le mongwe yo o batlang o a bona, e bile mongwe le mongwe yo o kokotang o tla bulelwa. 11  Tota ke rre ofe mo go lona yo e reng fa morwawe a mo kopa tlhapi a bo a mo naya noga mo boemong jwa tlhapi?+ 12  Kgotsa fa a kopa lee a bo a mo naya phepheng? 13  Ka jalo, fa lona, le fa gone lo le bosula, lo kgona go naya bana ba lona dimpho tse di molemo, ga go pelaelo gore Rraalona yo o kwa legodimong le ene o tla naya ba ba mo kopang moya o o boitshepo fa ba o kopa.”+ 14  Moragonyana o ne a leleka ledimona mo monneng mongwe le le neng le dira gore a se ka a kgona go bua.+ Fa ledimona leo le sena go tswa, monna yoo o ne a kgona go bua, mme boidiidi jwa batho bo ne jwa gakgamala.+ 15  Mme bangwe ba bone ba ne ba re: “O leleka madimona ka maatla a a tswang kwa mmusing wa madimona e bong Belesebube.”*+ 16  Mme ba bangwe ba ne ba mo leka, ba mo raya ba re a ba bontshe sesupo+ se se tswang kwa legodimong. 17  E re ka a ne a itse se ba neng ba se akantse,+ o ne a ba raya a re: “Bogosi bongwe le bongwe jo batho ba jone ba lwantshanang bo a wa, le lelapa le le lwantshanang ga le kitla le nna mmogo. 18  Ka tsela e e tshwanang, fa e le gore Satane o a itwantsha, bogosi jwa gagwe bo tla ema jang? Gonne lwa re ke leleka madimona ka maatla a a tswang mo go Belesebube. 19  Fa e le gore ke leleka madimona ka maatla a a tswang mo go Belesebube, bomorwaalona bone ba a leleka ka maatla a ga mang? Ke gone ka moo ba tla lo atlholang gore lo phoso. 20  Mme fa e le gore ke leleka madimona ka maatla* a Modimo,+ go raya gore Bogosi Jwa Modimo bo setse bo tlile mme ga lo ise lo bo lemoge.+ 21  Fa monna yo o nonofileng, yo o tshotseng dibetsa tsa ntwa a disa ntlo ya gagwe ya segosi, dilo tsa gagwe di nna di sireletsegile. 22  Mme fa mongwe yo o nonofileng go mo feta a mo tlhasela a bo a mo fenya, motho yoo o tsaya dibetsa tsotlhe tsa gagwe tse a neng a di ikantse, mme o kgaoganya dilo tse a di tsereng mo go ene le ba bangwe. 23  Ope fela yo o seng mo letlhakoreng la me o ganetsana le nna, e bile ope fela yo o sa phutheng le nna o a gasamisa.+ 24  “Fa ledimona* le tswa mo mothong, le ralala mafelo a a se nang metsi le batlana le lefelo la go ikhutsa, mme fa le sa le bone, le bua le re, ‘Ke tla boela kwa ntlong ya me e ke fudugileng kwa go yone.’+ 25  Mme fa le goroga koo, le fitlhela ntlo eo e feetswe e le phepa e bile e kgabisitswe. 26  Foo le a tsamaya le bo le ya go tsaya madimona a mangwe a le supa a a bosula thata go le feta, mme fa a sena go tsena mo teng, a nna moo. Ka jalo, maemo a bofelo a motho yoo a nna maswe go feta a ntlha.” 27  Jaanong fa a ntse a bua dilo tseno, mosadi mongwe mo bathong bao ba bantsintsi o ne a goa a re: “Go itumela mosadi yo o neng a go tshola le yo o neng a go anyisa!”+ 28  Le fa go ntse jalo, o ne a re: “Nnyaa, go na le moo, go itumela ba ba utlwang lefoko la Modimo e bile ba le ikobela!”+ 29  Fa batho ba bantsintsi ba ntse ba phuthega, o ne a simolola go re: “Kokomana eno ke kokomana e e bosula; e batla sesupo, mme ga e kitla e newa sesupo sepe ntle le sesupo sa ga Jona.+ 30  Gonne fela jaaka Jona+ e ne e le sesupo mo Baninifeng, Morwa motho le ene o tla nna sesupo mo kokomaneng eno. 31  Kgosigadi ya borwa+ e tla ema mmogo le batho ba kokomana eno mo katlholong mme e tla bontsha gore ba molato, ka gonne o ne a tla a tswa kwa lefelong le le kgakala a tla go utlwa botlhale jwa ga Solomone. Mme jaanong sengwe se se botlhokwa go feta Solomone se fano.+ 32  Batho ba Ninife ba tla ema mmogo le kokomana eno mo katlholong mme ba tla bontsha gore kokomana eno e molato, ka gonne ba ne ba ikwatlhaya ka ntlha ya molaetsa o Jona a neng a o rera.+ Mme bonang, sengwe se se botlhokwa go feta Jona se fano. 33  Fa motho a sena go tshuba lobone, ga a lo beye mo lefelong le le fitlhegileng kgotsa a lo khurumetsa, mme o lo baya mo godimo ga setlhomo sa lobone,+ gore ba ba tsenang mo ntlong ba tle ba bone lesedi. 34  Lobone lwa mmele ke leitlho. Fa leitlho la gago le bona sentle,* mmele otlhe wa gago o a phatsima;* mme fa le eletsa se batho ba bangwe ba nang le sone,* mmele wa gago o lefifi.+ 35  Ka jalo, ela tlhoko gore lesedi le le mo go wena ga se lefifi. 36  Fa mmele otlhe wa gago o tletse lesedi go se na karolo epe ya one e e lefifi, o tla bo o tletse lesedi jaaka fa lobone lo go bonesetsa ka marang a lone.” 37  Fa a sena go bua seno, Mofarasai mongwe o ne a mo kopa go tla go ja le ene. Ka jalo, o ne a tsena a bo a nna fa tafoleng. 38  Le fa go ntse jalo, Mofarasai yoo o ne a gakgamala fa a bona gore ga a ka a tlhapa* pele ga a ja dijo tsa motshegare.+ 39  Mme Morena o ne a mo raya a re: “Jaanong lona Bafarasai, lo tshwana le dijana tse di tlhatswitsweng ka fa ntle fela mme mo teng di le leswe. Mo teng ga lona go tletse bopelotshetlha le bosula.+ 40  Dieleele ke lona! A ene yo o dirileng se re leng sone ka fa ntle, a ga se ene gape yo o dirileng se re leng sone mo teng? 41  Ka jalo, ntshang dimpho tsa kutlwelobotlhoko* lo dira jalo ka pelo yotlhe, mme sengwe le sengwe ka ga lona se tla nna phepa. 42  Ruri lo tla lebana le ditlamorago tse di botlhoko lona Bafarasai, ka gonne lo ntsha moneelo* wa ditlhatshana tsa minte le rue le ditlhatshana tse dingwe,*+ mme lo itlhokomolosa tshiamiso le lorato lwa Modimo! Lo ne lo patelesega go ntsha moneelo, mme gone lo sa tlhokomologe dilo tse dingwe.+ 43  Ruri lo tla lebana le ditlamorago tse di botlhoko lona Bafarasai, ka gonne lo rata ditulo tse di kwa pele mo disinagogeng e bile lo rata go dumedisiwa fa lo le kwa marekisetsong!+ 44  Ruri lo tla lebana le ditlamorago tse di botlhoko, ka gonne lo tshwana le mabitla* a a sa bonaleng sentle,*+ a batho ba tsamayang mo godimo ga one mme ba sa lemoge!” 45  Mongwe yo o itseng Molao wa ga Moshe thata o ne a mo raya a re: “Moruti, kana fa o bua dilo tseno, le rona o a re tlhapatsa.” 46  Foo o ne a mo raya a re: “Le lona ba lo itseng Molao wa ga Moshe thata lo tla lebana le ditlamorago tse di botlhoko, ka gonne lo rwesa batho merwalo e e bokete, mme lona ga lo batle go kgoma merwalo eo le fa e le ka monwana wa lona!+ 47  “Ruri lo tla lebana le ditlamorago tse di botlhoko, ka gonne lo aga mabitla* a baporofeti, mme gone borraalonamogolo e le bone ba ba bolaileng!+ 48  Eleruri lo basupi ba ditiro tsa borraalonamogolo, mme le fa go ntse jalo lo dumalana le bone, ka gonne ba ne ba bolaya baporofeti+ mme lona lo aga mabitla a bone. 49  Ke gone ka moo Modimo, yo o botlhale, a neng a re: ‘Ke tla romela baporofeti le baaposetoloi kwa go bone, mme ba tla bolaya le go bogisa bangwe ba bone, 50  gore kokomana eno e tle e nne le molato wa madi a baporofeti botlhe ba ba bolailweng go tloga fa e sa le batho ba bopiwa,*+ 51  go simolola ka madi a ga Abele+ go fitlha ka madi a ga Sekarea, yo o neng a bolaelwa fa gare ga sebeso le tempele.’*+ Eleruri ke a lo bolelela, kokomana eno e tla bonwa molato wa madi a bone. 52  “Ruri lo tla nna le ditlamorago tse di botlhoko lona ba lo itseng Molao thata, ka gonne lo ne lwa dira gore batho ba se ka ba nna le tshono* ya go itse Modimo. Lona ga lo a ka lwa tsena,* mme ba ba reng ba a tsena lo a ba thibela!”+ 53  Ka jalo, e rile a tsamaya, bakwadi le Bafarasai ba ne ba mo kokoanela thata ba bo ba mo tlhasela ka dipotso tse dingwe tse dintsi, 54  ba ne ba solofetse gore o tla bua sengwe se ba ka mo latofatsang ka sone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “le tlotlomadiwe; le tlotliwe.”
Seger., “senkgwe.”
Lereo le le dirisiwang go bitsa Satane.
Seger., “monwana.”
Kgotsa “moya o o seng phepa.”
Seger., “le sa raraana.”
Kgotsa “o tletse lesedi.”
Seger., “fa le le bosula; fa le le boikepo.”
Bafarasai le Bajuda ba bangwe ba ne ba tlwaetse go tlhapa diatla go dumalana le dingwao tsa bone.
Kgotsa “dimpho tse di abelwang bahumanegi.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “karolo ya bolesome.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “merogo e mengwe.”
Kgotsa “mabitla a a se nang matshwao.”
Kgotsa “mabitla a kgakologelo.”
Kgotsa “mabitla a kgakologelo.”
Bona ntlh. mo go Mat 25:34.
Seger., “ntlo.”
Seger., “lo ne lwa tsaya selotlolo sa kitso.”
Go tewa mo bogosing jwa magodimo. Bona Mathaio 23:13.