Efangele ya ga Luke 16:1-31

  • Setshwantsho sa molebedi yo o sa siamang (1-13)

    • ‘Yo o ikanyegang mo go se sennye thata o ikanyega le mo go se segolo’ (10)

  • Molao le Bogosi Jwa Modimo (14-18)

  • Setshwantsho sa monna wa mohumi le Lasaro (19-31)

16  Go tswa foo, o ne a bua le barutwa gape a re: “Monna mongwe yo o humileng o ne a na le molebedi* yo o neng a latofadiwa ka gore ga a tshware dithoto tsa mong wa gagwe sentle.  Ka jalo, o ne a mmitsa a bo a re, ‘Ke eng se ke se utlwang ka wena? Tlisa pego ya kafa o ntseng o dirisa madi a me ka gone, ka gonne ga o kitla o tlhola o nna molebeledi wa ntlo ya me.’  Foo molebedi o ne a ipolelela jaana, ‘Ke tla dira eng, ka gonne mong wa me o ntlosa mo tirong ya go nna molebedi? Ga ke na maatla a go epa, e bile go kopa go ntlhabisa ditlhong.  Ehee! Ke a itse gore ke tla dirang, gore fa ke tlosiwa mo tirong ya bolebedi batho ba tle ba nkamogele mo magaeng a bone.’  Foo o ne a bitsa batho botlhe ba ba kolotang mong wa gagwe, mme o ne a raya wa ntlha a re, ‘O kolota mong wa me eng?’  O ne a re, ‘Leokwane la motlhware la dilekanyo* di le 100.’ O ne a mo raya a re, ‘Tsaya lekwalo la gago la molato mme o nne fa fatshe o kwale ka bonako gore o kolota tse 50.’  Morago ga moo, o ne a raya yo mongwe a re, ‘Jaanong wena o kolota eng?’ O ne a re, ‘Korong ya dilekanyo tse dikgolo di le 100.’* O ne a mo raya a re, ‘Tsaya lekwalo la gago la molato mme o kwale gore o kolota tse 80.’  Le fa gone molebedi yono a ne a sa siama, mong wa gagwe o ne a mo akgola ka gonne o ne a bontsha ka ditiro gore o botlhale; gonne batho ba lefatshe leno* ba botlhale go gaisa batho ba ba mo leseding+ ka tsela e ba dirisanang le ba bangwe ka yone.  “Gape, ke lo raya ke re: Itireleng ditsala lo dirisa dikhumo tse di sa siamang,+ gore fa dikhumo tseo di fela, di tle di lo tsenye mo mafelong a bonno a bosakhutleng.+ 10  Motho yo o ikanyegang mo selong se sennye thata o ikanyega le mo go se segolo, mme motho yo o sa ikanyegeng mo selong se sennye thata ga a ikanyege le mo go se segolo. 11  Ka jalo, fa lo paletswe ke go ikanyega mo Modimong ka tsela e lo dirisang dikhumo tse di sa siamang ka yone, ke mang yo o tla lo nayang boikarabelo jwa dikhumo tsa boammaaruri? 12  E bile fa lo paletswe ke go ikanyega ka dilo tsa motho yo mongwe, ke mang yo o tla lo nayang sengwe se se lo tshwanetseng?+ 13  Ga go na motlhanka ope yo o ka direlang beng ba le babedi, ka gonne o tla tlhoa yo mongwe mme a rate yo mongwe, kgotsa o tla ngaparela yo mongwe mme a nyatse yo mongwe. Ga lo ka ke lwa nna batlhanka ba Modimo le ba Dikhumo.”+ 14  Jaanong Bafarasai ba ba neng ba rata madi, ba ne ba reeditse dilo tseno tsotlhe, mme ba ne ba simolola go mo tshega ka tshotlo.+ 15  Ka jalo, o ne a ba raya a re: “Lo ipolela lo siame fa pele ga batho,+ mme Modimo o itse se se mo dipelong tsa lona.+ Gonne selo se batho ba se tseelang kwa godimo, se ferosa sebete mo matlhong a Modimo.+ 16  “Molao wa ga Moshe le mafoko a baporofeti a ne a nna gone go fitlha Johane a tla. Go tloga ka nako eo, go rerwa dikgang tse di molemo tsa Bogosi Jwa Modimo, mme batho ba mefuta yotlhe ba dira ka natla gore ba tsene mo go jone.+ 17  Eleruri, go motlhofo gore legodimo le lefatshe di fete go na le gore ntlhanyana e le nngwe ya tlhaka ya Molao e se ka ya diragala.+ 18  “Mongwe le mongwe yo o tlhalang mosadi wa gagwe a bo a nyala yo mongwe o dira boaka, e bile ope fela yo o nyalang mosadi yo o tlhadilweng, o dira boaka.+ 19  “Go ne go na le monna mongwe wa mohumi yo o neng a tle a apare diaparo tsa letsela le le phepole le tse di dirilweng ka letsela le le boleta, a ijesa monate letsatsi le letsatsi e bile a tshela botshelo jwa manobonobo. 20  Mme mokopi mongwe yo o bidiwang Lasaro o ne a tle a tlisiwe fa kgorong ya gagwe, mme o ne a dule mathopa* mo mmeleng otlhe 21  e bile o ne a eletsa go ja dilo tse di wang mo tafoleng ya monna wa mohumi. Tota le dintša di ne di tlhola di tla go latswa mathopa a gagwe. 22  Jaanong fa nako e ntse e tsamaya, mokopi yoo o ne a swa mme baengele ba ne ba mo tseela kwa letlhakoreng la ga Aborahame.* “Monna wa mohumi le ene o ne a swa mme a fitlhwa. 23  Fa a le mo Lebitleng* o ne a tsholetsa matlho a gagwe, ka gonne o ne a utlwa botlhoko, mme o ne a bona Aborahame a le kgakala thata mme Lasaro a le fa letlhakoreng la gagwe.* 24  Ka jalo, o ne a goa a re, ‘Rre Aborahame, nkutlwele botlhoko mme o rome Lasaro gore a tsenye ntlha ya monwana wa gagwe mo metsing a bo a tla go tsidifatsa loleme lwa me, ka gonne ke mo botlhokong jo bo ngomolang pelo mo molelong ono o o fisang.’ 25  Le fa go ntse jalo, Aborahame o ne a re, ‘Ngwanaka, gakologelwa gore o ne o itumelela dilo tse di molemo ka botlalo fa o sa ntse o tshela, mme Lasaro ene o ne a amogela dilo tse di bosula fela. Le fa go ntse jalo, gone jaanong ene o a gomodiwa fano, mme wena o mo botlhokong jo bo ngomolang pelo. 26  E bile mo godimo moo, go na le khuti e kgolo thata fa gare ga rona le lona, gore ba ba batlang go tswa fano ba ya kwa go lona ba se ka kgona, le gore batho ba ba ka koo ba se ka ba kgabaganyetsa ka kwano.’ 27  Foo mohumi yoo o ne a re, ‘Rra, fa e le gore go ntse jalo, ke kopa gore o mo rome kwa ntlong ya ga rre, 28  ka gonne ke na le bomorwarre ba le batlhano, mme ke batla gore a ye go ba tlhagisa gore le bone ba se ka ba tla mo lefelong leno le batho ba bogang thata mo go lone.’ 29  Mme Aborahame o ne a re, ‘Ba na le dibuka tsa ga Moshe le tsa Baporofeti; a ba reetse se se kwadilweng mo go tsone.’+ 30  Foo o ne a re, ‘Nnyaa tlhe rre Aborahame, mme fa mongwe a ka tswa mo baswing a ya kwa go bone, ba tla ikwatlhaya.’ 31  Mme o ne a mo raya a re, ‘Fa ba sa reetse se se kwadilweng mo dibukeng tsa ga Moshe+ le tsa Baporofeti, ga ba kitla ba dumela le fa mongwe a ka tsoga mo baswing.’”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “mookamedi wa ntlo.”
Seger., “dilekanyo tsa bata.” Bata e lekana le 22 L. Bona Dintlha B14.
Seger., “dilekanyo tsa koro di le 100.” Koro e lekana le 220 L. Bona Dintlha B14.
Seger., “tsamaiso eno ya dilo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “dikaku; ditlhagala.”
Seger., “kwa sehubeng sa ga Aborahame.”
Kgotsa “Hadese.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “a le mo sehubeng sa gagwe.”