Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Dikgang Tse di Molemo Tsa Efangele ya ga Luke

Dikgaolo

Lenaane la Diteng

 • 1

  • Theofilo o a kwalelwa (1-4)

  • Gabariele o bolelela pele ka go tsholwa ga ga Johane Mokolobetsi (5-25)

  • Gabariele o bolelela pele ka go tsholwa ga ga Jesu (26-38)

  • Marea o etela Elisabetha (39-45)

  • Marea o tlotlomatsa Jehofa (46-56)

  • Johane o a tsholwa e bile o newa leina (57-66)

  • Boporofeti jwa ga Sekarea (67-80)

 • 2

  • Jesu o a tsholwa (1-7)

  • Baengele ba iponatsa kwa badiseng (8-20)

  • Go rupa le go itshekisiwa (21-24)

  • Simeone o bona Keresete (25-35)

  • Ana o bua ka ngwana (36-38)

  • Ba boela kwa Nasaretha (39, 40)

  • Jesu a le kwa tempeleng fa a na le dingwaga di le 12 (41-52)

 • 3

  • Johane o simolola tiro ya gagwe (1, 2)

  • Johane o rerela batho gore ba kolobediwe (3-20)

  • Jesu o a kolobediwa (21, 22)

  • Tatelano ya losika lwa ga Jesu (23-38)

 • 4

  • Diabolo o raela Jesu (1-13)

  • Jesu o simolola go rera mo Galalea (14, 15)

  • Batho ba kwa Nasaretha ga ba reetse Jesu (16-30)

  • Kwa sinagogeng e e kwa Kaperenama (31-37)

  • Mogwegadia Simone le ba bangwe ba a fodisiwa (38-41)

  • Boidiidi bo fitlhela Jesu kwa lefelong le le kwa thoko (42-44)

 • 5

  • Ba tshwara ditlhapi ka kgakgamatso; barutwa ba ntlha (1-11)

  • Molepero o a fodisiwa (12-16)

  • Jesu o fodisa motho yo o sa kgoneng go tsamaya (17-26)

  • Jesu o bitsa Lefi (27-32)

  • Potso ka go itima dijo (33-39)

 • 6

  • Jesu ke “Morena wa Sabata” (1-5)

  • Monna yo o golafetseng seatla o a fodisiwa (6-11)

  • Baaposetoloi ba ba 12 (12-16)

  • Jesu o a ruta e bile o a fodisa (17-19)

  • Go itumela le go hutsafala (20-26)

  • Rata baba ba gago (27-36)

  • Tlogelang go atlhola (37-42)

  • Ba itsiwe ka maungo a bone (43-45)

  • Ntlo e e agilweng sentle; ntlo e e sa direlwang motheo (46-49)

 • 7

  • Tumelo ya modiredi wa masole (1-10)

  • Jesu o tsosa morwa motlholagadi wa kwa Naina (11-17)

  • Johane Mokolobetsi o a bakwa (18-30)

  • Kokomana e e sa reetseng e a kgalwa (31-35)

  • Mosadi yo o itsiweng e le moleofi o a itshwarelwa (36-50)

   • Setshwantsho sa banna ba ba kolotang (41-43)

 • 8

  • Basadi ba ba tsamayang le Jesu (1-3)

  • Setshwantsho sa mojadi (4-8)

  • Lebaka la go bo Jesu a ne a dirisa ditshwantsho (9, 10)

  • Setshwantsho sa mojadi se a tlhalosiwa (11-15)

  • Lobone ga lo a tshwanela go khurumediwa (16-18)

  • Mmaagwe Jesu le bomonnawe (19-21)

  • Jesu o didimatsa setsuatsue (22-25)

  • Jesu o lelekela madimona kwa dikolobeng (26-39)

  • Morwadia Jairo; mosadi o kgoma seaparo sa ga Jesu sa ka fa ntle (40-56)

 • 9

  • Baaposetoloi ba ba 12 ba newa ditaelo tsa go rera (1-6)

  • Jesu o akabatsa Herode (7-9)

  • Jesu o fepa batho ba le 5 000 (10-17)

  • Petere o tlhalosa gore Keresete ke mang (18-20)

  • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe (21, 22)

  • Go nna morutwa wa boammaaruri (23-27)

  • Tsela e Jesu a lebegang ka yone e a fetoga (28-36)

  • Mosimane yo o nang le madimona o a fodisiwa (37-43a)

  • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe gape (43b-45)

  • Barutwa ba ngangisana ka gore ke mang yo mogolo (46-48)

  • Ope fela yo o sa ganetsaneng le rona ke wa rona (49, 50)

  • Basamarea ba gana Jesu (51-56)

  • Tsela ya go latela Jesu (57-62)

 • 10

  • Jesu o roma barutwa ba le 70 (1-12)

  • Metse e e sa ikwatlhayeng e tla senngwa (13-16)

  • Barutwa ba ba 70 ba a boa (17-20)

  • Jesu o baka Rraagwe ka gonne a amogela batho ba ba boikokobetso (21-24)

  • Setshwantsho sa Mosamarea yo o molemo (25-37)

  • Jesu o etela Maratha le Marea (38-42)

 • 11

  • Tsela ya go rapela (1-13)

   • Thapelo ya Morena (2-4)

  • Madimona a lelekwa ka maatla a Modimo (14-23)

  • Madimona a a boa (24-26)

  • Boitumelo jwa mmatota (27, 28)

  • Sesupo sa ga Jona (29-32)

  • Lobone lwa mmele (33-36)

  • Baitimokanyi ba bodumedi ba tla senngwa (37-54)

 • 12

  • Sebediso sa Bafarasai (1-3)

  • Boifang Modimo e seng batho (4-7)

  • Go amogelwa ke Keresete (8-12)

  • Setshwantsho sa mohumi wa seeleele (13-21)

  • Tlogelang go tlhobaela (22-34)

   • Letsomanyane (32)

  • Nnang lo disitse (35-40)

  • Molebedi yo o ikanyegang le molebedi yo o sa ikanyegeng (41-48)

  • Dikgaogano e seng kagiso (49-53)

  • Go botlhokwa go sekaseka dinako (54-56)

  • Go rarabolola dikgotlhang (57-59)

 • 13

  • Go ikwatlhaya kgotsa go swa (1-5)

  • Setshwantsho sa setlhare sa mofeige o o sa ungweng (6-9)

  • Mosadi yo o golafetseng o fodisiwa ka Sabata (10-17)

  • Setshwantsho sa tlhaka ya mosetara le sebediso (18-21)

  • Motho o tshwanetse go dira ka natla go tsena ka kgoro e tshesane (22-30)

  • Herode o bidiwa “phokoje” (31-33)

  • Jesu o hutsafalela Jerusalema (34, 35)

 • 14

  • Monna yo o nang le bolwetse jwa go ruruga mmele o fodisiwa ka Sabata (1-6)

  • Nna moeng yo o boikokobetso (7-11)

  • Laletsa ba ba ka se kgoneng go go laletsa (12-14)

  • Setshwantsho sa baeng ba ba neng ba dira diipato (15-24)

  • Go nna morutwa wa ga Jesu (25-33)

  • Letswai le a tswapoga (34, 35)

 • 15

  • Setshwantsho sa nku e e latlhegileng (1-7)

  • Setshwantsho sa ledi le le latlhegileng (8-10)

  • Setshwantsho sa morwa yo o duleng mo tseleng (11-32)

 • 16

  • Setshwantsho sa molebedi yo o sa siamang (1-13)

   • ‘Yo o ikanyegang mo go se sennye thata o ikanyega le mo go se segolo’ (10)

  • Molao le Bogosi Jwa Modimo (14-18)

  • Setshwantsho sa monna wa mohumi le Lasaro (19-31)

 • 17

  • Dilo tse di kgopang, go itshwarela le tumelo (1-6)

  • Batlhanka ba ba se nang molemo wa sepe (7-10)

  • Balepero ba le lesome ba a fodisiwa (11-19)

  • Bogosi Jwa Modimo bo a tla (20-37)

   • Bogosi Jwa Modimo “bo mo gare ga lona” (21)

   • “Gakologelwang mosadi wa ga Lote” (32)

 • 18

  • Setshwantsho sa motlholagadi yo o sa ineeleng (1-8)

  • Mofarasai le mokgethisi (9-14)

  • Jesu le bana (15-17)

  • Potso ya mmusi wa mohumi (18-30)

  • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe gape (31-34)

  • Monna wa mokopi yo o foufetseng o a bona (35-43)

 • 19

  • Jesu o etela Sakaio (1-10)

  • Setshwantsho sa bomaena ba le lesome (11-27)

  • Jesu o tsena jaaka kgosi (28-40)

  • Jesu o lelela Jerusalema (41-44)

  • Jesu o phepafatsa tempele (45-48)

 • 20

  • Ba botsa Jesu gore o tsaya kae tetla (1-8)

  • Setshwantsho sa balemi ba e leng babolai (9-19)

  • Modimo le Kaesara (20-26)

  • Potso ka go tsosiwa ga baswi (27-40)

  • A Keresete ke morwa Dafide? (41-44)

  • Ba tlhagisiwa gore ba ele tlhoko bakwadi (45-47)

 • 21

  • Madinyana a mabedi a motlholagadi wa motlhoki (1-4)

  • SESUPO SA SE SE TLA DIREGANG (5-36)

   • Dintwa, dithoromo tsa lefatshe, malwetse a leroborobo, ditlhaelo tsa dijo (10, 11)

   • Jerusalema e dikologilwe ke masole (20)

   • Dinako tse di tlhomilweng tsa ditšhaba (24)

   • Go tla ga Morwa motho (27)

   • Setshwantsho sa setlhare sa mofeige (29-33)

   • Nnang lo tsogile (34-36)

  • Jesu o ruta mo tempeleng (37, 38)

 • 22

  • Baperesiti ba loga leano la go bolaya Jesu (1-6)

  • Go rulaganngwa Tlolaganyo ya bofelo (7-13)

  • Go tlhomiwa ga Dijo Tsa Morena Tsa Maitseboa (14-20)

  • “Yo o nthekisang o na le nna mo tafoleng” (21-23)

  • Ba ganetsana ka gore ke mang yo mogolo (24-27)

  • Jesu o dira kgolagano ya Bogosi (28-30)

  • Jesu o bolelela pele gore Petere o tla mo itatola (31-34)

  • Botlhokwa jwa go ipaakanya; ditšhaka tse pedi (35-38)

  • Thapelo ya ga Jesu kwa Thabeng ya Lotlhware (39-46)

  • Jesu o a tshwarwa (47-53)

  • Petere o itatola Jesu (54-62)

  • Ba sotla Jesu (63-65)

  • O sekisiwa fa pele ga Sanehederine (66-71)

 • 23

  • Jesu o isiwa kwa go Pilato le Herode (1-25)

  • Jesu le dinokwane tse pedi ba kokotetswe mo dikoteng (26-43)

   • “O tla nna le nna mo Paradaiseng” (43)

  • Loso lwa ga Jesu (44-49)

  • Phitlho ya ga Jesu (50-56)

 • 24

  • Jesu o tsosiwa mo baswing (1-12)

  • Tsela ya Emao (13-35)

  • Jesu o bonala mo barutweng ba gagwe (36-49)

  • Jesu o tlhatlogela kwa legodimong (50-53)