Efangele ya ga Luke 19:1-48

  • Jesu o etela Sakaio (1-10)

  • Setshwantsho sa bomaena ba le lesome (11-27)

  • Jesu o tsena jaaka kgosi (28-40)

  • Jesu o lelela Jerusalema (41-44)

  • Jesu o phepafatsa tempele (45-48)

19  Go tswa foo, o ne a tsena mo Jeriko a bo a ralala motse ono.  Jaanong monna mongwe yo o bidiwang Sakaio o ne a le koo; e ne e le mokgethisi yo mogolo, e bile a humile.  O ne a batla go bona Jesu, le fa go ntse jalo, e re ka a ne a le mokhutshwane ga a ka a kgona go mmona ka gonne batho ba ne ba le bantsi thata.  Ka jalo, o ne a tabogela kwa pele a bo a palama setlhare sa mosikamore* gore a tle a mmone, ka gonne o ne a tloga a feta ka tsela eo.  Jaanong fa Jesu a fitlha fa lefelong leo, o ne a leba kwa godimo mme a mo raya a re: “Sakaio, fologa ka bonako, ka gonne gompieno ke tshwanetse go ya kwa ntlong ya gago.”  Foo o ne a fologa ka bonako mme a mo amogela a itumetse.  Fa batho ba bona seno, botlhe ba ne ba ngongorega ba re: “O etetse kwa ntlong ya monna wa moleofi.”+  Mme Sakaio o ne a ema ka dinao a bo a raya Jesu a re: “Morena bona, halofo ya dilo tsa me ke e naya bahumanegi, mme sepe fela se ke se tsereng ka dikgoka* mo mothong ope, ke se busa se menagane ganê.”+  Foo Jesu o ne a re: “Gompieno poloko e tlile mo ntlong eno, ka gonne le ene ke morwa Aborahame. 10  Gonne Morwa motho o tletse go batla le go boloka se se neng se latlhegile.”+ 11  Fa ba ntse ba reeditse dilo tseno, o ne a ba bolelela setshwantsho se sengwe, ka gonne o ne a le gaufi le Jerusalema mme ba ne ba akanya gore Bogosi Jwa Modimo bo ne bo tla tla ka ponyo ya leitlho.+ 12  Ka jalo, o ne a re: “Monna mongwe yo o tswang mo lelapeng la batlotlegi o ne a ya kwa lefatsheng le le kgakala+ gore a ye go tlhomiwa go nna kgosi a bo a boa. 13  O ne a bitsa batlhanka ba gagwe ba le lesome mme a ba naya madi a selefera* a le lesome a bo a ba raya a re, ‘Dirang kgwebo go fitlha ke tla.’+ 14  Le fa go ntse jalo, batho ba naga ya gagabo ba ne ba mo tlhoile mme ba ne ba roma setlhopha sa baemedi gore ba ye go mo raya ba re, ‘Ga re batle gore o nne kgosi ya rona.’ 15  “Fa a boa a tswa go tlhomiwa go nna kgosi, o ne a bitsa batlhanka ba a neng a ba neile madi ao,* gore a utlwe gore ba dirile eng fa ba ntse ba dira kgwebo.+ 16  Ka jalo, wa ntlha o ne a tla a bo a re, ‘Morena, ke ne ka dirisa madi a gago gore ke bone madi a selefera a le lesome.’+ 17  O ne a mo raya a re, ‘O berekile, o motlhanka yo o molemo! E re ka o ne wa ikanyega mo selong se sennye thata, o tla laola metse e le lesome.’+ 18  Jaanong wa bobedi o ne a tla a bo a re, ‘Morena, ke dirisitse madi a gago gore ke bone madi a selefera a le matlhano.’+ 19  O ne a raya le yono a re, ‘Le wena o tla busa metse e le metlhano.’ 20  Mme yo mongwe o ne a tla a bo a re, ‘Morena, madi a gago a ke neng ke a fitlhile mo letseleng ke ano. 21  Tota ke ne ke go tshaba, ka gonne o monna yo o setlhogo; o tsaya se o neng o sa se baya e bile o roba se o neng o sa se jala.’+ 22  Kgosi e ne ya mo raya e re, ‘Ke go atlhola ka mafoko a o a buileng, motlhanka ke wena yo o bosula. Gakere o ne o itse gore ke monna yo o setlhogo, yo o tsayang se a sa se bayang le yo o robang se a sa se jalang?+ 23  Jaanong ke ka ntlha yang fa o ne o sa tsenye madi* a me mo bankeng? Fa ke goroga, ke ne ke tla a fitlhela a na le morokotso.’ 24  “Foo o ne a raya ba ba emeng foo a re, ‘Tsayang madi a a mo go ene mme lo a neye yo o nang le madi a selefera a le lesome.’+ 25  Le fa go ntse jalo, ba ne ba mo raya ba re, ‘Morena, o na le madi a selefera a le lesome.’ 26  ‘Ke a lo bolelela, mongwe le mongwe yo o nang le sengwe, o tla newa mo go oketsegileng, mme yo o se nang sepe, tota le se a nang le sone se tla tsewa mo go ene.+ 27  Mo godimo ga moo, tlisang baba bano ba me ba ba neng ba sa batle gore ke nne kgosi ya bone mme lo ba bolaele fa pele ga me.’” 28  Fa a sena go bua dilo tseno, o ne a tswelela ka loeto lwa gagwe a ya kwa Jerusalema. 29  Mme e rile a atamela Bethefage le Bethani kwa Thabeng ya Lotlhware,+ o ne a roma barutwa ba gagwe ba babedi,+ 30  a re: “Yang kwa motsaneng o lo o bonang ole, mme fa lo sena go tsena mo go one, lo tla fitlhela tonkana e golegilwe, e motho ope a iseng a ko a e palame. Lo e golole lo bo lo e tlisa kwano. 31  Mme fa mongwe a lo botsa a re, ‘Ke ka ntlha yang fa lo e golola?’ lo mo reye lo re, ‘Morena o a e tlhoka.’” 32  Ka jalo, ba ba neng ba romilwe ba ne ba tsamaya mme ba fitlhela go ntse fela jaaka a ne a ba boleletse.+ 33  Mme fa ba ntse ba golola tonkana eo, beng ba yone ba ne ba ba raya ba re: “Ke ka ntlha yang fa lo golola tonkana eo?” 34  Ba ne ba re: “Morena o a e tlhoka.” 35  Mme ba ne ba isa tonkana eo kwa go Jesu ba bo ba ala diaparo tsa bone mo godimo ga yone mme Jesu o ne a e palama.+ 36  Fa a ntse a tsamaya, ba ne ba ala diaparo tsa bone mo tseleng.+ 37  Fela fa a fitlha gaufi le tsela e e tswang mo Thabeng ya Lotlhware, barutwa botlhe ba bantsintsi ba ne ba simolola go itumela le go baka Modimo ka lentswe le le kwa godimo ka ntlha ya dikgakgamatso* tsotlhe tse ba neng ba di bone, 38  ba re: “A go bakwe Kgosi e e tlang ka leina la ga Jehofa!* A go nne kagiso kwa legodimong, le kgalalelo e ye kwa Modimong yo o kwa magodimong!”+ 39  Le fa go ntse jalo, Bafarasai bangwe ba ba neng ba na le batho bao, ba ne ba mo raya ba re: “Moruti, kgalemela barutwa ba gago.”+ 40  Mme o ne a ba raya a re: “Ke a lo bolelela, fa batho bano ba ne ba ka didimala, maje a ne a tla goa.” 41  Fa a fitlha gaufi le motse, o ne a o leba mme a o lelela,+ 42  a re: “Ke eletsa e kete o ka bo o lemogile dilo tse di ka go tlisetsang kagiso, mme jaanong o fitlhetswe dilo tseno.+ 43  Ka gonne malatsi a tla tla a mo go one baba ba gago ba tla agang legora la dikota tse di motsu go go dikologa mme ba tla go kokoanela ba bo ba go tlhasela* mo letlhakoreng lengwe le lengwe.+ 44  Ba tla go tšhwetlakanya, wena le bana ba gago botlhe,+ mme ga ba kitla ba tlogela leje lepe mo godimo ga le lengwe mo go wena,+ ka gonne o ne wa se ka wa lemoga nako ya go tlhatlhobiwa ga gago.” 45  Go tswa foo, o ne a tsena mo tempeleng a bo a leleka ba ba neng ba rekisa a ba ntshetsa kwa ntle,+ 46  mme a ba raya a re: “Go kwadilwe go twe, ‘Ntlo ya me e tla nna ntlo ya thapelo,’+ mme lona lo e dirile logaga lwa dinokwane.”+ 47  O ile a tswelela a ruta mo tempeleng letsatsi le letsatsi. Mme baperesiti ba bagolo le bakwadi le baeteledipele ba ne ba batla go mmolaya;+ 48  le fa go ntse jalo, ba ne ba se ka ba bona tsela epe ya go dira jalo, ka gonne batho botlhe fela ba ne ba nna ba mo kokoanetse gore ba mo reetse.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “mofeige o e keteng mmurubele.”
Kgotsa “se ke se tsereng ka dikgoka ka ditatofatso tsa maaka.”
Seger., “bomaena.” Maena wa Segerika o ne o le bokete jwa 340 g e bile o ne o tsewa gore o na le boleng jwa diderakema di le 100. Bona Dintlha B14.
Seger., “selefera.”
Seger., “selefera.”
Kgotsa “ditiro tse di maatla.”
Kgotsa “ba go tsenya mo tlalelong e kgolo.”